Finansminister Siv Jensen får  problemer med å drive et lønnsomt oljefond, og gjennomføre EU`s klimapolitikk(Foto:Fremskrittspartiet)
Finansminister Siv Jensen får problemer med å drive et lønnsomt oljefond, og gjennomføre EU`s klimapolitikk(Foto:Fremskrittspartiet)

Regjeringen går inn for å redusere klimautslippene med 40 prosent i sitt forslag til klimamål fram mot 2030. Miljøminister Tine Sundtoft fra Høyre, sier at Norge slutter seg EUs klimarammeverk, og kutter tilsvarer EUs klimamål, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Bruk av Oljefondet som et klimapolitisk verktøy utover hva som er forenlig med fondets rolle som finansiell investor, vil være svært uheldig for forvaltningen av fondet, skriver Norges Bank i et brev til Finansdepartementet. Nordens Nyheters analyse viser at forvaltningen av fondet med dagens sammensetning ikke er forenlig med de klimapolitiske målene.

Industri må legge om

Norge og det norske oljefondet er samtidig storaksjonær i oljeselskapene Shell og BP, samt produsenter av kjøretøy som svenske Volvo, og tyske BMW, og Daimler. Det nyeklima målet er i tråd med ønskemål fra FNs klimapanel, men det er ikke klart hvor stor andel av kuttene som skal skje innenlands. I 2016 skal EU forhandle om kuttene og deretter følger kommer Norge etter. Kuttene vil ligge mellom 0 og 40 prosent i forhold til BNP. Oljefondet eier samtidig aksjer for mellom 50 og 100 milliarder kroner i europeisk olje- og bilindustri, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Satser i europeisk bilindustri

Norges Banks Investment Management inntar strategiske posisjoner i svensk og tysk bilindustri. Norge er nest størst i Volvo, Daimler og største institusjonelle eier i BMW, sammen med det amerikanske investeringsselskapet BlackRock. Svenska Kullagers styreleder Leif Ostling har kjøpt 280.000 B-aksjer i eget selskap for 55 millioner svenske kroner, skriverdet  svenske Kredittilsynet som legger til at det er det størst(lovlige) innsidekjøp på den nordiske børsen Nasdq OMX i Stockholm i år. Oljefondet eier aksjer for 10 milliarder norske kroner i tyske Volkswagen, MAN, og Scania, som utgjør en samlet børsgruppe. Tidligere konsernsjef i Scania, Leif Ostling, har kjøpt seg opp til 300.000 B-aksjer i SKF( Oljefondet satser 1,6 milliarder NOK), på en aksje som økte 4,5 prosent på børsen etter gode tall for 2014. Oljefondet har investert nesten femti milliarder norske kroner i Daimler, BMW, Volvo, Scania, og Volkswagen, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Bilindustri opp

Scanias netto omsetning steg til et rekordnivå på 92 milliarder SEK i 2014 og resultatet for hele året 2014 økte til SEK 8,7 milliarder svenske kroner. Rekordhøy inntjening og positive valutakurseffekter ble delvis motvirket av svakere Marketing Mix. Buss- og lastebilprodusenten Scania, var tidligere en del av Wallenberg-gruppens selskap Saab-Scania, men Scania ble solgt ut til tyske eierinteresser. Norges Banks Investment Management(NBIM) har aksjer for 1,6 milliarder kroner i Scania, og eier 2,12, i et selskap som domineres av tyske Volkswagen og lastebilprodusenten M.A.N(Volkswagen). Det norske oljefondet eier aksjer for 8,5 milliarder kroner i Volkswagen AG, og for 706 millioner i M.A.N der man eier 0,64 prosent. Volkswagen Group presenterer en ny bærekraftsrapport på den ordinære generalforsamlingen i Hamburg 19. april , der årsresultat og omsetning i gruppen presenteres. Volkswagen AG hadde en omsetning på 147,7 milliarer euro i perrioden januar -september 2014, og økte resultatet før skatt med 2,1 milliarder euro til 11,5 milliarder euro som er rekord.

