Kina senker renten. SB og Sveriges Riksbank har nullrente. Dermed må Norges Bank senke renten neste år(Foto:ESB/Ap)
Kina senker renten. SB og Sveriges Riksbank har nullrente. Dermed må Norges Bank senke renten neste år(Foto:ESB/Ap)

Federal Reserve holder uendret rente på 0,25 prosent. ESB har kuttet renten til 0,05 prosent. Bank of England holder uendret rente på 0,5 prosent, mens Riksbanken i Stockholm har nullrente. Den kinesiske sentralbanken kuttet fredag utlånsrenten med 0,4 prosent til 5,6 prosent. Norges Bank må dermed senke dagens styringsrente på 1,5 prosent med dagens oljepris. Men det skjer først etter jul, skriver Nordens Nyheter etter at budsjettforhandlingene i norge er i havn.

Kinesisk kutt

Den kinesiske sentralbanken har fredag gjennomført kutt i bankens innskudds- og utlånsrenter. Ettårs innskuddsrente kuttes med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent, mens ettårig utlånsrent kuttes med 0,4 prosentpoeng til 5,6 prosent, opplyser sentralbanken i en pressemelding, ifølge TDN Finans. Den europeiske sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,15 prosent til 0,05 prosent i september. Uten at det var ventet noen endring.Den svenske sentralbanken, Riksbanken, kutter renten fra 0,25 til 0,05 prosent i oktober.

ESB`s marginale innskuddsrenten kuttes til minus 0,2 prosent, mens den marginale utlånsrenten kuttes til 0,3 prosent. Heller ikke her var det ventet noen endringer.På pressekonferansen opplyser sentralbanksjef Mario Draghi at de vil starte et program der de kjøper ABS-er «simple asset-backed securities» og sikrede obligasjoner. Detaljene rundt dette programmet ble offentliggjørt i oktober. Den europeiske sentralbanken ESB tror på en BNP-vekst på 0,9 prosent i 2014, mens anslaget i juni var 1,0 prosent. Veksten i 2015 anslås til 1,6 prosent, mot 1,7 prosent i juni, mens BNP-veksten for 2016 oppjusteres fra 1,8 til 1,9 prosent. ESB venter videre en inflasjon på 0,6 prosent i 2014, mot 0,7 prosent i juni. 2015-anslaget på 1,1 prosent holdes fast. Også 2016-anslaget på 1,4 prosent holdes uendret. Bank of England holdt nylig styringsrenten uendret på 0,5 prosent i oktober.

Norsk budsjett på plass

Nordea Markets trodde ikke dengang at Mario Draghi ville komme med nye tiltak som følge av lave inflasjonstall. Her tok Nordens største bank grundig feil.Riksbanken vil trolig holde renten på null lenge: Riksbanken i Stockholm venter nullrente frem til fra midten av 2016. Da begynner renten å stige igjen. Norges banks rentemøte i desember lar trolig renten ligge uendret på 1,5 prosent, men etter jul starter de norske rentekuttende, dersom oljeprisen fortsatt faller eller er like lav som idag. Norges Bank lar renten ligge uendret på rentemøtet 11. desember, deretter senkes renten med 0,25 prosent 19. mars og nye 0,25 prosent 7. mai, og de siste 0,25 prosentene 18. juni. Først i 2016 begynner de internasjonale rentene å stige forsiktig igjen, skriver Nordens Nyheter etter den norske regjeringens budsjettenighet for 2015, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

Sentralbanksjef Øystein Olsen senker trolig renten fire ganger i 2015( Foto: Nancy Bundt)
Sentralbanksjef Øystein Olsen senker trolig renten fire ganger i 2015( Foto: Nancy Bundt)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*