Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at oljefondet er blitt Norges viktigste næring( Foto: Norges Bank)

Oljefondet har plassert 61,7 milliarder kroner i selskaper i Kina registert i såkalte skatteparadiser. Nordens Nyheters undersøkelse med NBIM`s beholdningsverdier som kilde, viser at 30,9 milliarder er investert i selskaper i Kina og 30,7 milliarder via Hong Kong, som igje registerer selskapene i skattepadiser. Flertallet av de kinesiske selskapene er registert påCayman Islands og Bermuda. Noen få av selskapene er registert i Luxembourg, Jersey og British Virgin Islands. Men alle går altså via kinesiske selskaper, fordi Norges Banks Investment Management droppet sine direkte investeringer(aksjer og obligasjoner) i de nevnte skatteparadisene fra og med 2013. Nordens Nyheter har bedt Norges Banks Investment Management om et svar på dette:

Spørsmål til og svar fra fondet

-Nordens Nyheter har gått gjennom samtlige investeringer i Kina og Hong Kong. Hele tretti prosent(vel 28 %)er registrert i skatteparadis hovedsaklig Bermuda, Bahamas, Cayman Islands, og Britsh Virgin Islands I 2013 flyttet eller fjernet NBIM alle investeeringer i disse skatteparadisene. Hvorfor og hvor flyttet man disse investeringene fra og med 2013. I 2012 hadde oljefondet investert vel 5 milliarder kroner i aksjer som ble fjernet eller flyttet, se NBIM`s beholdninger 2011, 2012 og 2013. Vi vil gjerne ha en kommentar fra oljefondets ledelse til dette?

-Ved vurdering av landtilhørighet, ser vi hovedsakelig på tre forhold: investeringsrisiko, jurisdiksjon og markedsplass. I referanseindeksen er land for hvert enkelt selskap klassifisert etter investeringsrisiko, en metode som gir et godt bilde av selskapets landtilhørighet. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert ogbørsnotert, gitt at disse er like. For øvrige selskaper gjøres en utvidet vurdering. Tidligere benyttet vi kun jurisdiksjonen(«country of incorporation») for disse selskapene. Nå oppgir vi både landet selskapet er assosiert med og jurisdiksjonen. Den nye rapporteringen har dermed mer informasjon enn tidligere, ved rapportering om jurisdiksjon for alle investeringer, også desom er i referanseindeksen, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank til Nordens Nyheter.

-Vi har oppdatert metoden for å knytte selskaper til land som del av en større omlegging av hvordan vi presenterer beholdningene våre. Den nye metoden legger mer vekt på investeringsrisiko, sier Sevang til slutt.

Seksti milliarder i pardiser

Nordens Nyheter har altså funnet at oljefondet har investert over 60 milliarder kroner i kinesiske selskaper som igjen er registert i skatteparadis i latin-Amerika. Du finner dette ved å gå inn på oljefondet, og slå opp på Kina og Hong Kong. Fra 2007 til 2014 meldte nordmenn inn totalt 43 milliarder kroner i formue og 1,9 milliard kroner i inntekt i utlandet som tidligere ikke var beskattet.Dette ga statskassen i samme periode 1,2 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter. Flere av de innmeldte formuene har vært på over 100 millioner kroner.I 2010 anslo Skattedirektoratet at nordmenn skjulte minst 200 milliarder kroner i bankinnskudd i skatteparadiser. Skatteparadis kan være nyttige om man vil lure seg unna skatt eller skjulepenger fra en ektefelle man er eller skal skilles fra. Ifølge Financial Secrecy Index, som utarbeides av Tax Justice Network, er det en rekke land hvor det finnes lovverk som gjør det mulig å skjule verdier. Øverst på den listen i 2015 var Sveits, fulgt av Hongkong, USA, Singapore, Caymanøyene, Luxemburg, Libanon, Tyskland, Bahrain og Emiratene. Nordens Nyheter har lagt til Bahamas, Panama, British Virgin Islands og Bermuda i samband med vår undersøkelse av oljefondets investeringer.

