Chefekonom Christer Talbom

Garantums Chefekonom, Christer Tallbom, berättar i en aktuell intervju hur han tänker kring det makroekonomiska läget just nu. Även om det finns många osäkerhetsfaktorer finns det ljusglimtar och viss optimism. Budskapet till sparare och investerare är att ta vara på möjligheterna och hålla koll på riskerna i portföljen. 

Inflationen är fortsatt det som i väldigt stor utsträckning styr marknadssentimentet just nu men det finns även andra faktorer som är värda att hålla koll på.  

– Läget för inflationen är svårbedömt och stora fluktuationer är att vänta på grund av stora svängningar i energipriserna. Men vi ser tecken på att vi närmar oss toppen av inflationen när vi tittar på USA som ligger först i konjunkturcykeln. Här har flaskhalsproblemen börjat lätta och produktionen har börjat komma ikapp, menar Christer Tallbom.

Värdebolag bättre rustade än förhoppningsbolag
Sett till bolagen ser det förhållandevis bra ut. Trots hög inflation, höjda räntor och energipriser kommunicerar bolagen styrka.

– Det förvånar mig inte om bolagen under rapportsäsongen kommer kommunicera att situationen ser väldigt bra ut, säger Christer Tallbom.

Christer lyfter Sandviks senaste rapport som exempel och generellt tror han att så kallade värdebolag, med stabil intjäning, goda kassaflöden, förmåga att ge utdelning och som har starka marknadspositioner med styrkan att höja sina priser i det här läget är bäst rustade för de förutsättningar som råder. Exempelvis värdebolag såsom svenska verkstadsbolag. Hur aktieägare i bolag vars aktiekurser sjunkit kraftigt ska agera tycker Christer beror på.

– Många investerare har under senare år investerat tungt i småbolag och haussade förhoppningsbolag som gynnats av låga räntor. Dessa bolag tror jag kan få det svårt framöver, fortsätter Christer Tallbom.

Håll koll på valutaexponeringen
Christer tycker också att det finns skäl att hålla koll på valutaexponeringen i portföljen.

– Vi kommer se tydliga valutavinnare bland svenska bolag i kommande rapporter och sparare som legat i utländska tillgångar, framför allt i dollar, har gynnats av det. Om osäkerheten i marknaden minskar och riskviljan kommer tillbaka kommer svenska kronan att stärkas. Vi kan i det läget få se betydande korrigeringar kopplat till valutaeffekter, något som gör att svenska sparare med investeringar i utländsk valuta bör vara aktsamma, säger Christer Tallbom.

Europeiska aktier kan överraska positivt
Det har öppnats en del intressanta möjligheter och många marknader har blivit betydligt billigare nu när värderingarna kommit ner på börserna. Det kan vara intressant att blicka mot Kina och Brasilien men risken är hög, inte minst den politiska risken. Christer tycker det finns intressantare marknader betydligt närmare.

– Jag tycker inte vi behöver gå så långt. Sverige är väldigt intressant men för den som söker något extra just nu så är det ett intressant investeringsläge i europeiska aktier som har ovanligt låga värderingar. I Europa är pessimismen som störst på grund av kriget och osäkerheten kopplat till energipriserna. Här ser vi samma typ av skillnad mellan ett dystert nuläge och framtida estimat från bolag som tycker det ser ganska bra ut, vilket gör europeiska aktier intressanta, fortsätter Christer Tallbom.

Trots den extremt höga graden av osäkerhet som vi har just nu så har det historiskt alltid varit ett bra investeringsläge när inramningen är väldigt negativ.

– Det här kan vara ett bra tillfälle att successivt gå in i marknaden. Men det gäller att vara selektiv och att göra det med rätt risk som du är bekväm med, avslutar Christer Tallbom.

Det finns tryggare placeringsalternativ för den som vill skydda portföljen mot inflation och ta tillvara på de investeringsmöjligheter som finns just nu. Exempel på lågriskalternativ är Aktie-Ansvar Avkastningsfond som har en portföljränta som i nuläget överstiger 4 procent ett år framåt i tiden samt kapitalskyddade placeringar som har 100 procent kapitalskydd och ger full uppsida på börsen.    

Se intervjun med Christer Tallbom

Jørn Kjørsvik, CEO & Partner, jorn.kjorsvik@garantum.no

Garantum er Nordens største arrangør av strukturerte produkter. Via en fintech-hub skreddersydd for individuelt tilpasset rådgivning tilbyr vi også private banking, utvalgte fond, skjønnsmessig forvaltning, aksjehandel, analyser og rådgivning lokalt nær kunden. www.garantum.no  


Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*