Inga Skisaker leder DnB og Nordea i Baltikum( Foto:  Nordea)
Inga Skisaker leder DnB og Nordea i Baltikum( Foto: Nordea)

Nordea og DNB har inngått en avtale om å slå sammen sine virksomheter i Estland, Latvia og Litauen for å skape et ledende hovedbank i Baltikum med sterke nordiske røtter. Dermed blir den norsk-svenske banken Baltikums største bank, selv om markedet totalt er relativt lite,skriver Nordens Nyheter.

-Ved å kombinere kunnskap om det baltiske markedet, tett samarbeid med våre kunder og utviklingen i digital bank, har Nordea gjennom årene bygget en solid bank i Baltikum med en sterk posisjon som nummer tre i Baltikum. Nå er det på tide å ta neste skritt og bygge forfremtiden. Sammen med DnB blir vi sterkere geografisk med et bredere produktspekter som gjør oss i stand til å bli den viktigste banken  for kunder i Baltikum , sier Inga Skisaker, leder av Banking Baltikum, Nordea til Nordens Nyheter.

Flere store bransjer

Nordeas og DNBs virksomhet i Baltikum er relativt stor innen flere bransjer. Nordea har bygget en sterk posisjon innen storkundesegmentet, mens DNB er sterkest i SMB-segmentet. Sammen vil bankene også ha en enda større og mer konkurransedyktig detaljhandel. Videre vil det sammenslåtte banken har en sterk geografisk tilstedeværelse, med Nordeas sterke estiske forankring, DNBs sterke litauiske virksomhet og felles sterke latviske nettverk. Nordea og DNB baltiske virksomheter har 1.300 og 1.800 ansatte og EUR 8000 millioner og EUR 5 milliarder kroner i forvaltningskapital, skriver Nordens Nyheter.

-Med over 70 avdelinger i Baltikum, har DNB opprettet en dynamisk og kundeorientert drift. Scale er nøkkelen i bank i dag, med større banker har mer effektiv bruk av ressursene. Den nye banken vil bli bedre rustet til å møte økende konkurranse i regionen og utnytte skala  for å bli den viktigste banken for flere bedrifter, kunder og partnere i Baltikum , sier Mats Wermelin, leder av Baltic Division, DNB.  Nordea og DNB vil ha lik stemmerett over kombinerte banken, samtidig som de har ulike økonomiske eier nivåer som reflekterer den  relative egenkapital verdien av deres bidrag til den kombinerte banken på tidspunktet for lukking. Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelse og betingelser, og er ventet å 2017. Bankenvære  klar annet kvartal i 2017, skriver Nordens Nyheter.

Den raske digitaliseringen av bankvirksomheten i Baltikum, gjør at DnB og Nordea slsår seg sammen( Foto: DnB/Nordea)
Den raske digitaliseringen av bankvirksomheten i Baltikum, gjør at DnB og Nordea slsår seg sammen( Foto: DnB/Nordea)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*