Ny søknadsrunde med Elkjøpfondet er i gang: Elektronikkjeden melder om at det igjen er muligheter for å søke om midler til å bekjempe digitalt utenforskap. Foto: Unsplash.com

Mange tar det som en selvfølge å ha tilgang til teknologi i hverdagen. Vi logger oss inn i nettbanken, søker jobb på nett, vippser penger eller bestiller kinobilletter på telefonen. Slik er hverdagen for de fleste, men mange av oss har utfordringer med bruk av teknologi som fører til utenforskap. Det ønsket Elkjøp å gjøre noe med – og startet dermed Elkjøpfondet i 2017.

– Siden 2017 har Elkjøp og Elkjøpfondet tatt imot søknader fra egne ansatte og fra foreninger og organisasjoner som jobber for å øke den digitale kompetansen i samfunnet. Dette har resultert i midler som er donert, både i form av økonomisk støtte og produkter fra el-kjeden. Nå er de i gang med en ny søknadsrunde og oppfordrer alle som jobber for at ingen skal havne utenfor om å søke. 

– Vi er veldig glade for at vi de siste årene har mottatt så mange gode søknader til Elkjøpfondet. Dette er et viktig arbeid, som også gir oss mye glede. Siden vi startet opp har vi delt ut 3,5 millioner kroner. I år har vi økt midlene og donerer tre millioner kroner fremover i det viktige arbeidet som gjøres både i form av støtte, men også til større samarbeidsprosjekter. Vi støtter organisasjoner og foreninger som jobber for det samme som vi – nemlig å spre den teknologiske kompetansen og være med på å minske det digitale gapet i samfunnet vårt. Ingen skal havne utenfor på grunn av mangelen på kunnskap eller teknologi, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge.

Mange syns det er vanskelig å følge med i utviklingen

Elkjøp har, i samarbeid med analysebyrået YouGov, gjennomført en stor nordisk undersøkelse om folks forhold til teknologi og de nyeste tallene kommer i Teknotrøbbelrapporten til høsten.

Undersøkelsen viser at eldre føler teknologien løper ifra dem, barn fra vanskeligstilte familier har ikke teknologien som trengs for å følge med jevnaldrende og mennesker med funksjonshemninger sliter med å ta i bruk teknologi som ikke er tilpasset dem.

– Med støtte til opplæring, produkter og økonomiske midler håper vi på sikt å fjerne forskjellene, sier Tønnesen.

Lokalt eierskap

Elkjøpfondet drives sentralt, men ifølge elektronikkjeden hadde det ikke vært mulig å finne så mange gode formål uten det interne og lokale engasjementet.

– Da vi startet Elkjøpfondet i 2017, var det kun ansatte som kunne foreslå hvem som skulle få midler, men høsten 2018 åpnet vi for eksterne søknader. Dette ga oss en mulighet til å se hvordan vi på best mulig måte kunne drifte det interne prosjektet et hakk videre. Nå er vi i gang med en ny søknadsrunde og vi oppfordrer alle foreninger og organisasjoner som jobber med unge, eldre, mennesker med funksjonshemninger og mennesker med digitale utfordringer til å søke om midler og støtte.

Engasjementet har vært enormt internt, både med søknader, utdelinger og oppfølging. Det ville vi ta vare på nå også, så hvert formål som har fått støtte har hatt kontakt og utdeling gjennom sin nærmeste, lokale Elkjøp-butikk, forteller Fredrik Tønnesen som mener det er viktig at foreningene som har fått støtte også har den lokale kompetansen i nærheten.

Søk her: www.elkjop.no/fondet

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Aukra pensjonistlag driver Digital Kafe i Aukra og vil starte 3. semester i høst i nov.
    Dette prosjektet drives i nært samarbeid med Aukra kommune og er en data møte-plass for eldre i Aukra.
    Semesteret skal gå over 10 uker med 2-3 timer opplæring og trening i bruk av digitale hjelpemidler.
    Budsjettet for hele semesteret er på ca 75.000.
    Er dette prosjektet innenfor deres retningsmiidler, og hva er i tilfelle neste søknadsfrist ?

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*