Utenriksminister Espen Barth Eide fotografert i Bryssel da han var miljö og klimaminister i regjeringen Störe. Ministeren må få med seg de store nasjonene for å verne klimaet. COP28 er en god mulighet til å skape reell endring ved at rike land matcher de betydelige kuttene i avskoging som regnskoglandene nylig har oppnådd med økt finansiering av regnskogvern.   

– Avskogingen går ned i store regnskogland som Brasil, Colombia og Indonesia. På COP28 må rike land som Norge gripe dette historiske øyeblikket og stille opp med den nødvendige finansieringen, som de har lovet, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.  

I Brasil er avskogingen halvert i løpet av første halvdel av 2023, etter Lulas innsettelse i januar. I colombiansk Amazonas er avskogingen redusert med 70 prosent i løpet av årets ni første måneder, og i Indonesia er avskogingen redusert med 90 prosent siden 2015.  

Norge har lenge vært en internasjonal pådriver for regnskogbevaring, men nå har norsk regnskogstøtte stått på stedet hvil i over ti år. Med det statsbudsjettet som foreligger nå, vil ikke Norge ha rom for å støtte opp om nye satsinger for å stanse avskoging, ettersom eksisterende midler for det meste er bundet opp i resultatbaserte utbetalinger.   

– Uten at regnskogstøtten økes vil Norge miste sitt lederskap internasjonalt på et politikkfelt som får økende anerkjennelse og betydning, og som er et av de viktigste bidragene til å bekjempe klimakrisa, sier Jæger.  

Skog og klimaendringer er uløselig knyttet sammen  

Sammenhengen mellom skogens helse og klimaendringene har aldri vært tydeligere. Den pågående og unormale tørken i Amazonas er et tydelig varsel om at et av klodens mest artsrike økosystemer ikke bare er avgjørende for å bekjempe klimakrisen, men også selv er sårbart for stigende globale temperaturer.  

Den kommende 28. partskonferansen (COP28) er en enestående mulighet for verdens ledere til å forplikte seg til å stanse avskogingen innen 2030, slik de tidligere partskonferansene har lovet.   

 Øke finansieringen for å beskytte, restaurere og forvalte skog på en bærekraftig måte  

– For å oppnå null avskoging innen 2030 er det helt nødvendig både med betydelig økte bevilgninger og med utslippskutt. Den globale statusrapporten fra COP28 må gjenspeile alvoret, og prioritere langsiktig beskyttelse, restaurering og bærekraftig forvaltning av tropisk regnskog, sier Tørris Jæger.  

Han legger til at det nå er avgjørende med ytterligere finansiering i tråd med ambisjonene i Parisavtalen og i den globale Naturavtalen.   
  Finansiering av urfolksskog må være «egnet til formålet  

 Selv om det er gjort fremskritt når det gjelder å anerkjenne urfolks og lokalsamfunns rolle i skogbevaring, må det gjøres mer for å sikre at finansieringen er hensiktsmessig og relevant for at disse samfunnene skal kunne oppnå reelle og effektive resultater i skogvernet.   

– Det er nødvendig å øke innsatsen for å gi mer støtte til urfolks- og lokalsamfunnsorganisasjoner som utrettelig forvalter og forsvarer skogområdene sine mot ødeleggelse, legger Jæger til.  

Øke innsatsen for å nå nasjonale mål for klima og biologisk mangfold   

– Nå som bare en tredjedel av den opprinnelige tropiske regnskogen er intakt, haster det med å erstatte ødeleggelse med storstilt restaurering, sier Tørris Jaeger, generalsekretær i Regnskogfondet.   

Han understreker at denne forpliktelsen på gjenspeiles i alle lands nasjonale klimamål (NDC) og de nye handlingsplanene for biologisk mangfold (NBSAP) som skal foreligge før COP16 under konvensjonen om biologisk mangfold neste år.  

Arrangementer på COP28   

Regnskogfondet vil være til stede på COP28 i Dubai sammen med partnere fra hele den tropiske verden, og vil være vertskap for og delta i flere arrangementer. Alle arrangementene foregår i den blå sonen, lokal tid.   

Peru-Brazil Corridors: Protecting the world’s largest continuous territories of indigenous peoples in voluntary isolation – Corredores Perú-Brasil: Protegiendo los territorios continuos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario más grandes del mundo 
December 1, 16:00 – 17:15, Peru pavilion 
Hosts: AIDESEP and RFN   

Shandia Insight: Finance at the Frontlines for Indigenous Peoples and Local Communities  December 3, 16:45 – 17:45, Nature Positive pavilion 
Host: Global Alliance of Territorial Communities  

Raising voices from the Amazon: voluntary carbon market challenges and solutions  
December 4, 16:45 to 18:15, Side event room 4. 
Hosts: RAISG and RFN 

Minerals, Energy Transition and Life in the Amazon – Minerales, transición energética y la vida en la Amazonía 
December 5, 10:00 to 10:45, Colombia pavilion. 
Hosts: Ministry of Mines and Energy in Colombia, OPIAC and RFN 

The Contribution of Indigenous Knowledge Systems in the Protection of the Amazon in the Face of Climate Change – El Aporte de los Sistemas de Conocimiento Indígena en la Protección de la Amazonía Frente al Cambio Climático 
December 5, 14:00 – 14:45, Colombia pavilion. 
Hosts: OPIAC and RFN    

From Agreement to Action: Harnessing 30×30 to Tackle Climate Change (high-level event)  December 9, 09:00- 10:30 
Hosts: COP28 Presidency, High Ambition Coalition for Nature and People (HAC N&P), Campaign for Nature, UN High-level Climate Champions.  

Delivering on Glasgow: Halting and reversing forest loss by 2030 (high-level event)  
December 9, 16:30 -18:00, the Al-Waha Theatre 
Hosts: COP28 Presidency and FCLP 

Ta kontakt 

For alle mediehenvendelser: 
Kristin Buick, kristin@rainforest.no  WhatsApp/mobil: +47 456 562 77 
Hanne Brown, hanne@rainforest.no WhatsApp/mobil: +47 93410597 

Regnskogfondet på COP: 
30. november – 8. desember:  
Torbjørn Gjefsen: torbjorn@rainforest.no, WhatsApp: +47 970 16 842 
9. desember – 12. desember:  
Anders Haug Larsen: andershl@rainforest.no, WhatsApp: +47 932 17 626 

Foto:Utenriksminister Espen Barth Eide fotografert i Bryssel av regjeringen Störe. Den gang var han regjeringens miljöminister.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*