Sentralbanksjef Øystein Olsen(Foto: Norges Bank/Flickr)

Federal Reserve kuttet onsdag den amerikanske styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 2-2,25 prosent. Reuter skriver at de fleste amerikanske analytikere ventet et rentekutt som følge av urolig internasjonal økonomi. Den norske styringsrenten ble holdt uforandret 15. august.

Norges Banks hovedstyre besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent på rentemøtet i juni. Samtidig besluttet Riksbanken i Stockholm å holde renten uforandret på – 0,25 prosent. Handelskrig og svakere svensk økonomi gjør det vanskelig for Norges Bank å heve styringsrenten ytterligere 15. august skriver Nordens Nyheter

Norges Bank skriver at det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre. Oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året .

President Donalr Trump bremser(Foto: Associated Press)

Svakere i Sverige

Utviklingen i svensk økonomi er svakere enn normalt, ifølge det svenske Konjunkturinstitutet KI`s løpende undersøkelse om selskapenes og husholdningenes syn på økonomien, falt i juli. Dermed beholdt den svenske Riksbanken styringsrenten på uforandret – 0,25 prosent. Neste rentemøte finner sted i Oslo i slutten av august

Maria Billstam i KI spår svakere svensk økonomi(Foto: KI)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*