Siv Jensen møtte nylig kollega Jeroen Dijselbloem fra Nederland, som har formannsskapet i EU. (Foto: Regjeringen. no)

Det statlige norske oljefondet har denne uken passert ti tusen milliarder kroner. Den norske staten bør gå sammen med en eller flere private investorer for å skape en norsk økologipris eller økonomipris , skriver Nordens Nyheter i et innlegg i helgen. Den norske industrimagnaten Kjell Inge Røkke har ifølge Kapital økt sin formue fra 20,4 til 39,9 milliarder kroner fra 2017 tilårsskiftet 2019.

Regjeringen vil bruke 243,6 milliarder olje kroner i statsbudsjettet for neste år, som legges frem idag. Dette er 2,6 milliarder kroner mindre enn i inneværende år skriver E 24. Nordens Nyheter viser i en analyse at prognosene for oljefondet frem mot 2025 ligger over Finansdepartementets forventninger.

Oljefondets markedsverdi var ifølge Norges Bank på 8.632 milliarder kroner i august 2018. Oljefondets verdi er nå på 9730 milliarder kroner ifølge Norges Bank. Ved utgangen av første kvartal 2017 var NBIM-verdien 7.867 milliarder kroner. Stortinget har besluttet at oljefondets aksjeandel øker til 70 prosent. Nordens Nyheter skrev i 2018 at prognosen for oljefondet ligger altfor lavt. Dermed kan Norge regne med mer enn sju tusen milliarder i «oljefondreserve» frem til 2025, skriver Nordens Nyheter før fremleggelsen av statsbudsjettet i Stortinget mandag 7. oktober.

Det norske statsbudsjettet for 2020 flommer over av oljepenger. Likevel er det den svakeste økonomiske veksten siden 2009. Handelskrig, Brexit og svakere global etterspørsel gir lavere vekst i 2020 og 2021, skriver DnB i sitt ferske markedsbrev noen dager før statsbudjettet for neste år legges frem. Stortinget åpnes 7. oktober og statsbudsjettet som legges frem dukner i oljepenger, skriver Aftenposten. Tabellen nedenfor er hentet fra en artikkel i Nordens Nyheter 24. august 2018:Prognosene for 2025 var ifjor et oljefond på 10698 milliarder kroner. Fondet er allerede på 9730 tusen milliarder kroner.

Faksimile fra Dagens Næringsliv(Foto: N.P. Tanderø)

Pronoser for oljefondet til 2025

Kilde: Norges Bank

1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 7 898,5
1. januar 2019 8 224,1
1. januar 2020 8 564,2
1. januar 2021 8 932,1
1. januar 2022 9 332,2
1. januar 2023 9 747,4
1. januar 2024 10 197,4
1. januar 2025 10 698,0

God norsk økonomi

Norsk økonomi har vært god i 2019. Høy tilvekst og lav arbeidsløshet, sukret med skyhøy oljepris under krisen melom USA og Iran i den persiske Gulf. Det ligger an til rikelig med oljepenger i statsbudsjettet for for 2020, når finansminister Siv Jensen går på talerstolen på Stortinget 7. oktober . Oljefondets verdi vil ligge på 9750 milliardert kroner i 2020, ifølge det reviderte nasjonalbudsjettet. Veksten i det norske nasjonalproduktet(BNP) vil ende på 2,3 prosent, som er høyere enn ventet. Men BNP vil falle i 2021 ifølge BNP Markets prognoser. DnB`s økonomer mener at prisveksten vil ligge på 2 prosent som er den norske og svenske regjeringens inflasjonsmål.

