Ren energi fra vindkraft ønsker ECOHZ seg( Foto: Energi & Klima)
Ren energi fra vindkraft ønsker Tom Lindberg i ECOHZ seg(Foto: Energi & Klima)

Etterspørselen etter fornybar energi i Europa,med opprinnelsesgarantier (OG), fortsatte å øke i 2015. Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ, sier til Nordens Nyheter at ”tallene viser mer enn åtte prosents økning fra 2014, og overstiger 340 TWh. Tusenvis av bedrifter og millioner av husstander i Europa står bak utviklingen – gjennom frivillig kjøp av fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier, sier Tom Lindberg videre.

-Markedet har vist en stabil tilvekst av nasjonale aktører, men er fortsatt dominert av noen land. De fem landene med høyest forbruk av fornybar energi er Tyskland, Sverige, Sveits, Nederland og Italia, sier Lindberg. Til sammen står de for tre fjerdedeler av  etterspørselen etter fornybar energi i Europa. Nederland er det raskest voksende markedet. Han legger til at fra 2014 til 2015 haretterspørselen økt med hele tolv prosent og forbruket var mer enn 42,5 TWh i 2015. Tyskland er fortsatt det største markedet, med et totalt volum på 87 TWh i 2015, legger Lindberg til.

Et marked i vekst

Markedet for opprinnelsesgarantier vokser stadig i forhold til antall land. Det er nå flere enn 20 land som aktivt deltar i AIB (Association of Issuing Bodies) og som bruker EECS, den felles europeiske markedsstandarden.

-Norge, Østerrike, Finland, Danmark, Frankrike og Belgia utgjør en gruppe land med en årlig etterspørsel på mellom 10 og 35 TWh, sier Lindberg til reporter Pernille Stensli. Resten av de nasjonale markedene er fortsatt relativt umodne, og sammen representerer de en mindre andel av det totale markedet.

Markedsstatistikken fra AIB inkluderer kun opprinnelsesgarantier basert på EECS standarden. Det finnes fortsatt land med nasjonale sertifikatsystemer som ennå ikke har implementert EECS standarden. Disse markedene utgjør til sammen mer enn 100 TWh i etterspørsel og medfører at det faktiske markedsvolumet er over 440 TWh.

– Vil Storbritannia og Spania bli en del av det Europeiske markedet i 2016?

-Utviklingen i 2015 etterfølger rekordåret 2014, hvorav markedet opplevde en vekst på 27,6%, med en rekordhøy etterspørsel etter fornybar energi på 314 TWh, legger Lindberg til. I tillegg var dette første gang man har opplevd en reell balanse mellom
tilbud og etterspørsel.

Har vurdert AIB

Storbritannia, Spania og et par andre mindre land vurderer å bli med i AIB, for å ta i bruk EECS standarden. Med dette følger en diskusjon om hvordan dette vil kunne påvirke balansen i markedet. Både Storbritannia og Spania er land med relativt stor fornybar energiproduksjon, samt et næringsliv med potensiale for høy etterspørsel etter fornybar energi. Engros prisene i markedet for opprinnelsesgarantier økte  kraftig i siste del av 2015. Spørsmålet markedsaktører og større forbrukere nå stiller seg er om inkluderingen av nye markeder vil påvirke dagens prisbilde
ytterligere.

-Hva sier Tom Lindberg?

-Den europeiske etterspørselen etter fornybar elektrisitet dokumentert med opprinnelesgarantier utgjør nå mer enn 13% av alt forbruk i Europa (ca. 3.200 TWh) og omtrent 40% av all elektrisitet produsert fra fornybare kilder i Europa (ca. 1.100 TWh).Overforstående er en kommentar fra Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ basert på tall publisert av AIB (Association of Issuing Bodies).

Nye innovative løsninger

ECOHZ tilbyr løsninger for fornybar energi til forbrukere, bedrifter og organisasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia – og gir fornybar strøm, fra et bredt utvalg av kilder, regioner og kvaliteter. Fornybar elektrisitet er dokumentert med opprinnelsesgarantier i Europa, RECs og Green-e i USA og International RECs (I-REC) i utvalgte markeder i Asia. ECOHZ gir også enny og innovativ løsning – GO² -kombinerer fornybar energi kjøp med finansiering og bygging av ny fornybar kraftproduksjon. selskaper som velger dokumentert fornybar energi, kan redusere sine karbonutslipp og forbedre sin bærekraft karakterer. ECOHZ er blant de ledende uavhengige leverandører i Europa, og ligger i Norge og Sveits. ECOHZ tilstreber å spille en aktiv rolle i dagens energi overgangen gjennom sin visjon om «å endre energiadferd «. Følg ECOHZ på Twitter og LinkedIn.

Tom Lindberg i ECOHZ ønskeer seg ren energi som vindkraft( Foto: ECOH.com)
Tom Lindberg i ECOHZ ønsker seg ren energi som vindkraft( Foto: ECOH.com)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*