Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket(Foto: Forbrukerrådet i Oslo)

Forbrukerrådet har i kartleggingen funnet 58 landsdekkende avtaler som inneholder hemmelige priselementer. Blant de selskapene Forbrukerrådet klager inn er Fjordkraft, Norges Energi, Agva Kraft, Telinet Energi, Gudbrandsdal Energi, Lyse Energisalg, Istad Kraft og Ustekveikja Energi. Skagerak Energi eies av Statkraft med 66,62 prosen. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS med 45,5 % av aksjene, der kommunene eier 54,5 prosent. Disse statlige energiselskapene nevnes ikke av Forbrukerrådet, ifølge Nordic News.

Vi forventer en storopprydning i strømmarkedet. Ikke bare er praksisen med på å lure kundene, men gjør det også vanskeligere for seriøse aktører å hevde seg i konkurransen, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Skagerak Energi er også klaget inn for forliksrådet i Larvik og for energiklagenemda for prissamarbeid og feilfakturering for to år siden. Saken har ligget hos politiet uten at den har kommet opp i Forliksrådet i Larvik. Hytteeiere i Agder klagde Agder Energi inn for NVE og fikk medhold. Agder Energi reduserte etter dette prisen på nettleie. Skagerak Energi og Gudbrandsdalen Energi er anmeldt for å fakturere for høye beløp for strøm i januar for hytter som er vinterstengt i en tiårsperiode.

Hemmelig strømpris

En rekke strømselskaper opererer med hemmelige priser, som gjør at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet. Forbrukerrådet klager nå avtalene inn for brudd på både markedsføringsloven og angrerettloven. De fleste nettselskapene er helt eller delvis eid av en eller flere kommuner. Staten eier omtrent 98 prosent av transmisjonsnettet. Statens eierskap til transmisjonsnettet forvaltes gjennom Statnett SF.

Det er totalt 225 produksjonsselskaper i Norge. Av disse driver 94 med produksjon av kraft alene. De ti største selskapene står for om lag  70 prosent av produksjonsevnen i det norske vannkraftsystemet. Det er over 120 selskaper som driver nettvirksomhet på et eller flere nivåer i Norge, ikke alle har tilknyttede kunder

For høy fakturapris

Selskapene opplyser en pris til kunden, men fakturer en langt høyere pris på strømregningen. Slik lures kundene til å tro at avtalene er langt billigere enn de er. Forbrukerrådet krever nå at praksisen opphører, og slår alarm om omfanget av innkjøpsprisavtaler med hemmelige prispåslag.

  •  Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning. Vi mener praksisen er ulovlig og klager nå inn selskapene til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, sier Inger Lise Blyverket videre.
  • Antall avtaler med hemmelige prispåslag i markedet er trolig enda større, da blant annet lokale strømavtaler ikke er tatt med i gjennomgangen.

– Det er skuffende å se at juksepriser er så utbredt. Nesten en tredjedel av aktørene i markedet har denne type avtaler. Til og med de to største selskapene, Fjordkraft og Norgesenergi, som liker å fremstille seg som de seriøse alternativene, lurer kundene på denne måten.

En juridisk utredning gjort på oppdrag for Forbrukerrådets underbygger også konklusjon om at hemmelighold av priselementer i mange tilfeller er ulovlig.

  • Dette jukset kan foregå fordi strømprisene er umulig for folk å forstå. Strømmarkedet må få på plass en forståelig enhetspris, slik som alle andre marked har. Først da kan vi enkelt sammenligne priser og slik finner du de beste strømavtalene

Sjekk www.strømpris.no, der finner du billigste spotavtalene med prisgaranti

Husk å følge med på hva selskapet gjør når garantitiden er ute, da øker ofte prisen drastisk. Forbrukerrådet ber også forbrukerne tenke seg om før de slår til på et strømtilbud.

Norsk krysseierskap er et problem

Kjøp aldri strøm over telefonen, ved dørsalg, på gata eller i elektronikkbutikken. De dyre og dårlige avtalene dyttes på hennom en børsnotering. Fjorkraft, som nå er børsnotert eies av

Fjordkraft var eid av BKK AS med 48,85%, Skagerak Energi AS eier 48 % og Statkraft Industrial Holding AS eier 3,15 % før notering på Oslo Børs . Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 som et resultat av fusjon mellom BKK Kraftsalg AS og omsetnings- virksomheten i Skagerak Energi AS.

NorgesEnergi er et heleid datterselskap av Fortum Consumer Solutions AS som igjen er eid av morselskapet Fortum Forvaltning AS. Fortum Oy er et finsk energiselskap der den finske staten eier 50 prosent .Agva Kraft AS er del av en nordisk satsning på fornybar energi, med virksomhet i Norge og Sverige. I Sverige er Telinet-konsernet en del av sluttbrukermarkedet gjennom selskapet Telinet Energi AB.. Gudbrandsdalen energi Holding eies av fire kommuner i Innlandet fylke.

Fusjoner i kraftbransjen

Lyse Kraft i Stavanger eier Altibox AS og Viken Fiber A/S. Viken Fiber er Norges største rendyrkede fiberselskap, med hovedkontor i Drammen. Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester i over 70 kommuner i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold og Telemark. Viken Fiber ble dannet i 2013 etter en fusjon med selskapene Viken Fibernett AS, Skagerak Fiber AS, EB Kontakt AS, EB Fibernett AS og BOF AS. I september 2019 fusjonerte Viken Fiber med Fiber1 (Lier Fibernett AS og Hadeland og Ringerike Bredbånd). Viken Fiber eies av Lyse Fiberinvest (65 %), Glitre Energi (26,5 %), Lier Everk Holding (4,6 %) og Hadeland Energi (3,9 %). Skagerak Energi og Agder Energi, som ikke er klaget inn for Forbrukerrådet, eies av Statkraft, skriver Nordens Nyheter.Agderposten i Arendal skriver at SKagerak Energi og Agder energi vurderer å slå seg sammen til et selskap.

Skagerak Energi og Agder Energi vurderer å fusjonere, Her ser vi hovedkontoret i Porsgrunn i Viken Fylke. ( Foto: kEnergi)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*