Konsernsjef Pierre Lahutte i IVECO  fikk statsminister Erna Solberg til Skogn.

IVECO har gjennom mange år hatt 100% fokus på alternative drivstoffer og var derfor med på åpningen av Biokrafts nye anlegg på Skogn for produksjon av flytende biogass. Åpningen ble foretatt av Norges statsminister Erna Solberg og Biokrafts CEO Håvard Wollan 2. september 2018.IVECO hadde for anledningen tatt med seg den nye Stralis NP 460, som er toppen av de siste 20 års pionerarbeid innenfor gassteknologi og dermed kan kjøre 1600 km med full tank flytende biogass. Lastebilen kan med sine 50 tonns totalvekt klare de oppgaver som det norske transportmarkedet har.

Først i verden

IVECO Stralis NP 460 hadde verdenspremiere i 2018 og ble nå presentert for den norske statsminister Erna Solberg av IVECOs toppsjef Pierre Lahutte ved åpningen av Biokrafts nye anlegg på Skogn.

  • Vi var svært fornøyde med å være med på Biokrafts innvielse av verdens største bioLNG-fabrikk. Selv om Norge allerede er ledende når det gjelder å ta i bruk elektriske kjøretøyer for personbefordring, både personbiler og busser, investerer landet nå resolutt i BioLNG for skips- og lastebil-transport, sier Pierre Lahutte, Brand President i IVECO.

Purac har bygd fabrikken

Biokraft AS har gjennomført en vellykket oppstart og første driftsfase av det som nå er verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass (LBG = Liquid biogas). Fabrikken er lokalisert til Skogn i Trøndelag. Oppstarten av fabrikken startet i juni 2018. Det er den svenske entreprenøren Purac AB som har bygget fabrikken som er 100% eid av Biokraft AS.

  • Vi har gjennomført oppstart og første driftsfase siden juni, og så langt har dette vært svært vellykket og i henhold til planen vår, sier Håvard Wollan, adm.dir. i Biokraft AS.
  • Vi er selvfølgelig godt fornøyde med dette, og jeg vil takke våre team hos Biokraft, Scandinavian Biogas og Purac for deres solide innsats i sommer og som har sørget for en vellykket oppstart av driften ved fabrikken, fortsetter Wollan.

Fornybar metan

Biokrafts fabrikk på Skogn vil i første omgang ha kapasitet til å produsere 12,5 millioner normal-kubikk-meter (Nm3) fornybar metan (biogass). Alene dette kan drive 300 lastbiler, som samlet kjører 36.000.000 km i året med en negativ CO2-balanse på -135% i forhold til diesel-lastebiler. Biokrafts intensjon er å doble denne kapasiteten som neste steg i utviklingen på Skogn, slik at den totale produksjonskapasiteten blir 25 millioner Nm3 per år.

Råvarene til biogassproduksjonen er i hovedsak fiskeavfall og biprodukter, blant annet fra norsk papirindustri (Norske Skog) og oppdrettsnæring.Biokraft gjennomfører to større FoU-prosjekter relatert til fabrikken på Skogn – EU-finansierte Effisludge for LIFE og Forskningsråds-finansierte COMPLETE. Når fabrikken nå er inne i driftsfasen, betyr det også at demonstrasjonsfasen for disse to FoU-prosjektene er påbegynt.

Målet med FoU-prosjektet COMPLETE er å oppnå en mer fullstendig resirkulering og utnyttelse av næringsstoffene i reststoff fra biogassproduksjon. Blant annet prøver man å dyrke mikroalger og børstemark i reststoffene fra biogassproduksjonen, og videre ser man på hvorvidt disse organismene kan bidra med ingredienser til fôr-produksjon – herunder potensielt til fiskefôr.

FoU-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (prosjektnummer: EnergiX 256281/E20) og Biokraft, og det er et samarbeid mellom Biokraft, Scandinavian Biogas, SINTEF Ocean, NIBIO og NTNU.

  • Fabrikken vår er et godt eksempel på ønsket industriell realisering i den nye sirkulære bioøkonomien, sier Wollan.

Distribueres av AGA

Den flytende biogassen som produseres ved fabrikken, er kjøpt og distribueres av AGA, og den vil utnyttes som drivstoff i blant annet kollektivtrafikk og i tungtransport.

  • Vårt syn på markedet er konsistent med en fortsatt sterk vekst i etterspørselen etter flytende biogas de kommende årene, og spesielt har man forventninger til veksten i etterspørselen til drivstoff for tungtransport. Vi tror også at utnyttelse av LNG og LBG i maritim sektor vil fortsette å vokse sterkt de kommende årene, sier Wollan.
  • Vi er svært fornøyde med å se fruktene av den posisjonen vi tok i Biokraft AS tilbake i 2010 og de investeringene vi har gjort i selskapet, sier Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi AS.
Statsminister Erna Solberg åpner  Biokrafts fabrikk i Skogn(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*