President i ESA, Sven Erik Svedman sier nei til moms på elektroniske medier( Foto:UD)
President i ESA, Sven Erik Svedman sier nei til moms på elektroniske medier( Foto:UD)

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjenner innføring av nullmoms for elektroniske nyhetstjenester i Norge, skrivver ESA, som kontrollerer at norske myndigheter overholder statsstøttereglene i EØS-avtalen, i en pressemelding.

– Den nye ordningen fjerner det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier. Den gjør det enklere for små og store mediehus å selge digitalt innhold uten å være hindret av avgiftssystemet. Dette vil styrke utviklingen av elektroniske nyhetsmedier til glede for norske forbrukere, sier ESA-president Sven Erik Svedman til NordensNyheter.

Finansdepartementet aholdt en pressekonferanse om vedtaket fra ESAmandagettermiddag.Der opplyste finansminister Sivv Jensen at ordningen trer i kraft fra 1. mars. Det var i desember at regjeringen endelig sendte den såkalte notifiseringen av nullmoms til ESA. Dagens nullmomsordning for aviser omfatter kun aviser på papir. Aviser og nyheter i elektronisk form anses som elektroniske tjenester som ilegges merverdiavgift med 25 prosent. ESA konkluderer med at en merverdiavgift på null prosent for elektroniske nyhetstjenester er et passende instrument for å adressere de identifiserte målene til beste for felles interesse. EFTAS overvåkingsorgan mener rett og slett at nullmoms er et insentiv som gjør at etterspørselen etter elektroniske nyhetstjenester vil øke blant leserne.

Gjelder fram til 2022

Avgiftsfritak som kun kommer privatpersoner til gode, rammes ifølge ESA ikke av statsstøttereglene. Derimot kan innføringen av nullmoms innebære at myndighetene indirekte gir statsstøtte til mediebedriftene som selger digitale nyheter. ESA har konkludert med at slik støtte vil være i tråd med statsstøttereglene ettersom den fremmer mediemangfold i fellesskapets interesse.Nullmomsen vil ifølge pressemeldingen også gjelde for utenlandske aktører som oppfyller kravene til fritak. ESAs godkjenning gjelder frem til 1. mars 2022. Fagpressen, som ikke var en del av notifiseringen, har varslet omkamp for å ta del i nullmomsregimet. I pressemeldingen fra regjeringen heter det at nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje ikke vil være fritatt for moms,skriver Nordens Nyheter

Finansminister Siv Jensen må lytte til ESA`s råd( Foto: Rune Kongsro)
Finansminister Siv Jensen må lytte til ESA`s råd(Foto: Rune Kongsro)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*