Konsernsjef Pekka Lundbmark selger seg ut av Hafslund)Foto:SVT)

Oslo kommune og det finske energiselskapet Fortum har nå inngått en avtale hvori Oslo kommune byr på hele kraftselskapet Hafslund og derigjennom blir eneeier av selskapet, som deretter restruktureres, ifølge en pressemelding onsdag. Basert på vilkårene i transaksjonsavtalen har Oslo Kommune og det finske statsselskapet Fortum blitt enige om å gjennomføre en restrukturering av eierskapet i selskapene og stryke aksjene utstedt av Hafslund fra notering på Oslo Børs», heter det. Men Fortum overtar  Hafslunds «Marked», skriver Nordens Nyheter. Oljefondet, som har aksjer  for 1,2 milliarder kroner i Fortum, som tilsvarer vel 1 prosent. Oljefondet stiger onsdag til over åtte tusen milliarder kroner.

Ni milliarder kontant

Oslo kommune og Fortum eier samlet per i dag 91,3 prosent av stemmene og 87,83 prosent i Hafslund. Tilbudsprisen for hver av A- og B -aksjene vil være 100 kroner fratrukket eventuelt utbytte utbetalt i 2017 , heter det i meldingen. Med en eierandel på henholdvis 58,5 prosent av A-aksjene og 46,8 av B-aksjene må Hafslund dermed ut med over 8,9 milliarder kroner kontant, eller 4,7 milliarder kroner og 4,2 milliarder kroner for A-og B-aksjene, respektivt. Samtidig vil Oslo Kommune motta betydelige beløp som skissert i restruktureringen under.

Størst etter Statkraft

På en pressekonferanse onsdag morgen påpeker byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune at dette er den største kraftavtalen som er inngått i Norge noensinne. Den gjør Hafslund til den største kraftprodusenten etter Statkraft, og sikrer kommunen kontroll over kraftproduksjonen og strømnettet, ifølge kommunetoppen. Avtalen er også økonomisk gunstig og frigjør store midler, og allerede har tilslutning fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne, påpeker han.

Fortum overtar hele Marked

Etter gjennomføringen av en tvangsinnløsning av øvrige aksjonærer vil Hafslund gjennomføre en selskapsrettslig fisjon hvor samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, bortsett fra de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører Hafslund Produksjon, vil fisjoneres ut til et nytt selskap, «Nye Hafslund». Samtidig forplikter Oslo kommune og Fortum seg til å gjennomføre en restrukturering av eierskapet i Produksjon, Varme, Marked, Distribusjon og i Klemetsrudanlegget AS, som følger:

Fortum vil erverve 100 prosent av Marked, som driver med strømsalg til private og bedrifter, fra Nye Hafslund basert på en avtalt virksomhetsverdi (enterprise value) på 4,5 milliarder kroner per 30. September 2016, Varme vil erverve 100 prosent av Klemetsrudanlegget fra Oslo Kommune basert på en virksomhetsverdi på 2,3 milliarder kroner per 31. desember 2016, hvoretter Fortum og Oslo kommue vil kjøpe 50 prosent hver av aksjene i Varme inkludert Klemetsrudanlegget fra Nye Hafslund basert på en virksomhetsverdi på 4,7 milliarder kroner, forut for kjøpet av Klemetsrudanlegget. Fortum vil gjennom E-CO Energi AS kjøpe ti prosent og Oslo kommune 90 prosent av Produksjon basert på en virksomhetsverdi 7,75 milliarder kroner.
Distribusjon vil forbli hos Nye Hafslund, hundre prosent eiet av Oslo Kommune.
Fortum vil ha operasjonell styring over Varme inkludert Klemetsrudanlegget og selskapet vil regnskapsmessig bli konsolidert med Fortum-konsernet. Det fremtidige samarbeidet/partnerskapet knyttet til Varme er regulert i en langvarig aksjonæravtale, med et særlig fokus på det pågående karbon oppsamlingsprosjektet på Klemetsrud, påpekes det.
Nye Hafslund vil eie Distribusjon som et helregulert nettselskap, og sikre eier og långivere stabile forutsetninger for framtidig inntjening. Det forventes at all eksisterende rentebærende gjeld i Hafslund blir overført til Nye Hafslund, og at en del av denne gjelden vil bli nedbetalt for å gi en ønsket balanse, utbyttekapasitet og kredittverdighet for Nye Hafslund, fremgår det.
Hafslund A-aksjen sluttet til 88,25 kroner på Oslo Børs tirsdag, tilsvarende nær 10,2 milliarder kroner. Hafslunds B-aksje sluttet til 95 kroner tirsdag, tilsvarende omkring syv milliarder kroner. Transaksjonen vil blant annet være betinget av godkjenning fra Oslo bystyre og myndighetsgodkjenninger,og  gjennomføringen av transaksjonen og eierskapsrestruktureringen er forventet å finne sted i løpet av tredje kvartal 2017, skriver Dagemns Næringsliv.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*