Torstein Lange går fra Lufthansa til finske Neste(Foto: Neste)

Thorsten Lange, (M.Sc. Banking and Auditing), er utnevnt til Executive Vice President for Renewable Aviation i Neste Corporation og han blir medlem av Neste Executive Committee. Han begynte i Neste i februar 2020, og rapporterer til president og administrerende direktør Peter Vanacker. Thorsten Lange går over til det finske oljeselskapet Neste fra Lufthansa Group.

-Jeg er glad for å ha Thorsten Lange til å lede vår nye forretningsenhet Renewable Aviation, og for å styrke vår Executive Committee, som nå er ferdig. Med dette teamet er vi i stand til å ytterligere øke fokuset på målet vårt om å bli verdensledende innen fornybare og sirkulære løsninger, sier Nestes president og administrerende direktør Peter Vanacker til Nordic News.

-Thorsten er en svært erfaren leder for luftfartsindustrien, og han har en enestående kunnskap om industrien, spesielt innen drivstoff inkludert bærekraftig flydrivstoff, gjennom sin karriere og etter å ha fungert som leder av IATA Fuel Committee. Han vil jobbe fra vårt Amsterdam-kontor, som også er knutepunktet for vår forretningsenhet for fornybar luftfart, sier Vanacker.

-Jeg er spent på denne muligheten til å bli med i Nestes team. Luftfartsindustrien står ved et veiskille. Bruk av bærekraftig flydrivstoff vil spille en viktig rolle i å støtte industriens pågående innsats for å gjøre lufttransport tilpasset miljøutfordringene den står overfor. Jeg ser frem til å jobbe sammen med alle industriens interessenter for å muliggjøre bærekraftig vekst i både luftfartsindustrien og Nestes fornybare luftfartsvirksomhet, sier tyskeren med det norskklingende navnet Thorsten Lange.

Neste har kapret tidligere sjef for Lufthansas drivstoffinnkjøp, Torstein Lange, som blir en del av Nestes styre( Foto: Neste)

Finnair kjøpte 750 tonn Neste MY Sustainable Aviation Fuel for å redusere karbonutslipp fra flyreiser; en liten andel av hver flybillett brukes til bærekraftig flydrivstoff .Finnair reduserer dermed karbonutslipp fra flyreiser med avgang fra Helsinki lufthavn med Neste MY Sustainable Aviation Fuel, skriver Nordens Nyheter.

Finnair øker bruken av bærekraftig flydrivstoff som en del av målet om å redusere karbonutslipp fra fly. Finnair har kjøpt 750 tonn bærekraftig flydrivstoff fra sin partner Neste for bruk på flyreiser med avgang fra Helsingfors lufthavn. Finnairs kunder er også involvert i å redusere karbondioksidutslipp fra flyreiser: en liten del av prisen på hver flybillett går til kostnadene ved å bruke bærekraftig flydrivstoff.

Finnair har som mål å oppnå karbonnøytralitet innen 2045, og bærekraftig flydrivstoff er et av de mest essensielle verktøyene for å redusere utslipp fra flyreiser i de kommende årene. Bruk av Neste MY Sustainable Aviation Fuel reduserer klimagassutslippene med opptil 80 %* over drivstoffets livssyklus sammenlignet med bruk av fossilt jetdrivstoff. Drivstoffvolumet som nå kjøpes er Finnairs største enkeltparti med bærekraftig flydrivstoff som er kjøpt til dags dato. SAF vil bli levert av Neste til Helsinki lufthavn tidlig i 2023. De 750 tonnene SAF tilsvarer omtrent 400 flygninger mellom Helsingfors og Stockholm ved bruk av ublandet, 100 % SAF.

