President Donald Trump and former vice president Joe Biden in the Second debate 2020(Associated Press)

Denne uken ble den siste presidentdebatten i USA avholdt. Om vi skal tro rapportene, klarte begge kandidatene seg bra, og tonen var mer sivilisert enn i forrige debattt. Mikrofonene var skrudd av for å forhindre avbrytelser. Joe Biden ligger foran på målingene, men ingenting er avgjort, skriver DnB i en fersk markedsrapport.

De nordiske børsene har klart seg godt de siste fem årene. Oslo Børs Hovedindeks er den med svakest avkastning og har steget med åtte prosent per år siste fem år, mens børsen i København har høyest avkastning med en avkastning på over 14 prosent per år. Til sammenligning har MSCI World steget mer enn 13 prosent ved utgangen av september 2020.

  • – Det er enkelt å handle også nordiske aksjer i appen Spare. I DNB får du, i tillegg til konkurransedyktig kurtasje (gebyr for å kjøpe aksjer – red.kom), tilgang til analyserapporter, websendinger og mulighet til å samle alt hos en aktør, sier Kittelsrud. DNB.

Analyse fra DnB-markets

Denne artikkelen er utarbeidet på bakgrunn av en analyse fra DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen I

DnB sendte forrige uke ut et detaljert notat om markedsimplikasjonene av Biden-seier i valget. Problemstillingen er særlig interessant, ikke bare fordi det kan se ut til at Biden ligger an til å vinne valget, men som følge av at markedet på mange måter har skiftet standpunkt når det kommer til hvilken Der Trump tidligere var godt nytt med lave skatter, kan det nå se ut som en sterk Biden-seier kan virke positivt ved å eliminere usikkerhet rundt valgresultat, samt sikre viktig finanspolitisk stimuli til den amerikanske økonomien på kort sikt. Les gjerne hele notatet her. 

Verre i Europa

Smitten stiger fortsatt i Europa. Det strammes inn på flere fronter igjen; Danmark har stengt grensen mot Tyskland, og det er portforbud i Frankrike og Hellas. I Norge var det 270 nye tilfeller siste døgn og vi nærmer oss dermed nivåene fra mars.Bedre i Sverige

Riksbankens foretaksundersøkelse for september viser at den svenske økonomien har bedret seg gradvis etter sommeren. Bedriftene melder om bedret utsyn for neste år, men er bekymret for at en ny bølge kan føre til ny nedstenging av samfunnet og dertil lav aktivitet. Mange bedrifter har opplevd at etterspørselen kom tilbake raskere enn ventet, men i sum venter svenske bedrifter at det vil ta lang tid før økonomien igjen ser ut som den gjorde før pandemien. 

En interessant betraktning er at mange av bedriftene mener at endringene i husholdningenes atferd under pandemien vil føre til varig endret etterspørsel. Som følge av at produksjonslinjene har opplevdes å være skjøre som følge av pandemien, ønsker flere bedrifter å legge om mot mer robuste verdikjeder. I hvor stor grad slik omstilling vil finne sted vil tiden vise, men bedriftene har i hvert fall varslet om økte investeringer i forskning, utvikling og teknologi. 

Boligsalg i USA

Jeg skrev i gårsdagens morgenrapport at boligmarkedet har vært sterkt gjennom pandemien. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også blant annet i USA. En videre bekreftelse av inntrykket fikk vi går, da bruktboligsalget i USA kom inn med en månedlig vekst på over 9 prosent, mot konsensusforventningene om 5 prosent økning. 6,54 millioner enheter ble solgt i september, det høyeste på fjorten år. 

Inylig kom det AKU-ledighet og konjunkturbarometer for industri. AKU-ledigheten (3-måneder) tikket opp én tidel til 5,3 prosent for august, men var 5,1 prosent for september isolert. En liten økning i antall ledige, samtidig som antall timeverk falt noe. Ikke store bevegelsen å snakke om, og med en registrert ledighet som har fortsatt å falle så langt i oktober, skal det mer til før varsellampene begynner å lyse for arbeidsmarkedet. Konjunkturbarometeret viste fall i produksjonsvolumet i 3. kvartal, svak ordreinngang og fortsatt pessimisme inn i 4. kvartal. Det underliggende tallmaterialet stemmer over ens med det overordnede makrobildet i Norge; fall i produksjon av investeringsvarer og innsatsvarer, mens det går bedre for produksjon av konsumvarer.Venter på Washington

Mindre bevegelser å trekke fram på børsene i går, med S&P500 opp 0,52 %, Nasdaq 0,19 % og Stoxx600 ned 0,52 %. Asia har åpnet opp, med Nikkei 0,36 %, Hang Seng 0,62 % og CSI300 0,18 %.  Oppmerksomheten rettes fremdeles mot Washington, der det forhandles om en ny stimulansepakke.

Krona har holdt seg forholdsvis stødig i overkant av 10,90, men fortsatt under 11. Oljeprisen har derimot svingt opp igjen om lag 1 dollar, etter å ha falt 1,4 dollar per fat på onsdag. EURUSD har beveget seg fra 1,17 opp mot 1,19 siste uken, men er i skrivende stund tilbake på 1,18. 

Bård Kittelsrud, leder for aksjesparehandel i DnB.Oslo. (Foto: Stig B. Vikdal)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*