Det finske telekonsernet DNA tilbyr fastnett- og mobiltjenester, og er Finlands tredje største mobilkonsern med sine 2,9 millioner kunder og 28 prosent markedsandel, etter svensk-finske Telia Sonera og Elisa som er de største mobiloperatørene. DNA er også Finlands største kabel-TV-tilbyder og landets nest største tilbyder av fastnett. Det norske Oljefondet satser 678 millioner i Elisa Oy mens fondets amerikanske partner BlackRock m/partnere har 4 prosent som nest størst i Telia Sonera, der den svenske staten har 37,3 prosent. Konkurransen på mbilmarkedet blir hardere på det nordiske markedet, skriver Nordens Nyheter. (Foto: konsernsjef Johan Dennelind Telia Sonera(Foto: Telia)

– Jeg er godt fornøyd med vår inntreden i Finland, det raskest voksende mobilmarkedet i Europa. DNA er et spennende tilskudd til Telenorkonsernet, og utfyller våre eksisterende virksomheter i Norden, skriver konsernsjef Sigve Brekke i Telenor en pressemelding.

Telenor kjøper aksjene av investeringsselskapet Finda Telecoms og industri- og transportkonsernet PHP Holdings, som begge eier om lag en fjerdedel av selskapet. Avtalen forutsetter at generalforsamlingene deres godkjenner avtalen. Telenor regner med å gjennomføre selve oppkjøpet i tredje kvartal i år.

Tjuesju milliarder

DNA-aksjen har det siste året ligget på mellom 15,81 og 22,02 euro per aksje. Telenor betaler på sin side 20,90 euro per aksje. Kjøpet av aksjene utløser tilbudsplikt og Telenor vil også tilby de andre aksjonærene 20,90 euro per aksje hvis de ønsker å selge. Telenor skriver at de i utgangspunktet ønsker at DNA skal fortsette å være børsnotert i Helsinki, men at dette avhenger av hvor mange av de andre aksjonærene som eventuelt ønsker å selge.

Tilbudet til resterende aksjonærer vil også være 20,90 euro per aksje. Avhengig av utfallet av det pliktige budet på resten av aksjene, har Telenor til intensjon å opprettholde DNAs notering på Helsinki-børsen», skriver Telenor videre i pressemeldingen. Denne aksjeprisen verdsetter hele DNA til 26,7 milliarder kroner. Finda Telecom eide 28,26 prosent av DNA, mens Php-holding eide noe mindre. Tencent med oljefondet som aksjonær er med på eiersiden, skriver Nordens Nyheter.

Hardere konkurranse

Telenor blir med dette en sterkere konkurrent til Telia Sonera, to selskaper sosm er omtrent jevnstore. Telenor, med den norske staten som største eier, har også Oljefondet med seg i Elisa, der fondet har 1,13% av aksjene. Dermed øker konkurransen i Norge, Sverige og Finland, som ses på som markeder med et stort utviklingspotensiale.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor(Foto: Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*