Det er nå klart at myndighetene har gitt sin godkjennelse til at SpareBank 1 og Eika etablerer sparebankalliansenes felles kredittselskap. Ronny Smolen er her fotografert av Mynewsdesk.

Det var fra før kjent at Konkurransetilsynet ikke hadde innvendinger til sammenslåingen, og nå har landets to største sparebank-allianser fått godkjennelse fra Finanstilsynet på å slå sammen sine kredittselskaper gjennom en virksomhetsoverdragelse. Kredittselskapet har fått tillatelse til å drive som bank under visse vilkår som nå vil bli gjennomført.

– Vi har fått et godt og grundig svar fra Finanstilsynet på våre søknader. Nå fortsetter arbeidet med å legge grunnlaget for det nye selskapet i tråd med de vilkår myndighetene har satt. Innenfor et forretningsområde preget av stor internasjonal konkurranse skal vi sammen skape en slagkraftig og ansvarlig nasjonal aktør, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Kreditt Ronny Smolan.

Ved sammenslåing vil over en million nordmenn være kunder av det nye selskapet, mens samlet markedsandel innenfor kredittkort og forbrukslån ved sammenslåing er estimert å være på 7 prosent.

Finanstilsynet har gitt tillatelsen på visse vilkår som blant annet kapitalkrav, etablere rutiner og styrende dokumenter for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering samt endre navn. Disse forhold vil bli avklart i dialog med Finanstilsynet i god tid før selskapene slår seg sammen.

– Med både Eika og SpareBank 1 på eiersiden har det nye selskapet begge beina godt plantet i sparebankenes felles kulturarv som samfunnsbyggere lokalt over hele Norge. Denne historien skal selskapet ydmykt forvalte med en ansvarlig utlånspraksis og bidra til at vi vil hjelpe enda flere kunder enn i dag, skriver Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen og Benedicte Schilbred Fasmer, styreleder i SpareBank 1 Utvikling, i en felles uttalelse.

– SpareBank 1 og Eika sine kredittselskaper samarbeider nå videre i sammenslåingsprosjektet for å ivareta alle våre kunder, ansatte, banker og partnere. Stordriftsfordelene vi oppnår vil sette våre eiere og partnere i stand til å ha det mest konkurransedyktige tilbudet og bidra til at vi er den ansvarlige vinneren i markedet, avslutter Smolan.

FAKTA: Om sammenslåingen av sparebank-alliansenes kredittselskaper

Sammenslåingen er rent formelt en virksomhetsoverdragelse for produktområdene kredittkort og usikrede nedbetalingslån fra Eika Kredittbank til SpareBank 1 Kreditt, hvor sistnevnte vil endre selskapsnavn. Produktområdene salgspantlån og innskuddsportalen Sparesmart blir værende i dagens Eika Kredittbank. Det nye selskapet vil lansere sitt eget innskuddsprodukt og ha bankkonsesjon.

Selskapet vil være direkte eid av sparebankene i begge allianser i fellesskap. Selskapet vil få rundt 120 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Trondheim og kontorene i Oslo og på Gjøvik. 

I tillegg til å levere produkter og tjenester til sine eierbanker i SpareBank 1 og Eika alliansene, har kredittselskapet distribusjon gjennom samarbeidspartnere som LOfavør, NAF, Coop, Agrikjøp, BN Bank, bankene i Lokalbankalliansen, Sparebanken Sør og Sparebanken Møre.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*