CEO Torstein Harildstad i Software innovation er stolt over at det finske Finansdepartementet velger norsk IT( Foto: Software innovation/ Mynesdesk.com)
CEO Torstein Harildstad i Software innovation er stolt over at det finske Finansdepartementet velger norsk IT( Foto: Software innovation/ Mynesdesk.com)

Tieto har inngått en avtale med det finske Statskontoret, en underavdeling til det finske Finansdepartementet, om levering av elektronisk sak- og dokumenthåndteringsløsning. Avtalens varighet er på fem år, med oppstart tidlig i 2016. Finansdepartementet har et uttalt mål omøkt digitalisering og løsningen vil bli benyttet i alle fremtidige elektroniske tjenesteprosesser.

– Vi er både svært fornøyd og stolte av avtalen, og ser frem til å digitalisere tjenestene for finsk statsforvaltning. Dette er den første felles leveransen til Tieto og Software Innovation etter at oppkjøpet ble en realitet. Nå skal vi utvikle og levere et enda bredere tilbud innenforECM-løsninger av svært høy kvalitet, sier Torstein Harildstad, CEO i Software Innovation og Christian Schøyen, Country Manager, i Tieto Norway til Nordens Nyheter. Oljefondet i Norge er  femte største eier i finske Tieto  med 2,48 prosent av aksjene.  Fondet har investert 356  millioner kroner i selskapet.  Største eier er det svenske investeringsselskapet  Cevian.

Effektive IT-tjenester

– Den nye elektroniske sak- og dokumenthåndteringsløsningen er et viktig steg for å forbedre våre tjenester samt gjøre de mer effektive ved hjelp av digitalisering og automatisering. Løsningen blir sentral og vil bli benyttet i vårt daglige arbeid med forventninger om forbedret internasjonal informasjonsflyt og kundeopplevelse, sier Miikka Saarteinen, Deputy Director, Information Resources and Development, i det finske Finansdepartementet.

Norsk software

Avtalen innebærer implementering av norske Software Innovations Public 360°, en standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning. Tieto kjøpte tidligere i 2015 det norske selskapet Software Innovation, en nordisk markedsleder innen Enterprise Content Management (ECM). Løsningen skal bidra til en mer helhetlig, effektiv og transparent utvikling av Statskontorets elektroniske tjenester. Inkludert i porteføljen er også informasjonshåndtering, sak- og dokumentbehandling, lagring så vel som muligheter for e-signatur.

Stor nordisk aktør

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm.

Direktør Christian Skøyen i Tieto Norge er stolt over at Finansdepartementet i finland velger norsk IT( Foto: Tieto)
Direktør Christian Skøyen i Tieto Norge er stolt over at Finansdepartementet i finland velger norsk IT( Foto: Tieto)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*