Oddbjørn Berentsen i Easybank legger frem et godt resutat for annet kvartal(Foto: Mynewsdesk)

Easybank leverer et resultat før skatt i 2. kvartal på 19,1 millioner

Resultat før skatt for 2. kvartal 2020 viste et overskudd på MNOK 19,1. Dette er en vesentlig forbedring fra 1. kvartal 2020 som hadde en nedgang fra tidligere perioder grunnet høyere tapsavsetninger og lavere avkastning på likviditetsplasseringene. Vi ser foreløpig liten effekt av Covid-19 i våre tall, sier adm. direktør Oddbjørn Berentsen, men poengterer samtidig at det er usikkerhet knyttet til de langsiktige virkningene for banksektoren. Vi følger utviklingen tett, og banken har god likviditet- og kapitalreserve og bedre misligholdstall enn tidligere perioder, fortsetter Berentsen.

Fusjon med BRAbank ASA

Med forbehold om endelig godkjennelse fra Finanstilsynet er planen at Easybank og BRAbank skal fusjonere 1. oktober i år. Vi ser frem til å fusjonere med BRAbank og etablere en ledende digital nisjebank med nordisk fokus. Vi skal ta ut store kostnadssynergier og forbedre lønnsomheten. Med skalerbarhet og kostnadseffektiv drift som grunnfundament, ser jeg store muligheter i å skape en attraktiv bank for våre eiere og ansatte, sier Berentsen som vil lede den nye sammenslåtte banken. 

Høydepunkter 2. kvartal

– Resultat før skatt 19,1 millioner (14,7 millioner etter skatt)

– Netto renteinntekter 60 millioner

– Annualisert egenkapitalavkastning på 12,5 %

– Brutto utlånsportefølje 2,6 milliarder

Fokus fremover

– Fortsatt tett oppfølging i forbindelse med Covid-19

– Gjennomføre fusjon med BRAbank

– Etablere ny organisasjon og ta ut stordriftsfordeler

– Skalere opp SMB forretningsområdet med flere partnere og produkter

Med en egenkapital på NOK 503 millioner og NOK 2,6 milliarder i utlån er banken verdsatt til ca. 285 millioner på NOTC (Ticker: EASY)

Easybank ASA er en norsk bank med solide eiere og god kapitalreserve. Bankens største aksjonærer er Skagerrak Sparebank, Alfred Berg fondene, Fondsavanse (Must familien), Umico-Gruppen AS, Lindbak familien, Nordic Private Equity og MP pensjon.

Easybank tilbyr finansiering, sparing, fakturakjøp og betalingsformidling til privatmarkedet, organisasjoner og bedrifter.

Banken er medlem av Bankenes sikringsfond.

Oddbjørn berentsen blir leder for BRAbank fra 1. oktober(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*