Easybank leverer et resultat før skatt i 4. kvartal på 21,7 millioner, opp 12,2 millioner fra ifjor. Dette er nesten en fordobling av resultatet , skriver Nordens Nyheter.

Banken fikk et resultat før skatt på 21,7 millioner i 4. kvartal 2018 noe som gir en annualisert egenkapitalavkastning i 4. kvartal på 14,2 %.

I forbindelse med den fulltegnede egenkapitalemisjonen i mars 2018 «guidet» banken på et årsresultat etter skatt på 50 millioner. Fasiten for 2018 ble 55,5 millioner. Det er alltid tilfredsstillende å levere bedre enn markedets forventninger, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen.

Netto renteinntekter i 4. kvartal ble 67,4 millioner mot 41,9 millioner i samme kvartal i fjor. Årsaken til økningen er veksten i forbruksfinansiering på 935 millioner i samme periode. Til tross for sterk vekst er driftskostnadene lavere enn samme kvartal i fjor. Vi er fornøyd med at driftsmodellen vår fungerer som ønsket og sikrer oss skaleringseffekter, sier Berentsen.

Høydepunkter 4. kvartal

– Resultat før skatt 21,7 millioner (17 millioner etter skatt)
– Annualisert egenkapitalavkastning på 14,2 %
– Netto renteinntekter 67,4 millioner
– Vekst innen forbruksfinansiering 184 millioner
– Brutto utlånsportefølje 2,6 milliarder
– God kostnadskontroll
– God likviditet og kapitalsituasjon

Selvfinansiert nisjebank

Easybank har fokusert på lønnsom vekst og bygge banken sten for sten. I tillegg har det vært helt avgjørende med et team med sterk bransjekunnskap som jobber bra sammen.

Det er tilfredsstillende å se at Easybank genererer overskudd som gir oss vekstkapasitet uten å måtte be aksjonærene om mer kapital, sier Berentsen. Det er et utfordrende kapitalmarked for nisjebankene, og vi anser vår posisjon som et konkurransefortrinn fremover.

Fokus fremover

– Levere konkurransedyktig egenkapitalavkastning
– Utvide produktporteføljen
– Inngå avtaler som styrker bankens distribusjonskraft
– Vekst innen forbruksfinansiering med fordelaktig risk/reward
– Effektiv drift med lave driftskostnader 

Med en egenkapital på NOK 490 millioner og NOK 2,6 milliarder i utlån er banken verdsatt til ca. 420 millioner på NOTC (Ticker: EASY).

Easybank ASA er en norsk bank med solide eiere og god kapitalreserve. Bankens største aksjonærer er Skagerrak Sparebank, Alfred Berg fondene, Fondsavanse (Must familien), Umico-Gruppen AS, Lindbak familien, Nordic Private Equity og MP pensjon.

Banken fokuserer på forbruksfinansiering og spareprodukter med sikker og god avkastning.  Banken er medlem av Bankenes sikringsfond, skriver Mynewsdesk.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*