Få hjelp av et bemanninsbyrå!( Foto: Pexels)

Det er ikke billig å ansette nye mennesker, og derfor er det utrolig viktig at bedriftene gjør en skikkelig jobb under rekrutteringsprosessen. Dersom man gjør en feilansettelse, vil det koste bedriften mye penger å rette opp i. Derfor er det mange som velger å benytte seg av et rekrutteringsbyrå for å være sikker på å gjøre en god evaluering i forkant.

God screeningprosess

Bemanningsbyråene har ofte lange og godt opparbeidede lister med mennesker som leter etter jobb. Disse har allerede blitt førstegangsintervjuet og gått gjennom en screeningprosess som gjør at byråene raskt og enkelt kan plukke ut potensielle kandidater til stillingen som lyses ut. Derfra kan de ta seg av store deler av intervjuprosessen for å hjelpe bedriften til å finne den riktige kandidaten.

Byråene tar også seg av eventuelle oppfølginger av den potensielle kandidaten med tanke på sjekk av referanser, og andre nødvendigheter som må oppklares før en eventuell ansettelse.

Raskere ansettelse

På grunn av de gode og detaljerte listene med potensielle kandidater som bemanningsbyråene sitter med vil man kunne korte ned ansettelsesprosessen betraktelig.

Er man for eksempel ute etter å finne bemanning i bergen vil man uten et byrå måtte starte helt på startstreken. Da må man utlyse annonsen både for næringslivet og privatbefolkningen, og la det gå nokså lang tid mens søknadene starter å komme inn.

Deretter må man bruke mye arbeidstid på å gå gjennom alle søknadene for å plukke ut de kandidatene man ønsker å ta inn til et intervju. Så må man i etterkant av første intervjuet sjekke opp i referanser, gjøre seg noen tanker om kandidatene og gjerne kalle inn til et andre intervju.

Hele denne prosessen tar mye tid for den eller de ansatte som skal ansette en ny kandidat. Derfor vil det være betydelig raskere å benytte et rekrutteringsbyrå som allerede sitter på den nødvendige kompetansen til å gjøre denne jobben raskt og effektivt.

Midlertidig bemanning

En annen mulighet man har når man benytter rekrutteringsbyrå er å benytte seg av midlertidig bemanning gjennom byrået. I slike tilfeller er kandidaten ansatt av bemanningsbyrået slik at de kan leies ut til bedriften som trenger en midlertidig ansatt. På denne måten kan bedriften sørge for å få den bemanningen den har behov for i en periode, uten å ta de ekstra forpliktelsene som kreves av en ny ansatt.

Ofte har bedriftene slike behov i sesonger og perioder der de forventer ekstra trykk. Eksempelvis kan dette være i butikker i perioden mot jul, eller bilverksted som skal skifte hjul på alle bilene i byen når plutselig snøen kommer. Behovet kan oppstå av ulike grunner, og da er det en god løsning å kunne få inn ekstra arbeidskraft på kort tid.

Bemanningsbyrået stiller med en dedikert konsulent som følger opp den ansatte, og de tar seg av lønn, oppfølging og utvikling, og de har kontroll på alt i henhold til lovverket og arbeidsgiveravgift. Du som bedrift leier inn den ansatte til å gjøre den jobben som trengs, og kan ellers ha hendene fri til å gjøre egne arbeidsoppgaver.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*