Grafikk: Statista
Grafikk: Statista

 

 

 

En stor del av verdens finansielle ressurser blir styrt av en liten og velstående elite. Omfanget av ulikhet over hele verden er rett og slett overveldende – den rikeste 1 prosent vil snart eie mer enn resten av verdens befolkning, ifølge en rapport fra Oxfam.

I rapporten heter det at verdens 80 rikeste enkeltpersoner har samme rikdom som 50 prosent av de fattigste av verdens befolkning – cirka 3,5 milliarder mennesker. Mellom 2009 og 2014 har eiendelene til planetens 80 rikeste mer enn doblet seg i nominelle termer, mens rikdommen til nedre halvdel av verdens befolkning regnet etter rikdom er lavere i 2014 enn hva den var i 2009.

Det er også tydelig av den grafiske fremstillingen at i noen år går utviklingen for de to gruppene i motfase; i 2003, 2007, 2009 (finanskrisen) og 2012 er utviklingen i motfase. I 2003 og 2009 synker de rikestes velstand, mens de fattigste øker i rikdom. Men trenden støtter en av Thomas Pikettys påstander – nemlig at forskjellene øker i hele verden, og jo mer vekst jo større forskjeller.

Carlos Slim Helu, verdens rikeste person.
Carlos Slim Helu, verdens rikeste person.

Mest amerikanere på listen

I listen over de rikeste i verden, finner vi flest amerikanere. Men helt på topp finner vi vi en meksikaner, Carlos Slim Helu, med Microsoft gründer Bill gates som en god nummer to.

Begge disse har ca 80 milliarder amerikanske dollar i formue.

Av andre interessante kan vi se svenske Stefan Persson på en 16. plass – som den høyeste på listen fra Norden – med en formue på ca. 33 milliarder USD, tett etterfulgt av Facebook-gründer Mark Zuckerberg. Rett nedenfor der igjen kommer Google-gründerne Larry Page og Sergey Brin.

top-18-USD-milliardarer-2014

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*