Konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Norge besøker ONS 2018

Norge spiller en viktig rolle for europas energifforsyning, sier Mario Mehren Wintershall Norge, som  vil investere totalt rundt 18 milliarder kroner i leting og utbygging av felt på norsk sokkel fra 2017 til 2020. Selskapet vil dermed bruke mer enn en tredjedel av sitt totale letebudsjett i Norge. «Porteføljen vår er velfylt!, skriver Mehren i en pressemelding.  Wintershall har allerede over 50 lisenser i Norge, og har stor tro på mulighetene som finnes på norsk sokkel. Dette er et av kjerneområdene våre på lang sikt», sier Martin Bachmann, styremedlem i Wintershall og konsernsjef for leting og produksjon i Europa og Midtøsten.

Wintershall etterlyser felles europeisk innsats for å styrke forsyningssikkerheten. Etter gjennomføringen av den foreslåtte sammenslåing av Wintershall og DEA, et datterselskap av LetterOne, vil det nye selskapet, Wintershall DEA, være blant de fem største olje- og gassprodusentene i Norge. «Både Wintershall og DEA har vært godt etablert på den norske kontinentalsokkelen i flere år. Norge vil bli en enda viktigere region for Wintershall DEA og vil, etter Russland, være det aller største produksjonslandet.

• Norge spiller en viktig rolle i fremtidens energiforsyning, sier konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Norge og han legger til at Europa må stå sammen! Wintershall DEA blir dermed de fem største olje- og gassprodusentene på norske sokkel ved mulig fusjon

Stavanger. Europa vil gjøre lurt i å satse på samarbeid med pålitelige og stabile forsyningsland for å sikre tilgang på energi i framtiden. Det sa Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall, på Norges største møteplass for energibransjen, ONS, i dag. «Europa må kjenne sine styrker og håndtere nye politiske og økonomiske utfordringer i fellesskap. Det er bare gjennom tett samarbeid med våre naboer at vi kan garantere forsyningssikkerheten i dag og i fremtiden», fortsatte Mehren på Wintershalls pressekonferanse på ONS.

Wintershall venter sseg mye av NOVA-feltet(Foto: Windershall/DEA)

Wintershall Norge AS har tildelt riggkontrakt for Nova-utbyggingen til Seadrill Norway Operations Ltd som vil operere riggen West Mira på vegne av Northern Drilling. I tillegg har Wintershall inngått en langsiktig rammeavtale med Seadrill for fremtidige riggbehov.

West Mira skal bore seks undervannsbrønner på Nova-feltet (tidligere Skarfjell) med oppstart i første halvdel av 2020. Wintershall Norge har også mulighet til å benytte riggen til opptil 10 ytterligere brønner på selskapets andre egenopererte felt og øvrige leteaktivitet.

«Dette er enda en stor milepæl for Nova-prosjektet. Med anskaffelsen av denne moderne riggen har vi snart alle brikkene på plass for å sette i gang utbyggingen av Nova-feltet og produsere den første oljen i 2021», sier Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

West Mira er en toppmoderne sjette generasjons rigg designet for å kunne operere under alle typer forhold. Den skal bore seks brønner på Nova-feltet på cirka 370 meters dyp. Kontrakten inneholder insentiver som innebærer at Seadrill vil bli belønnet for effektive og sikre operasjoner.

«Wintershall Norge har store forventinger til West Mira. Vi ser fram til å utnytte mulighetene riggen har, slik at vi kan ferdigstille prosjektet i henhold til de høyeste standarder når det gjelder sikkerhet, effektivitet og økonomi. Målet er at vi, sammen med alle involverte leverandører, jobber sammen som ett team. Dermed skaper vi en felles tilnærming som ved flere tidligere prosjekter har vist seg å gi gode resultater», sier André Hesse, prosjektdirektør for Nova i Wintershall Norge.

Nova ble oppdaget i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 17 kilometer sørvest for den Neptune Energy-opererte Gjøa-plattformen og omtrent 120 kilometer nordvest for Bergen. Nova-feltet er lokalisert i den såkalte kvadrant 35 og drar nytte av eksisterende infrastruktur i området. Dette er et kjerneområde for Wintershall, og selskapet er allerede operatør for undervannsfeltet Vega.

Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS (del av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*