Nestleder i styret i Ericsson Jacob Wallenberg er fotografert av Wikipedia i 2018. Her fölger et redigert innlegg av Ericssons kvartal og regnskapet for 2023 som må betraktes som meget svakt. Dette förte til at selskapet gjennom SVT varsler at hele 1200 ansatte i selskapet skal bort på sikt.

– Solid EBITA og kontantstrøm i et utfordret marked Salget falt med -17 % på årsbasis, drevet av en -23 % nedgang i Networks. Rapportert salg gikk ned med -16 % til SEK 71,9 milliarder. Bruttoinntekter eksklusive restruktureringskostnader gikk ned til SEK 29,6 (35,7) milliarder. Bruttomarginen eksklusive restruktureringskostnader var 41,1 % (41,5 %). Justert for det tilbakevirkende elementet i IPR-inntekter i 4. kvartal 2022 økte bruttomarginen fra år til år. Rapportert bruttoinntekt var SEK 28,6 (35,6) milliarder. med en bruttomargin på 39,8 % (41,4 %). EBITA eksklusive restruktureringskostnader utgjorde SEK 8,2 (9,3) milliarder. med en EBITA-margin på 11,4 % (10,8 %). EBIT eksklusive restruktureringskostnader utgjorde SEK 7,4 (8,1) milliarder. med en EBIT-margin på 10,3 % (9,4 %). Fri kontantstrøm før M&A var SEK 12,5 (16,9) milliarder. Q4 2022 ble positivt påvirket av tilbakevirkende IPR-betalinger. Høydepunkter fra hele året Salget falt organisk[1] med -10 %, påvirket av en -15 % nedgang i Networks, delvis oppveid av en vekst på 11 % i Enterprise. Rapportert salg var SEK 263,4 (271,5) milliarder. Bruttoinntekter eksklusive restruktureringskostnader var SEK 104,4 (113,5) milliarder, hovedsakelig relatert til Networks. Bruttomarginen eksklusive restruktureringskostnader var 39,6 % (41,8 %).

Rapportert bruttoinntekt

Rapportert bruttoinntekt var SEK 101,6 (113,3) milliarder. med en bruttomargin på 38,6 % (41,7 %). EBITA eksklusive restruktureringskostnader var SEK 21,4 (29,5) milliarder. med en margin på 8,1 % (10,9 %). EBITA var SEK 14,9 (29,1) milliarder. med en margin på 5,7 % (10,7 %). Rapportert EBIT var SEK -20,3 (27,0) milliarder. påvirket med SEK -31,9 milliarder. av nedskrivning av goodwill registrert i 3. kvartal knyttet til Vonage. Nettoinntekt (tap) var SEK -26,1 (19,1) milliarder kroner. EPS utvannet var SEK -7,94 (5,62). Nettoresultatet (tap) ble påvirket med SEK -31,9 milliarder. av goodwillnedskrivning og SEK -6,5 (-0,4) b. av restruktureringskostnader. Fri kontantstrøm før M&A utgjorde SEK -1,1 (22,2) milliarder kroner. Netto kontanter var SEK 7,8 (23,3) milliarder. ved utgangen av 2023. Et utbytte for 2023 på SEK 2,70 (2,70) per aksje vil bli foreslått for generalforsamlingen av styret. Ericsson-konsernet fremtidsutsikter anses som bedre ifölge pressmeldingene fra selskapet.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*