Republikanere i USA, president Barrack Obama, statsministrene Erna Solberg, og kollega Fredrik Reinfeldt i Stockholm må erkjenne at uten statlig støtte ville det gått galt under finanskrisen. Det er åttifem år siden børskrakket på Wall Street i 1929, og finanskrisen 2007–2010 var en like omfattende krise i verdens finansielle system, men med John Maynyard Keynes og statlige støtteordninger,klarte man å redde de fleste internasjonale bankene.Norge er i en en særlig gunsig posisjon med et oljefond på 5100 milliarder kroner, og har den tredje sterke ste veksten i verden de neste to årene,skriver Nordens Nyheter.Børskrakket i 1929 er det mest-kjen i de industrialiserte land, men ved inngangen til 2014 ser det ut til å gå mot en ny høykonjunktur i løpet av to år, der den sterkeste økonomiske veksten de kommende årene kommer i BRICS landene, Brasil, Russland, india, Kina, og Syd-afrika, som får den sterkeste gjennomsnittlige veksten i henhold til tall fra IMF. Nordens Nyheter har gått gjennom IMF`s globale prognoser for 2014 og 2015. Kina får en gjennomsnittlig vekst de to neste årene på 7,4 prosent. og topper listen med en samlet vekst på 14,8 prosent totalt de neste to årene. India har den nest sterkeste veksten med 5,9 proent vekst i bnp i gjennomsnitt, totalt 11,9 prosent på to år. Norge kommer på tredjeplass i verden, med en vekst på 6 prosent på to år, og en gjennomsnittlige vekst på tre prosent per år de neste to årene.

BRICS er best

BRICS-landene har en gjennomsnittlig vekst på 4,24 prosent årlig de neste to årene. Verens samlede vekst årlig de neste to årene er på 3,8 prosent, tilsammen 7,6 prosent, like mye som Kina. USA`s vekst de neste to årene er i snitt 2,9 prosent, og tilsammen 5,8 prosent på to år tilsammen. Eurolandenes vekst er på 1,2 prosent, og tilsammen 2,4 prosent pdå to år. Tysklands vekst er på tre prosent gjennom de to årene, i gjennomsnitt1,5 prosent. Frankrike har et snitt på 1,2 prosent, men med et snitt på bare 1,2 prosent. Japan har en vekst på 2,7 prtosent i 2015, men snittet er på 1,35 prosent.

Norge slår Sverige

den norske veksten blir 3,1 prosent i år og 2,8 prosent neste årt i henhold til IMF`s tall. den svenske veksten blir 2,4 prosent i år og 3,1 prosent neste år. Dermed går man forbi Norge i 2015. Den gjennomsnittlige norske veksten de neste to årene blir tre prosent , mens den svenske blir 2,75 prosent i snitt. Som en konklusjon kan vi si at verden går mot en konjunkturoppgang de neste to årene, med påfølgende renteoppgang. Sveriges Riksbank og Norges Banks rentebanker regner med at renteoppgangen først starter i engang i 2015.

Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

 

 

Statlig støtte nødvendig

Den republikanske versjonen kritikken overfor president Barrack obama er at han pøser ut penger fra statskassen for å redde amerikansk økonomi, i stedet for å overlate økonomien til markedskredtene. Dette er en leksjon i økonomi som statsminister Erna Solberg fra Høyre bør merke seg. Professor Milton Friedman`s økonomiske markedspolitikk, ville ført til en omfattende global bankkrise. Det viser den amerikanske regjeringens støttekjøp av obligasjoner som nå trappes ned. Det norske næringslivet ville vært i omfattende krise uten statlig eierskap og omfattende størreordninger, samt et globalet oljefond som har gitt Norge ufortjente muligheter til å komme i posisjon på verdens aksjemarkeder. Dette får være tidligere statsminister Jens stoltenbergs fattigmannstrøst i opposisjon på Stortinget de neste tre årene, skriver Nordens Nyheter i en helgekommentar.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*