Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har gitt klarsignal for bygging av omformerplattformer på marineverftet Warnowwerft i Rostock-Warnemünde. Allerede i midten av september hadde den tyske nærings- og klimaministeren Robert Habeck ved flere anledninger gitt uttrykk for at regjeringen vil støtte produksjon av omformerplattformer i Tyskland. Den tyske regjeringen forventer at bare for det tyske markedet vil det i perioden 2026–2045 være behov for 33 omformerplattformer, hver med en kostnad på rundt to milliarder euro. Forbunskansler Olaf Scholz er fotografert av N

Under et besøk på marineverftet Warnowwerft kunngjorde Pistorius at detaljene i kontrakten, som f.eks. avgrensning av eiendommen, skal avklares frem til slutten av oktober. Men det foreligger ingen hindringer for en bindende avtale om bruk av deler av tomten til privat næringsdrift. Det tyske forsvaret Bundeswehr ønsker å leie ut området i en kontraktfestet periode på 15 år med avtale om retur. Den tyske staten overtok anlegget i fjor etter en konkurs. I dag brukes imidlertid bare rundt to tredjedeler av området til vedlikehold av marinefartøy. I tillegg til det tyske Meyer-konsernet har det belgiske stålkonstruksjonsselskapet Smulders også erklært interesse for bruk av tomten.

Industrianlegg til sjøs

I omformerplattformer samles strømmen fra havvindturbiner og omformes til likestrøm for transport videre til kysten med lave tap. Industrianleggene står på stålstativer i havet. Fundamentet for plattformen boltes fast til bunnen ned til en dybde på 60 meter. Stativet rager over 20 meter opp fra vannet. På toppen står en hall på ca. 70 meter lengde, 35 meter bredde og 30 meter høyde, med all teknologi som trengs for å omforme strømmen og transportere den til land. Dessuten har plattformen landeplass for helikopter.

Betydning for den tyske offshore-bransjen

Allerede i midten av september var Habeck overbevist om Rostock var stedet for fremtidig bygging av omformerplattformer for havvindturbiner. Han understreket at Tyskland trenger en sterk og internasjonalt konkurransedyktig offshorenæring. Beslutningen om å bygge omformerplattformer på en del av Warnowwerft vil være et betydelig bidrag: Det vil etter sigende være behov for minst 33 plattformer bare for tyske havvindparker mellom 2030 og 2045. Utviklingen og byggingen av hver plattform tar omlag fire år. Produksjonsstedet for omformerne er derfor svært viktig for offshorenæringen, for lokal verdiskaping og for høyteknologisk kompetanse i Europa. Beslutningen om å legge produksjonen til Tyskland har også sikkerhetspolitiske grunner, ettersom omformere anses som knutepunkter i den fremtidige energiinfrastrukturen.

Stor etterspørsel etter omformerplattformer

Det er i dag rundt 1 500 vindturbiner i Nordsjøen og Østersjøen. I begynnelsen av året pekte den tyske regjeringen ut ytterligere områder som skal bidra til å øke den installerte offshore-kapasiteten fra 8,1 gigawatt til 30 gigawatt innen 2030. Omformerplattformene er en viktig industriell brikke i den tyske regjeringens ambisiøse ekspansjonsplaner.

Byggingen av de store omformerplattformene, som veier rundt 20 000 tonn, er kompleks og teknisk krevende. Spesielt viktig blir den nye generasjonen i 2 gigawatt-klassen, som skal tas i bruk mot slutten av 2020-tallet. De skal ikke bare sende strømmen fra havvindparker hundrevis av kilometer til kysten, men også fungere som såkalte multiterminal-knutepunkter som forbinder strømnettene i landene rundt Nordsjøen og Østersjøen.

I det tyske markedet vil kundene for plattformene være de fire store strømnettoperatørene: Amprion, 50hertz, Tennet og Transnet BW.

Kilde:dpa/NDR. Foto bundesundesregierung Denzel/NATO

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*