Norsk oljeboom i år

Den norske økonomien får et oppsving for oljeinvesteringene i år. Denne veksten blir over 17 prosent. Denne vekstraten vil ifølge DnB falle til 14,5 prosent neste år. De globale styringsrentene faller over hele fjøla, mens Norges Banks rente trolig nylig nådde toppen. Finansminister Siv Jensen møtte sin nederlandske kollega Jeroen Dijselboem i Haag nylig for å samordne den norske økonomien med EU. Nederland har nemlig formannskapet i den Europeiske Union, som har bukten og begge endene for hva den norske regjeringen kan tillate seg. Hvis ikke kommer ESA på banen, for å drive gjennom lover og regler i EØS-landene Norge, Island og Lichtenstein, skriver Nordens Nyheter i en budsjettkommentar. Oljefondets verdi er på 9632 milliarder kroner ifølge NBIM`s markedsverdi.

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover. I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi.

Lav ledighet

Arbeidsledigheten går ned over hele landet, og nå kommer en stadig større andel av oss i jobb. Det er ekstra gledelig at fire av fem arbeidsplasser blir skapt i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet,sier finansminister Siv Jensen (Frp).m Med god utvikling i norsk økonomi, har regjeringen de siste årene holdt igjen i utgiftene på statsbudsjettet, og på den måten lagt til rette for vekst og nye arbeidsplasser i næringslivet. I budsjettet for 2019 har regjeringen videreført satsingen på samferdsel, forskning og utdanning og vekstfremmende skattelettelser, innenfor ansvarlige rammer.

  • Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019 med ny informasjon. På noen områder er det likevel gjort endringer. Forliset av KNM Helge Ingstad har medført økte utgifter til Forsvaret. For å forebygge og bekjempe kriminalitet økes også bevilgningene til politiet og PST, og innsatsen til klimatiltak styrkes. Pengebruken i 2018 ble lavere enn planlagt. Det er den viktigste årsaken til at budsjettimpulsen for 2019 ser ut til å bli høyere enn anslått i statsbudsjettet i fjor høst.-Ser vi 2018 og 2019 samlet, er finanspolitikken om lag nøytral, skriverfinansminister Siv Jensen ifølge regjeringen.no`s hjemmesider. Finansministeren har nylig drøftet samarbeid med EU som arbeider for å få etablert et felles finanstilsyn.

En ny norsk Røkke-pris ?

Finansmannen Kjell Inge Røkke er ifølge bladet Kapital Norges femte rikeste person. Han økte sin formue fra 20.4 milliarder kroner i 2017 til 39,9 milliarder kroner i 2018. I 2017 fortalte Røkke ifølge Kapital at han ønsker å gi bort det merste han har tjent til ulike gode formål. I tillegg til å gi universitetsstipend bygger han forsknings- og ekspedisjonsskipet som « Rev Ocean» skal benytte i sitt arbeid. E 24 skriver at Kjell Inge Røkke gir bort 100 millioner kroner til ulike havprosjekter. Seksti millioner kroner kommer fra Aker-selskapene Aker BP, Aker Energy, Aker Solutions, Kværner, Aker BioMarine og Cognite. Denne uken passerte det statlige norske oljefondet ti tusen milliarder kroner( hovedsaklig som følge av svak krone), skriver Nordens Nyheter.

Alfred Nobel skrev sitt testament 27. November 1895, og bestemte seg for at hans formue skulle plasseres i sikre verdipapirer. Nobel eide til slutt 355 patenter og 20 fabrikker, og var en av de rikeste forretningsmennene i hele Europa. Disse midlene som han tjente på sine oppfinnelser, skulle plasseres i et fond. I hans testamente heter det at ”pengene skal deles i fem like store deler og gis til dem som hadde gjort viktige oppfinnelser i fagene fysikk, kjemi og medisin. Den siste delen skulle gis til de som «arbeidet for folkenes beste». Fredsprisen blir som kjent delt ut i Norge, mens de øvrige prisene deles ut i Sverige. Med et så stort statlig norsk oljefond bør regjeringen kunne avsette penger til nye norske nobelpriser, f.eks innen biologi, økologi, fornybar økonomi og havteknologi. Kanskje sammen en privat investor som Kjell Inge Røkke.

Finansminister Siv Jensen drøfter økonomisk samarbeid med EU( Foto: Regjeringen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*