Finske Olli Rehn er EU`s finanspolitiske talsmann(Foto:EU)
Finske Olli Rehn er EU`s finanspolitiske talsmann(Foto:EU)

 

 

Verdensbanken kutter sitt globale vekstanslag for 2014 fra 3,2 til 2,8 prosent.Det fremgår av bankens halvårlige «Global Economic Prospects» (GEP). For 2015 og 2016 er vekstanslagene på 3,4 og 3,5 prosent. Veksten i høyinntektslandene anslås til 1,9 prosent i 2014. «Den finansielle helsen i økonomien har bedret seg. Med unntak av Kina og Russland går aksjemarkedene bra i fremvoksende økonomier,særlig i India og Indonesia. Men faren er ikke over, og Morgan Stanley spår at veksten i Eurosonen blir under en prosent, skriver Nordens Nyheter.

Svakt i Europa

Ifølge en fersk analyse fra Morgan Stanley vil eurolandene kunne se frem til en BNP-vekst på mindre enn én prosent på lang sikt, under forutsetning av en konjunktur i balanse, skriver svenske Dagens Industri. I år ventes eurolandenes samlede BNP å vokse rundt én prosent, og i snitt med 1,4 prosent de kommende årene. Det er særlig en svak utvikling i tunge land som Frankrike og Italia som trekker ned, men også svake utsikter i Finland og Nederland vil svekke veksten i euro-landene. Etter 2018 mener Morgan Stanley at fasen med innhenting av økonomien er over i eurosonen, og da blir den økonomiske veksten bare 0,8 prosent, som er det langsiktige potensialet, slik Morgan Stanley ser det.

Aldrende befolkning

Landenes statsgjeld i prosent av BNP fortsetter å vokse til tross for sviende kutt i underskuddene på statsbudsjettene. Statsgjelden i Hellas er ventet å passere 160 prosent av BNP i år. I Italia vil den nå 130 prosent og både Frankrike og Storbritannia vil snart ha en statsgjeld på rundt 100 prosent av BNP, som er snittet i eurolandene. Også i privat sektor er gjelden høy. Først og fremst er det næringslivet som nå strever med å håndtere gjelden, men også gjelden i husholdningene skaper bekymringer. Lavere produktivitetsvekst på grunn av blant annet den høye langtidsarbeidsledigheten som svekker arbeidskraftens kompetansenivå og arbeidsmarkedets effektivitet. I tillegg har det nå i flere år vært fallende investeringer i næringslivet og lavere innovasjonstakt som også hemmer veksten i produktiviteten. Også en aldrende befolkning og stadig høyere energipriser er bremseklosser for den økonomiske veksten, skriver Nordens Nyheter.

Kutter anslag for vekst

– En gradvis tilstramming i finanspolitikken og strukturelle reformer er ønsket for å gjenopprette det finansielle rommet som ble uttømt under finanskrisen i 2008. I korte trekk er tiden inne for å forberede seg på den neste krisen, sier sjeføkonom Kaushik Basu i Verdensbanken ifølge Dagens Næringsliv. Nå kutter verdensbanken i det økonomiske vekstanslaget, mens verdien av oljefondets aksjer aldri har steget mer. Oljefondet har investert 22 milliarder kroner i Russland gjennom 65 prosjekter/selskaper, mens fondet har investert 73 milliarder kroner i Kina gjennom 364 selskaper/prosjekter. Dette utgjør bare 1,89 prosent av fondets verdi, skriver Nordens Nyheter til slutt.

President Francois Hollande og Frankrike er også bremsseklosser for vekst i Eurosonen. (Foto:Palace d`Elysees)
President Francois Hollande og Frankrike er også bremsseklosser for vekst i Eurosonen. (Foto:Palace d`Elysees)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*