DBRS Morningstar har gitt ut en kommentar som diskuterer resultatene for tredje kvartal 2023 til de seks store nordiske bankene (Svenska Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank og Nordea). Oppsummerende høydepunkter fra kommentaren inkluderer: Alle banker rapporterte sterke resultater i 3. kvartal 2023 hovedsakelig drevet av den positive effekten på netto renteinntekter.

Styreleder i Skandinaviska Enskilda Banken, Marcus Wallenberg, er her fotografert av Saab-group der han også er styreformann. Han er femte generasjon i det svenske næringslivsimperiet Walleberg, blant annet sammen med sin fetter Jacob Wallenberg. Den 160 år lange historien til Wallenberg-konsernet startet i 1856 da André Oscar Wallenberg grunnla SEB.

Eiendomsmarkedene i de nordiske landene, spesielt det svenske CRE-markedet, har bestått relativt stabil i 3. kvartal. DBRS Morningstar fortsetter imidlertid å følge utviklingen deres nøye på grunn av den økte usikkerheten i det økonomiske miljøet og svakere makroøkonomisk anslag for utgangen av 2023 og 2024. Trinn 3-lån i CRE-sektoren økte på tvers av alle banker, men fra svært lave utgangspunkt i de fleste tilfeller. Trinn 3-lån representerte 0,7 % av CREs bruttoeksponering og bidro med 15 % til totale trinn 3-lån. Trinn 2-lån i denne sektoren representerte 8,6 % av CRE brutto eksponering.

Solid utgangspunkt

Vi bemerker at en forverring i CRE-sektoren kan utgjøre en utfordring for Nordiske banker men vi vurderer at utgangspunktet er solid og det er flere funksjoner som kan bidra til å dempe eventuelle negative påvirkninger som konservative og motstandsdyktige lån til verdi (LTV) beregninger under 55 %, en høy andel av eksponeringer mot sikkerhet, betydelige styringsoverlegg akkumulert, samt robuste kapitalposisjoner som jevnlig forsterkes gjennom solid inntjening generasjon.

DBRS Morningstar har gitt ut en kommentar som diskuterer resultatene for tredje kvartal 2023 til de seks store nordiske bankene (Svenska Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank og Nordea). Oppsummerende høydepunkter fra kommentaren inkluderer: • Alle banker rapporterte sterke resultater i 3. kvartal 2023 hovedsakelig drevet av den positive effekten på netto renteinntekter av de to ytterligere renteøkningene utført av de relevante sentralbankene i dette kvartalet og en godt dekket kostnadsstruktur til tross for høy inflasjon. • Bankenes formueskvalitet fortsetter å holde seg, ettersom de nordiske landene drar nytte av solide finanspolitiske rammer og høye sysselsettingsnivåer til tross for den pågående usikkerheten om global økonomisk vekst.

Rentetoppen er nådd

«Vi tror at NII allerede kan ha nådd toppen ettersom fremtidige renteøkninger er mindre sannsynlige, utlånsvolumene forblir flate eller til og med synkende og de totale innskuddsvolumene synker og betaene øker. Likevel merker vi at en viss positiv effekt fortsatt kan materialisere seg i Q4 2023 » bemerker Maria Parra, visepresident, Global FIG hos DBRS Morningstar. «Til tross for at vi har sett en viss nedgang i kvaliteten på eiendeler totalt sett, fortsetter vi å følge segmenter som utviklingen i eiendomsmarkedet nøye på grunn av den økte usikkerheten i det økonomiske miljøet og svakere makroøkonomiske anslag for slutten av 2023 og 2024.»

Jacob Wallenberg er styreleder i Investorgroup , som er Wallenberg-familiens störste investeringsselskap. Både han og fetteren Marcus Wallenberg har sittet på toppen i SEB-banken, der Marcus nå er styreleder,(Foto: Wikipedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*