Charlotte Ødegaard (37) blir ny innkjøpsdirektør i Studentsamskipnaden SiO.

Etter en omfattende rekrutteringsprosess tar Charlotte Ødegaard steget fra innkjøpssjef til innkjøpsdirektør i SiO.

– Vi er svært fornøyde med at Charlotte Ødegaard har takket ja til stillingen. Det er ekstra stas når dyktige interne kandidater når opp i rekrutteringsprosessen i konkurranse med sterke kandidater utenfra, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.


Som innkjøpsdirektør skal Ødegaard lede innkjøpsavdelingen i SiO og gi profesjonell innkjøpstøtte til organisasjonen. I tillegg til totalansvaret for alle SiOs innkjøpskategorier, vil hun selv ha det innkjøpsfaglige ansvaret for viktige innkjøpskategorier som utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter, vedlikehold og eiendomsdrift.

Stort innkjøpsvolum
Med et årlig innkjøpsvolum på over 1,4 milliarder kroner innenfor eiendom, bolig, helse, trening, barnehage, servering, IKT og fellestjenester, har innkjøpsdirektøren en viktig rolle i arbeidet for studentene i Oslo.

– Som en ledende aktør innen studentvelferd og boliger, er SiO avhengig av en effektiv og strategisk innkjøpsfunksjon. Vi er overbevist om at Charlotte vil bidra til å sikre høy kvalitet og kostnadseffektive tjenester til studentene, sier Eskelund.

11 års erfaring
Charlotte Ødegaard (37) er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har 11 års erfaring fra innkjøpsavdelingen i SiO.

– Jeg er glad for å få være med å utvikle og optimalisere innkjøpsarbeidet i SiO. Innkjøpsavdelingen bidrar til at studentene får mer studentvelferd for pengene. I tillegg skaper Innkjøpsavdelingen gode leverandørsamarbeid som er viktig i et langsiktig perspektiv for SiO, sier hun.

Innkjøpsdirektøren inngår i SiOs ledergruppe og rapporterer til viseadministrerende direktør.

Charlotte Ødegaard etterfølger Henning Lutro i stillingen og tiltrer umiddelbart.


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 941 medarbeidere (556 årsverk) og en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. www.sio.no.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*