Norge verst i Norden

Ifølge Aftenposten er Norge verst i Norden på hemmelighold i finanssektoren. Vi ender på 53. plass, midt på listen av de 102 landene som rangeres. Rekkefølgen på denne listen bygger på hvor stor grad av hemmelighold det er i landet og landets andel av det globale markedet for finansielle tjenester.Tidenes dokumentlekkasje avslører: Statsledere og politikere gjemmer bortmilliarder. Aftenposten har forklart hva er galt med å ha penger eller selskaper slike steder?
Det er ikke ulovlig i seg selv å ha penger eller selskaper i skatteparadiser, og det er mange som argumenterer for skatteparadiser. Det er likevel flere grunner til at det kan være problematisk: Staten der pengene er tjent inn, får laver skatteinntekter, som er sentralt for å opprettholde velferdssystemet i et land. Skattemoralen i samfunnet undergraves. Og det oppstå konkurransevridning i næringslivet fordi noen oppnår lavere kostnader. At man har penger eller selskaper i skatteparadiser, kan også være resultat av at man vil skjule et lovbrudd, skriver Aftenposten.Aftenposten har som eneste norske mediehus gransket disse dokumentene sammen med nesten 400 journalister fra hele verden. Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til dokumentene via en konfidensiell kilde. Dokumentene ble senere delt via stiftelsen International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) med Aftenposten og 100 andre medieorganisasjoner. Ingen medieorganisasjoner har betalt for dokumentene. Nordens Nyheter skrev om oljefondets indirekte engasjement i skatteparadiser gjennom investeringer i Kina for over ett år siden. Vi kommer tilbake med en liste over selskaper der oljefondet har relativt store eierandeler(under ti prosent) i form av finansinvesteringer i en senere artikkel.

Avtaler med skatteparadiser

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem sa at oljefondet er Norges viktigste næring, og at vi ikke må bygge ned fondet. Det skjedde på Skagenfondenes nyttårskonferanse forrige onsdag. Han utvider definisjonen av hva som er en «næring». Etter at oljeprisen ble mer enn halvert i andre halvdel av 2014, har det vært møter, seminarer og foredrag landet rundt om hva Norge skal leve av etter oljen. Kina, Japan USA og Europa er sentrale investeringsområdet for norske investeringer på over 7500 milliarder kroner. Her viser vi Norges skatteavtaler med noen skatteparadiser bl.a. de som er gjennomgått i denne artikkelen:.

Prop. 5 S (2014–2015)
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Finansdepartementet
Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014
Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR,

undertegnet i Paris 22. august 2014
Tilråding fra Finansdepartementet 17. oktober 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Skatteavtale Norge – Kina
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I
Utgiver: Finansdepartementet
Artikkel | Sist oppdatert: 29.03.2011
Skatteavtale: Kina

Skatteavtalen med Kina gjelder ikke for Hong Kong.
Del 1 : Proposisjonsteksten
Del 2 : Avtalen – norsk tekst
Del 3 : Avtalen – engelsk tekst

Prop. 24 S (2009–2010)
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Finansdepartementet
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i

Stockholm 1. april 2009, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Paris 17. juni 2009
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i

Stockholm 1. april 2009, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Paris 17. juni 2009
Tilråding fra Finansdepartementet av 30. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Prop. 19 S (2009-2010)
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver:
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom

Norge og Bermuda, undertegnet i Washington 16. april 2009, med tilleggsoverenskomster
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom

Norge og Bermuda, undertegnet i Washington 16. april 2009, med tilleggsoverenskomster
Tilråding fra Finansdepartementet av 16. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Prop. 109 S (2009–2010)
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Finansdepartementet
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Bahamassamveldet, undertegnet i

Paris 10. mars 2010
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Bahamassamveldet, undertegnet i

Paris 10. mars 2010
Tilråding fra Finansdepartementet av 9. april 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Prop. 61 S (2012–2013)
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Finansdepartementet
Samtykke til å sette i kraft en overenskommelse mellom Kongeriket Norge og Republikken Panama om opplysninger i skattesaker, underskrevet  i London 12. november 2012
Samtykke til å iverksette en overenskommelse mellom Kongeriket Norge og Republikken Panama om opplysninger i skattesaker, underskrevet i London 12. november 2012
Tilråding fra Finansdepartementet 8. februar 2013, godkjent i statsråd same dagen. (Regjeringen Stoltenberg II)

MOFCOM (kinesiske finansdepartementet) utgir regelmessig varelister over produkter som er underlagt lisens. Det kreves innførselslisens for en rekke varer. De viktigste typene lisenser er:
– Normal innførselslisens. Innvilges via lokalavdelinger av MOFCOM
– Automatisk innførselslisens. Innvilges i utgangspunktet innen 15 dager
– Innførselslisens for brukte maskiner og fartøyer.

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Banks Investment Management forvalter seksti milliarder kroner i aksjer i kinesiske selskaper registert i skatteparadiser i Latin-Amerika  Kina(Foto: Norges Bank/Flickr)

Denne artikkelen har 1 kommentar

 1. Nils Petter Tanderø

  Hei Nils Petter Tanderø,

  Norge har ikke noen skatteavtale med Kina av nyere dato en den som er fra 1986:
  https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skatteavtaler/skatteavtale-norge-kina/id412041/

  Når det gjelder ditt spørsmål om enkeltinvesteringer, så anbefaler vi å rette denne henvendelsen til NBIM som operasjonell forvalter av fondet.

  Med vennlig hilsen

  Birgitta Glad
  fagdirektør

  Avdeling for formuesforvaltning
  Finansdepartementet
  Telefon 22 24 45 87
  Mobil 934 31 044
  bgl@fin.dep.no

  http://www.regjeringen.no/fin
  Statens pensjonsfond

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*