Volvos resultat

Volvo-konsernets årsregnskap for 2014 publises i Stockholm 5 februari 2015 kl 07.20. Norges Banks Investment Management, eller oljefondet er idag nest største aksjonær i Volvo AB med en eierandel på 5,6 prosent(A og B-aksjer). Industrivärden, eid av Svenska Handelsbanken, er største eier med 6, 8 prosent, mens Cevian Capital Group i Stockholm, eier 5,1 prosent, men med større stemmerett enn oljefondet. Volvo melder om en positiv trend i markedet i tredje kvartal med god vekst i Nord-Amerika og Japan, og svak vekst i Sør-Amerika og Asia. Netto salg utgjorde 67,2 milliarder svenske kroner (64,9), med et driftsresultatet 2.908 millioner SEK (2502), som ga en driftsmargin på 4,3% (3,9) med visse justeringer.Volvo fikk i annet kvartal en netto omsetning på 72,6 milliarder svenske kroner(72,8). Driftsresultatet i andre kvartal beløp seg til SEK 4325 M (3279) med justeringer.Volvo Group opplevde gradvis bedring ii Nord-Amerika, Vest-Europa og Japan, mens Sør-Amerika og Asia fortsatt hadde en svakere etterspørsel. Nettosalg økte med 13% til 65,6 milliarder kroner og driftsresultatet utgjorde 2,6 milliarder svenske kroner, en margin på 3,9%.Volvo-konsernet netto salg falt med 9% til 272 622 kroner i 2013, sammenlignet med 299 814 millioner svenske kroner i 2012 Volvo-konsernets driftsresultat utgjorde SEK 7138 millioner kroner i 2013(18 069, bare en tredel  av resultatet året før.

Norge nest størst

Volvo-konsernet legger trolig frem et svært godt resultat 5. februar, med Norge som nest største eier i selskapet. Vi må huske at Volvo AB ikke er som på statsminister Odvar Nordlis tid, da Norge skulle kjøpe 40 prosent for oljepengene(Gullfaks). Volvo AB skilte ut Volvo Cars(personbiler) i Gøteborg og solgte denne delen til kinesiske Geely. Derfor står busser og lastebiler mm på Volvo Ab`s produktliste.Volvo Car Sverige, eid av kinesere, fikk ifjor et av de beste resultatene noensinde etter år 2000. Volvo Cars var markedsleder har mellom 10 og 20 %.Sverige for 57. gang med en marknadsandel på 20,23 prosent mot 14 prosent. 2013. Høy dollarskurs har ført til milliardgevinst på det amerikanske markedet. Norge er altså nest størst i Volvo AB og eier 5,91 prosent( 10,1 milliardder NOK). Fondet satser 19 milliarder i tyske Daimler, der fondet eier 3,33 prosent, og sammen med amerikanske BlackRock eier denne gruppen 5,01 prosent. Bare Kuweit Investment Fund er større, og eier 6,90 %. Norges Bank satser 13 milliarder NOk i BMW som største institusjonelle eier etter de tyske familiene Quant og Flatten. NBIM og amerikanske BlackRock eier 5 prosent mens to tyske familier eier mellom 10 og 20 prosent hver, skriver Nordens Nyheter.

GM tjener mer

Den amerikanske bilprodusenten General Motors fikk et justert resultat på 1,19 dollar per aksje i fjerde kvartal 2014, ifølge en melding onsdag.På forhånd var det ventet et resultat på 0,83 dollar per aksje, ifølge estimater innhentet av Thomson Financial.Netto omsetning i kvartalet ble 39,6 milliarder dollar (40,48), mot ventet 40,12 milliarder. Oljefondet har aksjer for 1,6milliarder norske kroner i GM og eier 0,44 %. Norges Banks Investment Management har aksjer for 2,5 milliarder kroner i amerikanske Ford Motor, med en eierandel på 0,68 %, skriver Nordens Nyheter.

 

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank skriver brev til finansminister Siv Jensen om at forvaltning av oljefondet ikke er forenlig med en helt ny klimapolitikk(Foto:NHH Alumni)
Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank skriver brev til finansminister Siv Jensen om at forvaltning av oljefondet ikke er forenlig med en helt ny klimapolitikk(Foto:NHH Alumni)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*