Svanberg er styreleder i BP og Volvo
Svanberg er styreleder i BP og Volvo

BP aksjonærerer kan vente seg milliardutbytte i dollars etter at oljegiganten og den russiske staten  er enige om salg av BP`s halvdel av russiske joint venture TNK-BP til Kreml-kontrollerte Rosneft 172,8 milliarder kroner(26,8 milliarder dollars). Det norske oljefondet satser 16, 5 milliarder kroner i British Petroleum, og eier 2,25 prosent i selskapet. Statens Pensjonsfond Utland(SPU)er sammen med amerikanske BlackRock, en betydelig aksjonær i BP, skriver Nordens Nyheter i en analyse

Den britiske oljegiganten vil eie 19.75 prosent av Rosneft som dermed vil bli selskapets største aksjonær etter den russiske stat, og får dermed to av ni styremedlemmer i det russiske oljeselskapet.Rosneft har også inngått en foreløpig avtale om å kjøpe den andre halvparten av TNK- BP fra BPs russike oligark-partnere,AAR,for $ 28 milliarder,noe som gjør Rosneft verdens største børsnoterte oljeselskap , med produksjon av 4,5 millioner fat olje per dag .

Dekker miljøskader

Som en del av avtalen, vil den britiske oljegiganten, med svenske Carl-Henric Svanberg som styreder, motta netto $ 12.3 milliarder i kontanter. Selskapet under press for å gi utbytte til aksjonærene, BP vurderer ifølge The Telegraph,  å betale et ekstraordinært utbytte på så mye som 10 milliarder dollars, ifølge Stuart Joyner, en analytiker i analyseselskapet Investec. Men kilder nær BP tror på lavere utbytte. Selskapet skriver i en pressemelding at man vil» oppveie eventuelle utvanning av utbytte per aksje som følge av salget av BP`s andel i TNK- BP, slik at selskapeet kan fortsette med sin progressive utbyttepolitikk. Handelen med russerne må også ses i lys av BP`S «blow-out» i Mexico-gulfen som har ført til store erstatsningskrav mot selskapet.

BP kjøper seg opp

TNK-BP var et stort vertikalt integrert russisk oljeselskap med hovedkontor i Moskva med leveranser av olje og gass til Russland,og Ukraina. Selskapet er Russlands tredje største oljeprodusent, og blant de ti største private oljeselskapene i verden.I 2013 ble TNK kjøpt opp av russiske oljeselskapet Rosneft, der British Petroleum overtok 19,75 prosent. Det norske oljefondet har aksjer i Rosneft for 1,8 milliarder kroner. Men eierskap i statlige selskaper i Russland er komplisert.

<p>Komplisert eierskap<p>

<p>1 – OJSC ROSNEFTEGAZ er i 100 % føderale eierskap . Den russiske regjeringens direkte aksje(gjennom Federal Agency for State Property Management)i Rosneft egenkapital er 0,000000009 % .

<p>2 – Totalt antall BP-aksjer i nominell beholdning omfatter 2092900097 aksjer eid av BP Russian Investments Limited, som utgjør 19,75 % av Rosneft på registrert aksjekapital .

<p>Komplisert eierskap<p>

<p>I juli 2006 utstedte Rosneft globale depotbevis(GDR) på London Stock Exchange. GDR gir visse rettigheter i forhold til ordinære aksjer i Rosneft i henhold til russisk lov. JP Morgan Europe Limited  opplyser at «One Global Deposit Receipt» tilsvarer en vanlig aksje i Rosneft og 1. februar 2014, ble ble det utstedt 800 millioner GDR-aksjer, utgjør 7,6 % av totalt antall aksjer. JP Morgan, som er oljefondets samarbeidspartner, står oppført som nominee for en annen eier. Rosneft skriver på sine nettsider at man ikke er kjent med at det fins aksjonærer med eierandeler som overstiger 1 % utover det som er kjent i aksjonærregisteret. Oljefondet har aksjer for 1,8 milliarder kroner per 1. januar 2013, som tilsvarer 0,35 prosent.

<p>Bedre økonomi igjen<p>

BP får en massiv tilførsel av kontanter på grunn av salg av store russiske eiendeler,noe som gir en fortjeneste på $ 16,6 milliarder justert for engangsposter. BP s inntekter i første kvartal falt mer enn 10 % i sin oppstrømsvirksomhet som følge av lavere produksjon og lavere oljepriser. Likevel er selskapet i ferd med å ordne opp i en skrantende økonomi etter utslippskatastrofen i Gulf of Mexico i 2010. Ifølge Rosnefts styreleder Igor Sechin , vil Rosneft produsere fra 210 til 215 millioner tonn olje i 2013. Gassutvinningen vil nå 50 milliarder kubikkmeter, raffinert olje vil nå 95 millioner tonn, som vil gi en inntekt på $ 160 milliarder.

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*