Konsdernsjef Eldar Sætre(Foto: Jørgen Bratland)

For industripartnerne betyr dette at de får en oversikt, samt tilgang til nykommerne i romindustrien, både her i Norge og i resten av Europa. Equinor har over flere år hatt et samarbeid inn mot romindustrien, spesielt ved bruk av satellittbilder. Dette partnerskapet skal nå se på videre potensiale for bruk av romfartsteknologi som del av Equinors digitaliseringsambisjon.

 

– En annerkjennelse for oss
Teamet bak ESA BIC Norway forteller at det er en stor annerkjennelse og også få med seg Equinor på laget som industripartner.

– Vi er utrolig stolte av at Equinor nå gir ESA BIC Norway sin tillit ved å bli med som en industripartner. Vi tror at Equinor ser det samme som oss at det er mye ugjort i å utvikle og kommersialisere nye løsninger for rommet eller å ta muligheter fra rommet til nye applikasjonsområder på land, til havs eller subsea. Vi ser frem til samarbeidet de kommende årene, forteller Nils Haga, manager i ESA BIC Norway.

FAKTA: ESA BIC Norway er den tjuende av sin art, og programmet har gjennom årene utviklet over 720 europeiske selskaper knyttet til romindustrien. ESA BIC Norway skal være et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi, samt inspirere og motivere entreprenører til å ta i bruk romteknologi. Første mulighet til å søke seg inn i inkubatoren er 17.februar 2019.
ESA BIC Norway er drevet av Kjeller Innovasjon, i samarbeid med StartupLab, Validé, Norinnova og Norsk Romsenter. Initiativet er støttet av Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune. Første søknadsfrist er 17.februar.
Se www.esabic.no for mer informasjon.

Lager ny norsk romlov
Et nytt utvalg er i gang med å utarbeide ny romlov. Norsk Romsenter er med.Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt et nytt utvalg som skal jobbe frem et forslag til ny norsk lov om romvirksomhet og romindustri. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for norsk romvirksomhet og forvalter romloven fra 1969, kalt «Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium mm.». Den nye romloven skal gjelde for Norge og norske aktiviteter i rommet. Forslaget til ny romlov skal være ferdig før 31. desember 2019.

 Må gjenspeile dagens virkelighet i rommet

  • Norge har en av verdens eldste romlover, som er ganske enkel. Nå er det behov for å oppdatere lovverket for å gjenspeile dagens virkelighet i rommet, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter og medlem av det nye utvalget.

Norges romlov ble til på slutten av 1960-tallet, i likhet med flere internasjonale romtraktater.

På den tiden var det kun nasjonalstater som drev med romvirksomhet. I dag er det mange flere land, og også mange kommersielle aktører, som driver ulike typer romvirksomhet.

  • I fremtiden vil nordmenn være involvert i romvirksomhet på flere måter, sier Wahl.

SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter. Foto: KSAT

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*