Statsminister Gunnar Knudsen i 1920. Medlem av statsrådkommisjonen i Stockholm 1902 (Foto: Regjeringen.no)

Grensen mellom Norge og Sverige er i praksis stengt og det er norske myndigheter som kontrollerer på grensen. Norge har dermed i praksis stoppet all grensehandel. I Sverige er det ingen restriksjoner på hvor man kan reise og eleverene går fortsatt på skolen. Det samme skjer i Finland. I Sverige kan du fortsatt spise middag på restaurantene. I Norge er alt stengt. Hva er årsaken til den ulike tilnærmingen til problemet i Norge og Sverige, skriver Nordens Nyheter.

Det svenske Folkehelseinstitut argumenterer med at det ikke finnes bevis for at stenging av skoler eller grenser stanser en pandemi, og skriver at det derimot kan skade samfunnet. Folkehelsen er viktigere enn økonomien. Sverige er i praksis dårligere stillet enn Norge, selvom valutakursene ikke gjenspeiler dette forholdet. De psykosoiale skadene av å stenge et land er uoversiktlige, mener svenskene. Da spanskesyken herjet fra 1918- 1920, døde 15.000 personer bare i Norge. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde globalt i tre pandemibølger, skriver Wikipedia. Denne pandemien varte i to år. Statsminister Gunnar Knudsen kunne notere 7308 døde i Norge av Spanskesyken i 1920 ifølge Wikipedia.

Strengere i Norge

Hvorfor reagerer Sverige og Norge ulikt på Corona-viruset? Nordens nyheter skriver i en kommentar under « Innspill» at det er pussig at en norsk borgerlig rødgrønn regjering, kommer med langt strengere tiltak i fredstid, enn den svenske sosialdemokratiske flerpartiregjeringen, som har inntatt en liberal holdning til coronapandemien. En årsak kan være historiske forhold fra okkupasjonstiden som gir oss disse sosiologiske forskjellene. Svenskene, samarbeidet med tyskerne( 1939-1943), og var aldri okkupert av fremmede soldater, som Norge. Dette er noe av forklaringen til at de gamle « føydalstatene»Danmark og Sverige sa ja til medlemsskap i EU, mens Norge takket nei ved to folkeavstemninger. Vi ville ikke står med luen i hånden, og hadde turen å finne olje på Ekofisk i Nordsjøen.

I nabolandet Sverige, er det til 28. mars 2020 er 105 døde og 3069 smittede. I Norge er det 20 døde og 3807 smittede.(Med forbehold for ulike tall i ulike land)

På Hjalmar Brantings tid

Men regjeringen strategi en en annen. Der Norge nesten hele den vestlige verden har gått i loDen svenske regjeringen gir bilindustrien en lånepakke med garantier på 33 milliarder svenske kroner.Kulturen og idretten i Sverige får en støttepakke på 1 milliard svenske kroner. Ifølge Wikipedia døde 7308 personer av spanskesyken i 1920, mens 37.573 døde i Sverige fra 1918 til og med 1920, da Hjalmar Branting var svensk statsminister.

Sverige innførte et midlertidig innreiseforbud fra 17. mars. Innreiseforbudet gjelder alle utenlandske statsborgere som forsøker å reise inn i Sverige fra et land utenfor EØS og Sveits. Danmark, Norge og Finland omfattes ikke av innreiseforbudet. Vi tar ikke stilling til helsefaglige begrunnelser for den ulike politiske tilnærmingen til Corona-viruset, men stiller spørsmålet om ikke de to regjeringen( kanskje tre eller fire) burde ha drøftet problemstillingen samtidig, slik Nordisk Råd har forslått.

Norge, Sverige, Danmark og Finland behøver ikke frykte koronakrisen( staves med C i Sverige og Danmark, med k i Norge og Finland). Det norske oljefondet er en stabil buffer som motvirker problemene. Sverige har også en stabil økonomi som rider stormen av. Danmark har en valutakurs som svener og Nordmenn misunner dem fordi danskekronen er knyttet til Euroen. Finnene er mer knyttet til Sverige og Baltikum enn tidligere og vil klare seg bra. For den økonomiske krisen varer maksimalt i ett år, om ser på erfaringene med Spanskesyken.

Statsminister Hjalmar Branting( Photo: The Nobel Prize Comitee)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*