YouGov har sett på mediebruken i lys av koronakrisen(Foto: Yougov)

YouGovs siste kunnskapsdokument «International media consumption report 2021: Is there a new normal?» undersøker det internasjonale medielandskapet og viser store globale forskjeller.

YouGovs hvitbok er basert på mer enn 18 000 intervjuer i 17 markeder over hele verden og undersøker bruken av tradisjonelle og digitale medier, reklame, abonnementer samt koronakrisens påvirkning på medieforbruket.

Rapporten viser først og fremst at det er store globale forskjeller i medieforbruket vårt både på ulike kontinenter og mellom nære naboer.

Media-stremaing i Yougovs seneste underssøkelse(Ill: Yougov)

Lineær TV er stadig populært

Lineær TV har tidligere blitt erklært å være en truet art, men er stadig det dominerende tradisjonelle medieformatet på tvers av markedene globalt sett og spenner fra 79 % av den voksne befolkningen i Frankrike som ukentlig ser lineær TV, til 35 % av befolkningen i De forente arabiske emirater.

Lineær radio lever også stadig i beste velgående. Globalt sett lytter 48 % av forbrukerne gjennomsnittlig til lineær radio ukentlig. Flest i Frankrike (63 %), Polen (62 %) og Sverige (60 %). Til sammenligning har nyere medieformater som podcast og on-demand-radio en gjennomsnittlig lytterrate på hhv. 13 % og 16 % av forbrukerne i alle markeder.

27 % av befolkningen i de undersøkte landene leser trykte aviser og blader ukentlig. Svenskene er spesielt glade i de trykte avisene og bladene. 44 % leser blader, og 36 % leser aviser ukentlig. Også i India er det populært med trykte aviser. 46 % av den urbane voksne befolkningen leser trykte aviser.

Mediebruk i ulike land seneste uke(Ill: Yougov)

Betalte abonnementer

Strømmetjenestene vokser globalt, og 41 % av forbrukerne har strømmet TV den siste uken. 66 % av de danske respondentene har et film- eller TV-abonnement. Netflix, AppleTV+ og HBO Max er de mest populære TV- og filmstrømmetjenestene globalt sett.

Når det gjelder nyhets- og magasinabonnementer, er Sverige et av de landene med flest abonnementer (hhv. 24 % og 19 %), mens abonnementer på lydboktjenester er mest utbredt i Danmark og Kina (15 %).

Rapporten kan lastes ned her

Om undersøkelsen

Dataene stammer fra YouGovs hvitbok: «International media consumption report 2021: Is there a new normal?», som undersøker det internasjonale medielandskapet og ser nærmere på koronakrisens påvirkning på bransjen.

Undersøkelsen er basert på data fra YouGov Profiles og YouGov Custom Research og ble foretatt i november 2020. Alt i alt gjennomførte vi 22 276 intervjuer i 17 markeder med utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet.

Alle undersøkelsene ble foretatt på nett, og i mange av landene har internett så begrenset utbredelse at man kan si at eksemplene bare representerer den delen av befolkningen som er på nett. Land og områder der dette gjelder, er Kina (inkludert Hong Kong) og Indonesia. For India og Mexico er dataene begrenset til å representere den urbane delen av befolkningen.

Sitat

Sector Head of Media, Jules Newby fra YouGov: «COVID-19 har hatt en betydelig påvirkning på forbrukeratferd og herunder globale medieforbruksvaner. Utviklingen har vært uforutsigbar. Pålitelige, oppdaterte data kan gi innblikk i forbrukernes atferdsendringer og informere om effektive mediestrategier og kampanjeutvikling.»

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*