«Finnair feirer 100-årsjubileum i år og reduksjon av utslipp fra fly er avgjørende for en bærekraftig fremtid. I årene som kommer vil bærekraftig flydrivstoff være et av de viktigste verktøyene for å redusere luftfartsrelaterte utslipp. Vi involverer også kundene våre i dette. , og en liten del av hver flybillett som selges går til kostnadene for bærekraftig flydrivstoff, sier Eveliina Huurre, Finnairs SVP, Sustainability. «I tillegg kan kunder redusere utslippene ved å fly ved å bruke vår karbonkompensasjonstjeneste, som kombinerer SAF-kjøp og sertifiserte motregningsprosjekter.»

«Finnair var et av de første flyselskapene som brukte vårt Neste MY Sustainable Aviation Fuel, og vi har jobbet sammen i lang tid,» sier Jonathan Wood, Vice President Commercial and Technical Development, Renewable Aviation hos Neste. «SAF er det mest effektive verktøyet som er tilgjengelig for øyeblikket for å redusere utslippene fra flyreiser, og det er flott å se Finnair ta initiativet til å frivillig kjøpe SAFen vår som en del av deres bærekraftsforpliktelser og skape bevissthet blant kundene deres om hvordan disse kan spille en rolle i å skape en mer bærekraftig fremtid for luftfart også»

Økt bruk av SAF vil øke flyselskapets kostnader, da SAF er klart dyrere enn fossilt brensel. Finnair forbereder seg på dette ved å tildele en liten del av hver solgte flybillett, omtrent 20 cent per billett, til kostnadene for bærekraftig flydrivstoff. Denne andelen kan bli høyere i fremtiden ettersom driftsforpliktelsene som pålegges flyselskapene øker bruken av SAF.

Finnair oppfordrer også kundene sine til å redusere karbonutslippene fra flyreisene sine gjennom sine handlinger: Siden våren 2022 har Finnair tilbudt sine kunder muligheten til å redusere utslippene fra fly ved å kombinere bærekraftig flydrivstoff og sertifiserte utslippsreduksjonsprosjekter. Tjenesten opererer på nettsiden til Finnairs partner Chooose.

Bærekraftig flydrivstoff

SAF er et fornybart flydrivstoff som gir et mer bærekraftig alternativ til konvensjonelt, fossilbasert jetdrivstoff. Neste MY Sustainable Aviation Fuel er produsert fra bærekraftig hentet, 100 % fornybart avfall og restråmaterialer, inkludert brukt matolje og animalsk fettavfall. Finnair er forpliktet til oneworld-alliansens ambisjon om å bruke 10 % bærekraftig flydrivstoff innen 2030 og vil også delta i oneworlds felles anskaffelser i 2025-2032. Bruken av SAF vil også økes på grunn av den kommende EU-plikten til å bruke SAF.

*) Når det brukes i ryddig form (dvs. ublandet) og beregnet med etablerte livssyklusvurderingsmetoder (LCA), som CORSIA-metodikk

Neste i korte trekk

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skaper løsninger for å bekjempe klimaendringer og akselerere et skifte til en sirkulær økonomi. Vi foredler avfall, rester og innovative råvarer til fornybart drivstoff og bærekraftig råstoff for plast og andre materialer. Vi er verdens ledende produsent av bærekraftig flydrivstoff og fornybar diesel og utvikler kjemisk resirkulering for å bekjempe utfordringen med plastavfall. Vi har som mål å hjelpe kundene med å redusere sine klimagassutslipp med våre fornybare og sirkulære løsninger med minst 20 millioner tonn årlig innen 2030. Vår ambisjon er å gjøre Porvoo oljeraffineri i Finland til det mest bærekraftige raffineriet i Europa innen 2030. Vi introduserer fornybare og resirkulerte råvarer som flytende plastavfall som raffinerieråvarer. Vi har forpliktet oss til å nå karbonnøytral produksjon innen 2035, og vi vil redusere karbonutslippsintensiteten til solgte produkter med 50 % innen 2040. Vi har også satt høye standarder for biologisk mangfold, menneskerettigheter og forsyningskjede. Vi har konsekvent blitt inkludert i Dow Jones Sustainability Indices og Global 100-listen over verdens mest bærekraftige selskaper. I 2022 var Nestes inntekter på 25,7 milliarder euro.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*