Chairman Helge Lund i British Petroleum(Foto: Bp.com)

(Oslo, 14. juni 2021) British Petroleum har i dag besluttet å bli med Aker og Statkraft i et konsortium som vil søke konsesjon for utvikling av havvind i Norge. Partnerskapet – der bp, Statkraft og Aker Offshore Wind eier en tredjedel hver – vil aktivt søke konsesjon for å utvikle havvind i lisensområdet Sørlige Nordsjø II (SN2).

Den gunstige plasseringen av SN2 gjør det mulig å levere kraft til flere omkringliggende markeder. Partnerne ser også på mulighetene for å levere fornybar kraft til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. Konsortiet vil jobbe med lokale leverandører, bygge opp norsk industrikompetanse innen havvind og bidra til verdiskaping i det nordiske og europeiske kraftmarkedet.

Partnerskapet kombinerer hvert av selskapenes sterke, tekniske ferdigheter og omfattende erfaring med energiprosjekter offshore som dekker hele verdikjeden fra prosjektutvikling til produksjon og levering av havbasert energi til markedet.

Erfaring fra USA


BP har eierandeler i britisk og amerikansk havvind og mangeårig erfaring med vindkraft på land i USA. Inn i partnerskapet tar selskapet også med seg lang erfaring fra utvikling og drift i Nordsjøen, internasjonal energihandel og finansiell kontroll.

– bp har som mål å utvide vår fornybare virksomhet kraftig, og vi ser store muligheter innen havvind. Vi har flere tiår med offshore-erfaring fra Nordsjøen, en omfattende energihandelsvirksomhet og sterke relasjoner i Europa. Sammen med Aker og Statkraft, tror vi dette konsortiet er ideelt posisjonert for å effektivt utvikle og levere fornybar kraft til europeiske markeder og samtidig styrke norsk leveringssikkerhet ved behov, sier Dev Sanyal, bp’s konserndirektør for gass og lavkarbon energi.

Størst på fornybar energi

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi. Selskapets unike markedskompetanse og omfattende erfaring fra vindkraftutbygging til lands og til vanns er et solid utgangspunkt for vellykket utvikling av SN2.

– Vi har bred erfaring fra utvikling og drift av vindkraft på land og har tidligere vært og er engasjert i betydelige havvindprosjekter i Storbritannia og Irland. Sterk vekst, fallende teknologikostnader og flere typer aktører indikerer at havvind vil ta en større rolle i Europa. Vi ser derfor samarbeidet med Aker og bp som en mulighet for betydelig verdiskaping og bidrag til å fremskynde Europas grønne omstilling, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Aker tilfører prosjektet masse læring og kunnskap fra fem tiår med planlegging, design og gjennomføring av store offshore prosjekter i Nordsjøen, samt en langvarig og tett relasjon til norsk leverandørindustri. Aker har sin kjernekompetanse innen prosjektplanlegging og gjennomføringsmetodikk. Selskapets sterke kompetanse fra industriproduksjon vil bidra til å akselerere skalering og industrialisering av havvind på en bærekraftig måte.

– Vårt partnerskap har potensial til å redefinere Norges posisjon som energinasjon. Med utgangspunkt i en verdensledende offshore- og leverandørindustri har vi byggesteinene og kompetansen som skal til for å gå i front i den grønne energiomstillingen. Vi ser frem til å samarbeide med Statkraft og bp for ytterligere å utvikle norsk havvindnæring, redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser, sier Kristian Røkke, styreleder i Aker Offshore Wind og konsernsjef i Aker Horizons. Med BP på laget styrkes også energisamarbeidet mellom Norge og Storbritannia ytterligere.

Om bp

bps formål er å tenke nytt om energi for folk og kloden vår. Vår ambisjon er å bli et nullutslippsselskap innen 2050 eller før, og hjelpe verden til å nå netto null. bps strategi er å transformeres til et integrert energiselskap med kundefokusert løsninger og vekst i netto utviklet fornybarkapasitet til 20 GW i 2025 og 50 GW i 2030.

www.bp.com

Om Statkraft 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4500 ansatte i 17 land. 

www.statkraft.no

Om Aker

Aker ASA (Aker) er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen olje og gass, fornybar energi og grønn teknologi, maritime eiendeler, marin bioteknologi og industriell software. Aker utøver aktivt eierskap for å skape verdier og forener industriell kompetanse, kunnskap om kapitalmarkedet og finansiell styrke. I porteføljeselskapene er Aker en pådriver i arbeidet med strategi, driftsforbedringer, finansiering, restrukturering og gjennomføring av transaksjoner. Aker er direkte eller indirekte den største eieren i 11 selskaper notert på Oslo Børs.

www.akerasa.com


For ytterligere informasjon, kontakt:

Geir Fuglseth, kommunikasjonsansvarlig, Statkraft AS
E-post: geir.fuglseth@statkraft.com
Tel: +47 913 70 572

Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft AS
E-post: lars.gunther@statkraft.com
Tel: +47 912 41 636

Offshore windmill park with stormy clouds and a blue sky, windmill park in the ocean,Jiangsu province,China( Foto: Statkraft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*