Jonas Gahr Støre har vært pådriver for en bred avtale for Syria-flyktninger( Foto: Arbeiderpartiet)
Jonas Gahr Støre har vært pådriver for en bred avtale for Syria-flyktninger( Foto: Arbeiderpartiet)

Partiene som har forhandlet om Syria-flyktninger er blitt enige om en avtale.Etter det Dagbladet erfarer går avtalen ut på å ta i mot 8 000 syriske flyktninger i løpet av tre år. SV trakk seg fra forhandlingene om Syria-flyktninger rett før en enighet ble oppnådd onsdag. Begrunnelsen er både antallet kvoteflyktninger de neste to årene og størrelsen på den humanitære bistanden. Samtlige partier utenom Frp møttes til et siste møte om Syria-flyktningene onsda formiddag. Like etter møtestart ble det klart at SV trekker seg fra forhandlingene. Frp. vil ha folkeavstemning  i samband med kommunevalget til høsten.

– Jeg vil berømme Frp og SV for å ha vært med på forhandlingene, og så endte vi med et bredt flertall, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter enigheten.Partiene skal nå legge fram avtalen for sine stortingsgrupper, og som blir offentliggjort seinere i dag.

– Et bredt flertall på Stortinget har nå samlet seg om å ta i mot 8 000 syriske flyktninger, i tillegg til at vi øker den humanitære innsatsen i nærområdene. Begge deler har vært viktig for Arbeiderpartiet, og denne avtalen gir et godt svar fra Norge i en ekstraordinær situasjon, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til Nordens Nyheter.

– Nå skal vi gå gjennom avtalen. Jeg vil ikke kalle det et nederlag når flertallet i Stortinget går med på å hjelpe flyktninger i nød, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Ned til 8 000

Opprinnelig var det flertall på Stortinget for å ta imot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria de neste to årene, noe regjeringspartiene har motsatt seg. I et forsøk på å få til et bredt politisk forlik har opposisjonspartiene derfor åpnet for å forhandle om så vel antallet flyktninger som tidsplanen for øvrig. Samtlige partier utenom Frp møttes til et siste møte om Syria-flyktningene klokka 11 onsdag formiddag, men like etter møtestart trakk SV seg fra forhandlingene. Begrunnelsen var både antallet kvoteflyktninger og størrelsen på den humanitære bistanden partiene var i ferd med å bli enige om.

Trakk seg

– Vi kan ikke være med på det som ligger i denne avtalen. Vi har vært villige til å justere våre krav, men denne avtalen ligger for langt unna det som er flertallets utgangspunkt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*