Mario Draghi i ESB venter aat fler kommer i arbeid i europa(Foto:ECB)
Mario Draghi i ESB venter lavere arbeidsledighet(Foto:ECB)

Oljefondets verdi økte med 500 milliarder kroner i 2016.  Mye av veksten kan henføres til en stadig sterkere norsk krone. Euroen ble styrket med 1.6 prosent mot dollaren natt til fredag. Dagens Næringsliv skriver at markedsaktører ga opp å forklare hvorfor. Nordens Nyheter har i flere artikler skrevet at den økonomiske aktiviteten i Sverige og Tyskland er på vei opp. Dermed sank oljefondets verdi noe tilbake fredag. I fjerde kvartal 2015 var fondets verdi 7475 milliarder kroner ifølge Norges Banks tall. Første kvartal 2016 falt fondets verdi til 7079 milliarder kroner, , i annet kvartal var verdien 7177 milliarder, i tredje kvartal 7118, mens fondets verdi i fjerde kvartal 2016 var på 7513 milliarder, som er en liten tilbakegang etter en kraftig oppgang i euroens verdi. Men den norske statens oljefond har faktisk  økt med vel 500 milliarder kroner gjennom 2016, skriver Nordensnyheter.no. Ser vi på verdien fra fjerde kvartal 2015 frem til idag har fondets verdi økt med 40 milliarder kroner.

Amerikansk rente opp

Nordea Markets’ nye prognoser hevder at det er en stund til Norges Bank kommer til å sette opp renten igjen.Forskjellen mellom to av verdens viktigste renter har økt til historisk høye nivåer de siste ukene. Rentene på amerikanske statslån har steget bratt, mens rentene på tyske statslån har falt til bunns.Meglerhuset venter at styringsrenten vil bli holdt uendret ut prognoseperioden for rapporten, som løper til 2018. Markedsrentene i USA steg bratt etter at Donald Trump ble valgt til USA`s neste president. Etter Trumps første første tale som påtroppende president, forsterket denne utviklingen seg.

I rapporten peker sjefanalytiker Erik Bruce på at nedgang i oljeinvesteringene også neste år vil fortsette å prege utviklingen i norsk økonomi. – Men på den annen side vokser både boligpriser og byggeaktiviteten på fastlandet mer enn ventet. Hovedbildet av norsk økonomi er dermed ikke mye endret, skriver Bruce.

– Veksten vil gradvis ta seg opp og nok til å holde arbeidsledigheten stabil. Da vil Norges Bank neppe fyre opp under et brennhett boligmarked med ytterligere rentekutt. Av hensyn til kronekursen er det imidlertid lenge til vi får en renteøkning, skriver sjefanalytikeren i Nordea Markets.

Flere svensker i jobb

I Europa øker antallet sysselsatte med Sverige Tyskland, Island, Danmark, Storbritannia på topp. Unntakene er Italia og Norge, skriver Eurostat. Aftenposten skriver at Norge har fortsatt én av de høyeste sysselsettingsratene i verden, men over flere år har andelen som jobber, sunket. Det er særlig menn med kort utdannelse fra lavinntektsfamilier som rammes, ifølge Aftenposten. Euro mot dollar var på et tidspunkt oppe i kursnivåer som markedsaktører ga opp å forklare, skriver The Wall Street Journal. På kort tid gikk euroen fra å koste 1,0490 dollar til å bli handlet for 1,07 dollar. Det er det høyeste nivået på to uker. Nå handles en euro til 1,0546 dollar. Dollaren er styrket etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA. Mot kroner er dollaren blitt mer enn fem prosent dyrere siden begynnelsen av november. En dollar koster fredag NOK 8,61.

Økt norsk arbeidsløshet

Norges Bank anslår at kronekursen vil holde seg stabil de kommende årene. Mot slutten av prognoseperioden venter vi at kursen vil være nær anslagene i forrige rapport. En noe lavere rentedifferanse mot utlandet tilsier isolert sett en noe svakere krone, mens oppgangen i oljeprisen trekker i motsatt retning.Veksten i BNP for Fastlands-Norge blir trolig noe lavere i år enn tidligere ventet. Fremover anslår Norges Bank at veksten vil ta seg opp. Det negative draget fra petroleumsinvesteringene vil gradvis avta, og etter hvert vil petroleumsinvesteringene igjen bidra positivt til veksten i norsk økonomi. Veksten understøttes av en fortsatt ekspansiv penge- og finanspolitikk. Det ser likevel ut til at veksten vil tilta noe langsommere enn anslått i september. Det skyldes blant annet at petroleumsinvesteringene trolig vil falle mer neste år enn vi anslo i september. I tillegg venter vi at veksten i offentlig etterspørsel vi bli litt lavere fremover enn tidligere forutsatt. Oppgangen i oljeprisen bidrar til at veksten i siste del av prognoseperioden trolig blir litt høyere enn vi anslo i forrige rapport. Norges Bank anslår at den registrerte arbeidsledigheten vil øke litt den nærmeste tiden, men holde seg nokså stabil det neste året. Deretter venter vi at den registrerte ledigheten vil avta, skriver Norges Bank

Etror ikke på renteøkning i Norge(Foto:Nordea)rik A Bruce i Nordea
Etror ikke på renteøkning i Norge(Foto:Nordea)rik A Bruce i Nordea

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*