Dropp banken når du overfører penger(Foto: Fulden)

Dyrt å overføre penger til utlandet – Dropp banken

Hvert år sender nordmenn milliarder av kroner til utlandet. Pengene går til en rekke formål, slik som overføringer til familie, betaling av gjeld eller kjøp av reisepakker. 

De fleste ender opp med å betale mer enn de burde når de går via den norske banken sin. Det finnes nemlig måter man kan kutte gebyrene, noe som inkluderer bruken av en ekstern finansiell tjeneste.

Avhenger av hvilket land man betaler til

Markedet for internasjonale pengeoverføringer kan minne om en sveitserost. Ulike reguleringer gjør at gebyrene per transaksjon varierer. I tillegg tilkommer det ekstragebyrer for å veksle norske kroner til ønsket valuta, samt at mottakerbanken ofte krever betaling.

Hvis du skal betale regninger eller sende penger til et Europeisk land vil det nesten alltid lønne seg å bruke en vanlig bank. Det skyldes at bankene inngår i det som kalles for SEPA, et rammeverk som senker kostnadene for pengebetalinger i hele Europa.

Målet var at europeiske bedrifter ikke skulle betale for mye, samt å strømlinjeforme betalingssystemer på tvers av alle EU land. Ønsker du derimot å overføre penger til et land utenfor EU? Da er det definitivt best å bruke en annen tjeneste.

Sende penger til Asia, Amerika og Australia

For å sende penger til land i Asia, Amerika eller Australia vil man spare penger ved å overføre via en ekstern betalingstjeneste. Dette er selskaper som har spesialisert seg innen P2P betalinger på tvers av landegrenser. P2P betyr overføringer av penger mellom privatpersoner.

Går du gjennom banken vil de som regel bruke SWIFT systemet. Her er det standard at pengene videresendes gjennom et nettverk av finansinstitusjoner. Dette koster penger, og det fører ofte til at det tar ekstra tid å gjennomføre betalingen. Med SWIFT er det for eksempel vanlig å måtte vente opptil 1 uke før pengene kommer frem.

Et annet problem: Valutagebyr

Se for deg at du skal sende penger til utlandet i en annen valuta, slik som USD. Her må norske kroner konverteres til amerikanske dollar før de settes inn på konto hos mottakeren. For å få tak i amerikanske dollar vil de gå til Forex-markedet. Det er det internasjonale pengemarkedet for valuta-trading, som fastsetter verdien av nasjonale valutaer.

Problemet er at de også legger til et påslag. Dette påslaget varierer, men det ikke uvanlig at mottaker taper opptil 1,5% av totalbeløpet når banken veksler over kroner. Plusser man på avsendergebyr, mottakergebyr og øvrige merkostnader så sitter mottakeren fort med 3% mindre enn det beløpet som først ble sendt.

Med en ekstern betalingstjeneste vil selve valutagebyret være mye lavere. De veksler heller valuta direkte mellom kundene sine, for på den måten presse ned kostnadene. Med millioner av bruker er det som oftest valuta tilgjengelig som kan veksles direkte P2P. Dermed vil man spare penger på overføre penger til utlandet med denne metoden.

Hva man bør vite om valutakursen

Valutakursen er spesielt viktig når man skal overføre internasjonalt. Avsender må ha en viss forutsigbarhet og vite at beløpet ikke vil endre seg for mye før transaksjonen er gjennomført. Både banker og eksterne betalingstjenester viser deg hva mottaker vil få på konto før du overfører. 

Varigheten på kursgarantien hos bankene varierer, men det er som regel ikke snakk om mer enn 2-3 timer. Hos betalingstjenestene kan man som oftest låse inn beløpet i minst 24 timer, og i noen tilfeller for lenger tid.

Finansportalen har forøvrig en oversikt som viser hvilke kostnader som kreves av norske banker for å overføre utenlands. Men den viser i hovedsak kun de faste gebyrene hos hver bank/tjeneste.

Ekstrakostnader

Skal man overføre penger til utlandet vil det også tilkomme visse ekstrakostnader. Et skjult gebyr som mange ofte ikke kjenner til er mottakerbeløpet. For eksempel: Skal man sende penger til USA vil mottakerbanken belaste kontoinnehaver med minst 20 USD, som tilsvarer omkring 200 NOK med dagens vekslingskurs.

Summen kan i flere tilfeller være høyere, og fastsettes på bankens diskresjon. Internasjonale betalinger er satt opp slik at de premierer større overføringsbeløp. Ettersom gebyrene er faste, vil prosentandelen (som en del av totalbeløpet) øke hvis overføringsbeløpet synker.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*