Konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea er envikti leverandør av olje og gass i Europa( Foto>: Wintershall Dea)

Norge er Europas viktigste leverandør av naturgass og olje ved siden av Russland. Wintershall Dea er nå et av de ledende gass- og oljeselskapene på norsk kontinentalsokkel, etter å ha drevet der i mer enn 45 år. Selskapet har mer enn 100 lisenser på sokkelen og er operatør på rundt en tredjedel av dem, for eksempel de produserende feltene Brage og Vega. Porteføljen utvides ytterligere med smarte tekniske løsninger. For eksempel vekker selskapet oppmerksomhet med prosjekter som Dvalin eller Nova. Disse feltene bygges ut ved hjelp av en subsea tieback, med produksjonsanlegg på havbunnen knyttet til eksisterende plattformer. StatsminsterenJonas Gahr Støre understreker at myndighetene i samarbeid med selskapene har høy beredskap på norsk sokkel.

Brage vest for Bergen

Selskapets lete- og produksjonskonsesjoner er lokalisert i alle regioner på norsk kontinentalsokkel: i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Nova og Brage ligger rundt 125 kilometer vest for Bergen by. Maria ligger lenger nord, omtrent på nivå med Trondheim, og Dvalin ligger enda lenger nord.

Dvalinfeltet ble ikke ansett som verdt på 1980-tallet. Det var ikke før det nye årtusenet at et konsortium ledet av Wintershall Dea (daværende DEA Deutsche Erdoel AG) lykkes med å lete etter naturgass. I 2010 og 2012 traff letebrønner to gassførende horisonter med tykkelser på henholdsvis 150 og 140 meter. For å muliggjøre produksjon fra feltet er fire produksjonsbrønner koblet til den eksisterende Heidrun-plattformen, via en havbunnsramme installert på havbunnen.

Nova utviklet over tid

Olje- og gassreservoaret ble kalt Skarfjell da det ble oppdaget i 2012 og fikk senere navnet Nova. Foruten Maria og Dvalin er Nova et annet felt i Norge som Wintershall Dea oppdaget og utviklet som operatør. Nova kom i produksjon sommeren 2022. Med Nova styrker selskapet sin posisjon som ekspert på subsea-utbygginger: Reservoaret er koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen via en subsea tieback. Det sparer ressurser og penger, forlenger den økonomiske levetiden til Gjøa-infrastrukturen og åpner for fremtidige tilknytningsmuligheter. Siden Gjøa drives via vannkraft fra det norske fastlandet, er Nova et felt med lav karbonintensitet og bidrar til Wintershall Deas utslippsreduksjon.

Brage av eldre modell

Brage-plattformen har produsert råolje fra feltet med samme navn siden 1993. Wintershall Dea (den gang Wintershall) ble operatør i 2013. De nye brønnene som er boret siden den gang er noen av de mest effektive til nå og utvikler nye deler av feltet. Wintershall Dea Norge gjennomfører for tiden en toårig mulighetsstudie for å undersøke bruk av injisert CO2 for økt oljeutvinning (EOR) på feltet. Den vurderer hvordan et modent felt som Brage kan brukes til permanent CO2-lagring etter at produksjonsperioden er avsluttet. I studien er det antatt at CO2 skal transporteres med skip for direkte injeksjon i reservoaret.

Produksjonen på Njord-feltet startet i 1997 og ble avbrutt i 2016 på grunn av moderniseringsarbeid på den flytende plattformen som brukes. Målet er å betydelig utvide produksjonen fra feltet, der Equinor opererer og hvor Wintershall Dea har en eierandel på 50 prosent. Ti nye produksjonsbrønner er tenkt som en del av Njord Future-prosjektet.

Q3 2022 SUMMARY:

 • Strong operational performance, daily production of 614,000 boe for the quarter, 4% higher YoY;
  • Own operated Nova project safely and successfully brought on stream in July;
 • Robust quarterly financial performance:
  • EBITDAX €2.6 billion, up 162% YoY;
  • Adjusted net income €851 million, up 264% YoY, net income adjusted for non-cash impairments on Nord Stream AG shareholding among other effects;
  • Capex of €220 million, 5% higher YoY, FY guidance revised lower to below €1 billion from €1 – €1.1 billion;
  • Free cash flow of €1.6 billion, up 289% YoY;
  • Cash and cash equivalents of €6.2 billion, ex Russia: €4.2 billion;
  • Net debt of -€1.8 billion, leverage of -0.2x, ex Russia: €0.2 billion, leverage at
  • //wintershalldea.com/en/investor-relations/q3-2022-results
Shareholders BASF SE (DE000BASF111)BASF SE (US)
NameEquities%
The Vanguard Group, Inc.24,284,854 2.64%
Norges Bank Investment Management15,141,428 1.65%
DWS Investment GmbH13,373,735 1.46%
Flossbach von Storch AG12,135,020 1.32%
Amundi Asset Management SA (Investment Management)11,779,394 1.28%
Thornburg Investment Management, Inc.8,552,782 0.93%
DWS Investments (UK) Ltd.8,314,210 0.91%
BlackRock Asset Management Deutschland AG8,076,987 0.88%
Franklin Advisers, Inc.7,392,467 0.80%
BlackRock Advisors (UK) Ltd.7,005,333 0.76%
BASF and LetterOne have successfully completed the merger of Wintershall and DEA in 2018. 

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Reset det ikke er fremsatt konkrete trusler mot olje- og gassanlegg på norsk sokkel, men Nato følger situasjonen.

– Jeg har tatt kontakt med Nato og har orientert om situasjonen, sier Støre til NTB. Statsminsteren understreker at myndighetene i samarbeid med selskapene har høy beredskap på norsk sokkel.

Heidrun-feltet er viktig for Wintershall Dea som eies av BASF(Foto. Wintershall DEA)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*