WSJ i USA skriver at Lisa Su tar over som CEO ietter Rory Read

Ericsson (NASDAQ: ERIC) har ingått en överenskommelse att förvärva Vonage Holdings Corp. (NASDAQ: VG) för USD 21 per aktie. Detta innebär ett förvärvspris om totalt cirka USD 6,2 miljarder (”Enterprise Value”), skriver Ericsson i et pressmeddelande.

Förvärvsavtalet (”merger agreement”) har godkänts enhälligt av Vonage styrelse. Transaktionen bygger på Ericssons uttalade ambition att växa globalt inom den trådlösa företagsmarknaden och erbjuder existerande kunder en större adresserbar marknad värderad till USD 700 miljarder vid 2030. Jon-Fredrik Baksaas från Norge, f.d. koncernchef i Telenor) sitter i Ericssons styrelse.

Börje Ekholm, VD och koncernchef för Ericsson, säger: ”Kärnan i vår strategi är att bygga ledande mobila nätverk baserat på teknikledarskap. Detta skapar förutsättningar att bygga närvaro på företagsmarknaden. Förvärvet av Vonage innebär nästa steg för att leverera på denna strategiska prioritering. Vonage ger oss en plattform som hjälper våra kunder att skapa intäktsströmmar från investeringar i nätverken vilket gynnar utvecklare och företag. Föreställ dig styrkan i 5G, som är den största innovationsplattformen någonsin, direkt tillgänglig för utvecklare. Lägg där till Vonages avancerade förmåga i en värld med 8 miljarder uppkopplade saker. Idag gör vi det möjligt.”

Nätverks-API:er är idag en väl etablerad marknad för meddelande-, röst- och videotjänster, men med betydande potential för att skapa nya värden genom 5G och 4G:s förmågor. Vonages starka ekosystem av utvecklare kommer att få tillgång till nätverks-API:er för 4G och 5G på ett enkelt och globalt sammanhållet sätt. Detta kommer göra det möjligt för dem att skapa nya innovativa och globala erbjudanden. Operatörer kommer att kunna skapa nya intäktsströmmar från sina investeringar i nätverksinfrastruktur genom att generera nya API-drivna intäkter. Företag kommer att gynnas av prestandan hos 5G genom ökad effekt på deras operativa förmåga och möjlighet att ta del av nytt värde från applikationer skapade ovanpå nätverken.”

Rory Read, VD för Vonage, säger: ”Ericsson och Vonage har en delad ambition i att accelerera vår långsiktiga tillväxtstrategi. Sammanstrålningen mellan internet, mobilitet, molnet och kraftfulla 5G-nätverk skapar en våg av digital transformation och intelligent kommunikation, vilken driver en världsomfattande förändring i hur företag agerar. Kombinationen av våra två bolag skapar spännande möjligheter för kunder, partners, utvecklare och medarbetare att fånga dessa möjligheter.”

Vi tror att bli en del av Ericsson ligger i våra aktieägares intresse och är ett bevis på Vonage ledande position inom molnkommunikation för företag, vår innovativa produktportfölj och vårt enastående team.”

För Ericssons del bygger förvärvet på den framgångsfulla integrationen av Cradlepoint i september 2020. Cradlepoint har fortsatt att utvecklas starkt under Ericssons ägarskap.

Vonage och Vonage Communications Platform (VCP)

Vonage, en global leverantör av molnbaserad kommunikation, har en stark meritlista vad gäller tillväxt och marginalutveckling. Under 12-månadersperioden till 30 september 2021 hade Vonage en försäljning på USD 1,4 miljarder och under samma period levererade Vonage en justerad EBITDA-marginal på 14% och ett fritt kassaflöde på 109 miljoner USD.

Den molnbaserade Vonage Communications Platform (VCP) betjänar över 120 000 kunder och mer än en miljon registrerade utvecklare globalt. API-plattformen (API: Application Programming Interface) inom VCP tillåter utvecklare att bädda in högkvalitativ kommunikation – inklusive meddelanden, röst och video – i applikationer och produkter, utan back-end-infrastruktur eller gränssnitt. Vonage tillhandahåller också lösningar inom Unified Communications as a Service (UCaaS) och Contact Center as a Service (CCaaS) genom Vonage Communications Platform.

VCP står för omkring 80% av bolagets nuvarande intäkter och levererade stark intäktstillväxt på över 20% under treårsperioden fram till 2020 och den justerade EBITDA-marginalen har förbättrats från -19% 2018 till break-even under 12-månadersperioden till 30 september 2021. Vonages ledningsgrupp förväntar sig att leverera en årlig tillväxt i VCP-verksamheten på över 20% under kommande år.

