Mario Draghi kan iverksette sterkere stimulansetiltak i mars ( Foto: ESB)
Mario Draghi kan iverksette sterkere stimulansetiltak i mars ( Foto: ESB)

I mars vil sentralbanksjef Mario Draghi i den europeiske sentralbanken ESB trolig iverksette et stimulanseprogram. EU`s finansministre drøfter nå et vekstprogram i tråd med intensjonen fra «European SME Week i 2011» i Europa-parlamentet. SME Week Summit i 2011 inviterte journalister i Europa til debatt om et program som skulle skape ny vekst i Eurosonen. Nordens Nyheter var eneste norske avis på møtet mellom de 27 medlemslandene i Europa-parlamentet. EU-toppene allerede har lagt store planer om ny vekst. Spørsmålet er om de er nok å sette inn 200 milliarder euro i tillegg til 150 milliarder i stimulansetiltak gjennom sentralbanken ESB.Dette beløpet tilsvarer verdien på ethalt oljefond 2016. Den europeiske sentralbanken (ECB) holdt sine styringsrenter uendret torsdag.

Sterkere vekst

Børser og euro reagerte kjapt da den europeiske sentralbanksjefen holdt sin pressekonferanse etter forrige ukes rentemøte. European SME Week Summit i inviterte journalister til Europaparlamentt til debatt om et program som skulle skape ny vekst i Eurosonen. Nordens Nyheter var eneste norske avis på møtet mellom de 27 medlemslandene i Europa-parlamentet. Nå vil sentralbanksjef Mario Draghi i den europeiske sentralbanken ESB iverksette et slikt stimulanseprogram. EU`s finansministre drøfter nå et vekstprogram i tråd med intensjonen fra «European SME Week i 2011» i Europa-parlamentet.

Trykker penger

ECB-sjef Mario Draghi sa at styringsrenten forblir på samme nivå eller lavere «en stund til».Draghi gjentok at sentralbankens verdipapirkjøpsprogram vil vare til minst mars 2017, og enda lenger om nødvendig.Det er viktig at inflasjonen henter seg inn i tråd med målet oppunder to prosent. Men inflasjonsutsiktene for 2016 er betydelig lavere nå enn etter forrige rentemøte i desember.Draghi ser for seg at inflasjonen kan falle til negative nivåer, ogsom stiger opp senere i år.Videre gjorde Draghi det klart at ESB kanskje vil revurdere sin politikk i mars. Han sa at det ikke fins grenser for ESB`s stimulanseprogram. DNB Markets fokuserer i sin vurdering på at ECB vil vurdere situasjonen nøye på neste møte.

– Særlig virker det som om inflasjonsutviklingen har skuffet. Hvis analysene til mars-møtet underbygger svakere inflasjonsutsikter, kan det ligge an til ytterligere tiltak i pengepolitikken, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.   I tillegg til vurderingene rundt inflasjonen vil utviklingen i markedene ifølge meglerhuset være viktige for beslutningene.

– Draghi understreker at ESB vil handle hvis de mener det er nødvendig. Slik var imidlertid situasjonen forut for desember-møtet, og ESB underleverte da. I øyeblikket vil det nok være rimelig å vente litt lavere rente og utvidelse av verdipapirkjøpene, tror Aamdal.Høyere oljepris og avtagende uro i markedene er ifølge DNB Markets forhold som kan føre til at ESB ikke foretar seg noe i mars likevel, skriver Nordens Nyheter.

AtefanIngves i den svenske Riksbanken har allerede sterkest vekst i Europa( Foto: Riksbanken)
AtefanIngves i den svenske Riksbanken har allerede sterkest vekst i Europa( Foto: Riksbanken)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*