Ethvert medlemsland, inkludert Storbritannia, står fritt til å trekke tilbake en notifikasjon om utmelding etter EU-traktatens artikkel 50, konkluderer EU-domstolen i en dom mandag ifølge Norsk Telegrambyrå. Det var en skotsk domstol som ba EU-domstolen i Luxembourg vurdere spørsmålet om å avlyse av Brexit. Saken ble brakt for den skotske domstolen av parlamentarikere.

Denne muligheten står åpen fram til en avtale om utmeldingen trer i kraft, eller fram til selve skilsmissen trer i kraft hvis det ikke foreligger noen slik avtale. EU-domstolen begrunner konklusjonen med et prinsipp om at ingen skal kunne tvinges til å gå ut av EU mot sin vilje.

Dommen kommer dagen før den historiske avstemningen i Parlamentet i London om utmeldingsavtalen som den britiske regjeringen har forhandlet fram med EU.Storbritannia skal etter planen skilles fra EU den 29. mars 2019. Det var altså en skotsk domstol som ba EU-domstolen i Luxembourg om å vurdere spørsmålet om ensidig avlysning av brexit. Saken ble brakt for den skotske domstolen av en gruppe parlamentarikere.

EU-domstolen understreker at en avlysning må følge av en demokratisk prosess, og at den må være klar og ubetinget.En avlysning vil bety at Storbritannia beholder sitt medlemskap i EU med samme vilkår som førNærmere sytti prosent av yngre briter vil at Storbrritannia skal fortsette som medlem av EU, ifølge de seneste meningsmålingen skriver Nordic News mandag, ifølge Norsk Telegrambyrp.

Statsminister Theresa May utenfor Downing Street 10(Foto: Gov. UK)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*