Pekka Haavisto har allerede gratulert motstanderen Alexander Stubb med valgseieren, men nå er det også matematisk klart at Stubb blir Finlands neste president. Finlands utenrikspolitikk og forholdet til Russland blir det viktitgste presidenten tar tak i som Finlands nye president.

-Jeg stiller som president for republikken fordi jeg ønsker å være med på å gjøre Finland åpent, trygt og internasjonalt. Landet vårt trenger nå en sterk utenrikspolitikk og en reduksjon av interne splittelser. Du kan ikke gjøre en slik jobb alene, akkurat som du ikke kan gjøre en kampanje som dette. Samarbeid er den største styrken, på veien mot valgdagen og for den valgte presidenten i republikken etterpå. Finlands interesser som helhet først – alltid og sammen, skriver Alexander Stubb på sin nettside.

De tre hovedfunksjonene til republikkens president er utenrikspolitikk, hans rolle som øverstkommanderende og verdier. For alle disse må stillingen være opptjent. Min utenrikspolitikk er verdibasert realisme. Som øverstkommanderende er jeg ansvarlig for vårt sterke forsvar. Som verdibasert leder ønsker jeg å lytte og forstå. Tiden etter den kalde krigen er over. Det endte med Russlands angrepskrig mot Ukraina. Tingene som skulle bringe oss sammen – gjensidig avhengighet, handel, teknologi, energi, informasjon og valuta – river oss nå i stykker. Samarbeidsinstrumentene er blitt bevæpnet. Vi opplever øyeblikket i 1918, 1945 og 1989 for vår generasjon. En periode hvor vi forstår at verden er i endring, men vi vet ennå ikke nøyaktig hvor den går. Det foregår en omfordeling av makt i det globale vesten, øst og sør. Første verdenskrig satte en stopper for imperialismen. Andre verdenskrig satte en stopper for fascismen. Den kalde krigen satte en stopper for kommunismen. Vi må sørge for at Putins krig ikke setter en stopper for liberalismen, det vil si vestlig demokrati., skriver Alexander Stubb.

Vi lever i en urolig tid

Den neste presidenten i republikken tiltrer i en verden hvor internasjonale institusjoner og den regelbaserte verden vi er vant til blir svakere. Vi lever i en tid med uro og uorden. Presidenten må jobbe midt i denne omveltningen. Det vil ta minst ti år å bygge en ny verdensorden. Vi vil se både regionalisering av makt og vanhellige allianser. Land og regioner vil både konkurrere, håndtere sine konflikter og samarbeide. Presidenten må jobbe for at vi forblir konkurransedyktige, unngår konflikter og investerer i samarbeid. I denne nye situasjonen vil republikkens president trenge erfaring, ekspertise og nettverk. Finland er en større aktør i verden enn størrelsen. Vi er et av de beste landene i verden etter alle standarder. Gjennom vårt eksempel og vår måte å jobbe på kan vi påvirke utformingen av den nye verdensordenen.

«Verden og Finland kan ikke oppsummeres i tre punkter, men disse punktene kan tjene som veiledning til hva jeg vil fokusere på som republikkens president de neste seks årene. Som president lover jeg å jobbe for et åpent, trygt og internasjonalt Finland, skriver moderaten Alexander Stubb på sin nettside.

Vi önsker et trygt Finland

Republikkens president er øverstkommanderende for de finske forsvarsstyrkene. Vi lever i en urolig tid, noe som understreker øverstkommanderendes rolle. Den øverstkommanderende leder NATO Finland. Finnene er Finlands beste forsvar. Viljen til å forsvare landet vårt er grunnlaget for vår uavhengighet og en samlende faktor. Jeg er stolt av Finlands militærtjenestesystem, som har gitt oss et utmerket vernepliktopplæringssystem og en stor militær reserve. Mange ønsker også å tjene landet sitt på frivillig basis. Jeg er også stolt over at antallet kvinnelige frivillige de siste årene har nådd rekordnivåer. Finland står ikke overfor noen direkte ekstern trussel for øyeblikket. Dette er fordi vår eksterne sikkerhet er garantert av tre låser. Den første av disse er et troverdig og sterkt forsvar som en del av det felles forsvaret av Alliansen. Det andre er Finlands medlemskap i EU og NATO. Og den tredje er forsvarssamarbeidsavtalen med USA (DCA). Vi er ikke alene, men vi bærer vårt eget ansvar. Dette betyr ikke at Russland har sluttet å være vår største sikkerhetstrussel. Det har alltid vært det og vil være det i fremtiden også. Russland forsøker å brenne frykt og skape ustabilitet. Men vi finner beholder alltid roen og takler sammen. For oss har utenriks- og sikkerhetspolitikk alltid vært et spørsmål om eksistens. Det er derfor vi har vært i stand til å reagere på en samlet, rask og fast måte på viktige øyeblikk i historien. Dette er typisk for oss finner. Finlands utenriks- og sikkerhetspolitikk har alltid vært bygget på to pilarer: idealisme og realisme. Idealisme betyr å tro på kraften til samarbeid, gjensidig avhengighet, samhandling og handel. Denne tankegangen gjenspeiler vår rolle som en del av Europa. Økonomisk og politisk samarbeid gjør krig mindre sannsynlig. Med noen få unntak har dette vært tilfellet i Europa siden andre verdenskrig. Realisme betyr at vi har verneplikt for menn, som kvinner også kan gjøre frivillig. Vi har 900 000 borgere med militær trening, 280 000 borgere i en utplassert og motivert reserve, som kan mobiliseres til krig. Vi har 62 F/A-18 jagerfly og snart 64 F-35A jagerfly. Vi har også det største feltartilleriet i Europa, ved siden av Polen, og vi er det eneste nordiske landet med langdistanse presisjonsvåpen for alle forsvarsgrener – land, sjø og luft, skriver Alexander Stubb.

Danner felles NATO-gruppe

Moderaterna och finska Samlingspartiet tillsätter nu en gemensam arbetsgrupp om Nato. Arbetsgruppen kommer ledas av partiledarna och syfta till att stärka samordningen mellan våra länder i frågan mot ett svenskt-finskt Natomedlemskap.

Det finns en gemensam uppfattning hos Moderaterna och finska Samlingspartiet om att Sverige respektive Finland ska bli medlemmar i Nato. Den arbetsgrupp som nu tillsätts syftar till att bidra till en stärkt samordning och förståelse mellan länderna i de säkerhetspolitiska överläggningar som nu pågår.

Arbetsgruppens kommer ledas av partiledarna Ulf Kristersson och Petteri Orpo. Övriga ledamöter i gruppen:

  • Partiernas respektive vice ordföranden, Elisabeth Svantesson och Elina Valtonen.
  • Riksdagsledamöterna Kai Myääknen och Wille Rydman från Finland.
  • Riksdagsledamöterna Pål Jonson, Jessika Roswall och Hans Wallmark från Sverige.

Pekka Haavisto fra «De Grönne» er den andre kandidaten ved siden av Alexander Stubb i andre valgomgang. (Foto: Riksdagen i Finland). Foto av Alexander Stubb er tatt av X, som kaller seg Nordic News i Norden. AS Nordens Nyheter har brukt navnet Nordic News i tjue år. Navnet Nordens Nyheter er patensikret i Norge og Sverige siden 1993. Den direkte oversettelsen på engelsk er Nordic News.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*