Jorma Ollila(t.h) la nylig frem en rapport om nordisk energisamarbeid. Generalsekretør Dagfinn Høybråten i Nordisk Ministerråd og olje og energiminister Terje Søviknes er med på bildet(Foto: Norden org/Mats Ljungqvist)

Nordisk råd vil bygge ut nettet av energistasjoner for nullutslippsbilisme. Et nordisk utvalg vil bygge ut nettet av energistasjoner for lading og tanking av nullutslippskjøretøyer langs hovedveiene som forbinder de nordiske landene. Det foreslår Nordisk råds bærekraftutvalg som ledd i arbeidet med å legge til rette for fossilfri bilisme i Norden. Tidligere Nokia-sjef Jorma Ollila la nylig frem en rapport om hvordan det fremtidige energisamarbeidet i Norden skal organiseres.

Bærekraftutvalget, som fokuserer sterkt på bærekraftig infrastruktur, tar opp forslagene om fremme av nullutslippsbilisme både til enkelte nordiske regjeringer og til Nordisk ministerråd på sitt sommermøte i Helsingborg 27. og 28. juli. Norges regjering anbefales å, i samarbeid med de nordiske landenes regjeringer, utvide databasen NOBIL så den også omfatter andre nullutslippsdrivstoff enn elektrisitet. Danmarks og Islands regjeringer anbefales på sin side å inngå avtaler om registrering av sine energistasjoner i databasen, slik at NOBIL dekker hele Norden. Jan Lindholm (MP i Sverige) understreker betydningen av å holde dørene åpne for mulige kommende drivstoffalternativer.

– Eldrift går sterkt fram for personbiler, men når det gjelder tungtransport, er biodiesel det store alternativet som vokser raskt i dag. I framtiden ser jeg hydrogen som en viktig alternativ energikilde, sier Lindholm, og følges opp av Suzanne Svensson (S):

– I dag tilbys hydrogen bare på enkelte steder i Sverige. Alternativene som er aktuelle i dag, er ikke nødvendigvis aktuelle i morgen, så inntil videre er strøm et godt alternativ, sammenfatter Svensson, medlem av Den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd, som har tatt initiativ til forslaget.

Samordne nasjonale planer

Forslaget om å støtte opp om utvikling og samordning av nasjonale planer og finansiering ved utbygging av lade- og tankstasjoner for nullutslippsbiler langs de nordiske hovedveiene, rettes til Nordisk ministerråd.

– Vi ønsker også at ministerrådet setter i gang en utredning av om, og i så fall hvordan, de nordiske landene kan ha nytte av å samarbeide om å utvikle felles nordiske modeller og standarder for elektroniske ladestasjoner for rask lading av større skip, ferjer, andre biler enn bare elbiler samt lastebiler og busser. Dette for å kunne fungere som forbilde for et bredere europeisk samarbeid, sier bærekraftutvalgets leder Hanna Kosonen (C, Finland). Nestleder Karin Gaardsted (S, Danmark) gleder seg over at de samlede forslagene har blitt så konkrete.

– De inneholder flere gode eksempler på nordisk nytte. Jeg har veldig vanskelig for å tro at noen av de nordiske regjeringene vil motsette seg forslagene, sier Gaardsted. Forslaget om utbygging av energistasjoner går videre til godkjenning i plenum på Nordisk råds sesjon i Helsingfors i november, og rettes deretter som rekommandasjon til de nordiske landene og Nordisk ministerråd, sier
Heidi Orava og Tryggvi Felixson i Nordisk Råd til Nordic News.

Bærekraftutvalget i Nordisk Råd går inn for miljøvennlige ladestasjoner(Foto: Norden org. /Heidi Orava)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*