Ericsson och Vonage – skapar en vinnande kombination

Närvaron av Vonage i Communication Platform as a Service-segmentet (CPaaS) kommer att ge Ericsson en möjlighet till en kompletterande, betydande marknad med hög tillväxt. Med ökande investeringar i 4G och 5G – och ett blomstrande ekosystem av nya applikationer och användningsfall som utnyttjar kraften i moderna nätverk – har efterfrågan från företag på programmerbara nätverk accelererat. CPaaS-teknologier demokratiserar nätverksåtkomst genom att erbjuda API-aktiverade kommunikationstjänster. CPaaS-marknaden förväntas nå 22 miljarder USD år 2025, och växa med 30% årligen. Dessutom förväntas Ericssons globala ledarskap inom 5G-teknik ge tillgång till det framväxande området öppna nätverks-API:er, som förväntas nå minst 8 miljarder USD vid slutet av decenniet byggt på en stark tillväxtprofil. Operatörskunder kommer även att gagnas av ökade intäktsmöjligheter från deras nätverksinvesteringar, optimering av användarupplevelsen och genererandet av ytterligare tillväxtmöjligheter med nya och avancerade globala nätverks-API:er samt tillgång till Vonages lösningar inom unified communication och contact center.  

Kombinationen av Vonages kundbas och utvecklarnätverk tillsammans med Ericssons djupa nätverksexpertis, 26 000 FoU-specialister och global räckvidd skapar möjlighet att accelerera fristående strategier och innovation på marknaden. Detta inkluderar att påskynda företagsdigitaliseringen och utveckla avancerade API:er som möjliggörs av 5G; Ericsson vill lägga kraften i det trådlösa nätverket och kommunikation i händerna på utvecklaren. Sådana API:er kan användas för att säkerställa kvaliteten för kritiska tjänster inom digital vård- och utbildning samt självkörande fordon. Dessutom kan de säkra prestandaförbättringar inom spel och ”Extended Reality” över trådlösa nät.

På längre sikt avser Ericsson att erbjuda värdefördelar för hela ekosystemet – telekomoperatörer, utvecklare och företag – genom att utveckla en ledande global plattform för öppen innovation inom nätverkslösningar, byggt på Ericssons och Vonages kompletterande lösningar.

Översikt av transaktionen

Förvärvet kommer att genomföras genom ett förvärvsavtal genom vilket Ericsson kommer att förvärva alla Vonages utestående aktier för en kontant köpeskilling av 21 USD per aktie. Köpeskillingen representerar en premie på 28% gentemot Vonages stängningskurs den 19 november 2021 på 16,37 USD per aktie, och en premie på 34% gentemot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen över 3 månader till 19 november 2021 på 15,71 USD per aktie.

Förvärvet kommer att finansieras genom Ericssons befintliga likvida medel, som per den 30 september 2021 uppgick till 88 miljarder SEK på bruttobasis och 56 miljarder SEK på nettobasis.

Transaktionen förväntas snabbt skapa möjligheter till intäktssynergier, vilket inkluderar white-labelling och korsförsäljning av den kombinerade produktportföljen uppskattat till USD 0,4 miljarder år 2025. Ericsson förväntar sig också att uppnå viss kostnadseffektivitet efter att transaktionen genomförts.

Transaktionen förväntas öka EPS (exklusive påverkan av icke-kontanta avskrivningar) och fritt kassaflöde före M&A från 2024 och framåt.

När transaktionen är slutförd kommer Vonage att bli ett helägt dotterbolag till Ericsson och kommer fortsätta att verka under sitt befintliga namn. Vonage kommer att rapporteras som ett separat segment i Ericssons redovisning. Vonage har sitt huvudkontor i Holmdel, New Jersey i USA med 2 200 anställda i USA, EMEA och APAC. De anställda kommer att stanna kvar i företaget och Vonages VD Rory Read kommer att ingå i Ericssons ledningsgrupp och rapportera till VD, Börje Ekholm. Read började på Vonage som VD i juli 2020. Med mer än tre decenniers global erfarenhet inom teknikbranschen var Read tidigare Chief Operating Executive för Dell Technologies och dessförinnan VD för Advanced Micro Devices (AMD).

Ericssons tidigare kommunicerade finansiella mål förblir oförändrade, inklusive långsiktiga EBITA-marginaler på 15-18%; långsiktigt fritt kassaflöde före M&A på 9-12% av nettoomsättning; och ett mål för 2022 års EBIT-marginal på 12-14% för Ericsson-koncernen exklusive Vonage.

ShareholdersERICSSON (SE0000108656)ERICSSON (SE0000108649)ERICSSON (US)Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ARDEUT110525) Källa: 4-Traders
NameEquities%Cevian Capital AB151,386,0824.93%Investor AB (Investment Company)140,341,9614.57%Swedbank Robur Fonder AB128,634,5454.19%The Vanguard Group, Inc.77,532,4382.52%Norges Bank Investment Management58,684,6021.91%Handelsbanken Fonder AB55,963,3941.82%Svenska Handelsbanken AB (publ)50,437,8681.64%DNB Asset Management AS46,239,1011.50%FIL Investment Advisors (UK) Ltd.45,696,6501.49%Första AP-fonden37,303,9021.21
Jacob Walllenbereg jr. är vice ordförande i Ericssons styrelse(Foto: Investor AB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*