Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet 2015.
Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet 2016. (Foto: regjeringen.no)

Finansminister Siv Jensen legger onsdag frem forslaget til statsbudsjett for 2016. Ifølge lekkasjene så langt, blir de største grepene i nominell verdi gjort på samferdsel, sykehus og digitalisering av offentlige tjenester. Dessuten varsles det om kutt i formueskatten også for 2016, og senket bedriftsskatt og personskatt med 2 prosenpoeng. Men sistnevnte justering får ikke effekt før på 2017-budsjettet. Alle detaljene legger Jensen frem kl. 10 onsdag formiddag.

Samferdselsatsing fortsetter

Regjeringen foreslår 1,1 milliard ekstra til tunnelsikring, fra 1,4 til 2,5 milliarder. Videre skal veinettet bli fornyet med 1,8 milliarder, og vedlikeholdet økes til 3,26 milliarder. Jernbanen får også penger til nye satsinger, den største av dem er 544 millioner til innføring av nytt signalsystem.

Helse, sykehus og eldre

Regjeringen foreslår ifølge Dagens Medisin at 1,2 milliarder bevilges til rehabilitering av bygg ved Oslo universitetssykehus samt 200 milioner til oppussing av sykehus i andre deler av Sør-Norge. Det vil bli startet opp forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg, til det har regjeringen foreslått 450 millioner ifølge Dagbladet.

Frp har fått gjennomslag for reduksjon av avkortingen for gifte eller samboende pensjonister, dog vil det gjenstå 10 % av grunnbeløpet som fortsatt vil bli avkortet. Kostnaden for denne endringen beløper seg til nesten en milliard i 2016, med en fullårseffekt på 2,7 milliarder i 2017.

Offentlig digitalisering og arbeid

Regjeringen mener det er mye på hente på effektivisering av de offentlige tjenestene, og bevilger blant annet 200 millioner til Brønnøysundregistrene (som allerede gir en formidabel effektiviseringsgevinst og er derfor ytterligere begunstiget?) og 150 millioner til NAV for at brukerne skal kunne gjøre mer uten å måtte møte opp på det lokale NAV-kontoret, ifølge NRK.

For å møte økt ledighet foreslår Siv Jensen en totalpakke på 250 millioner til bekjempelse av ungdomsledighet, og spesifikke tiltak rettet mot ledige ingeniører fra oljebransjen.

Ekspansivt budsjett?

Med en økning i bunnfradrag og sats på formueskatten – totalt anslått til 1,1 milliard – kan det sammen med alle økningene se ut til å bli et meget ekspansivt budsjett. Men regjeringen ønsker ikke å gå høyt ut med kuttene, så hvordan disse tiltakene vil påvirke totaliteten i statsbudsjettet gjenstår å se.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*