Saab har mottatt en pris fra Boeing for å produsere T-7A akterkroppssystemer. Ordreverdien for Saab er USD 101,7 millioner (omtrent 1 milliard SEK) og ordren ble bokført i fjerde kvartal 2023. T-7A akterkroppssystemer vil bli produsert ved Saabs avanserte produksjonsanlegg i West Lafayette, Indiana. «Det vi bygger er det mest moderne og fremtidsrettede avanserte pilotopplæringssystemet på markedet, og jeg er sikker på at dette er et program som vil levere fly i mange år fremover.

Denne ordren sikrer opptrapping av serieproduksjon for å møte både nåværende og fremtidige kunders økte behov, sier Lars Tossman, leder for Saabs Aeronautics-forretningsområde. Bestillingen fra Boeing kommer etter at de to første T-7A Red Hawks med suksess ankom US Air Force-baser for utviklingsflygingstester. Den første T-7A gikk til Edwards Air Force Base og den andre gikk til Eglin Air Force Base. Nordens Nyheters journalister Harald Pettersen og Nils Petter Tanderö var med på den amerikanske testen av jagerflyet F-35, da det ble bestilt av Norge.

Bestillingen fra Boeing kommer etter at de to første T-7A Red Hawks med suksess ankom US Air Force-baser for utviklingsflygingstester. Den første T-7A gikk til Edwards Air Force Base og den andre gikk til Eglin Air Force Base. Fotografiet av T-7A Red Hawks er tatt av Saab.com. Informasjonen er levert av Saab Press Center.

Avstemning om NATO 5. februar

Opposisjonen i det ungarske parlamentet har bedt om at det skal avholdes en avstemning om svensk NATO-medlemskap 5. februar, sier Tamas Harangozo, medlem av sosialistpartiet, til Ekot i Sveriges Radio. Ifølge ham vil parlamentet dermed åpne for en ekstra sesjon, men regjeringspartiene kan stoppe avstemningen ved å ikke komme. Oljefondet har til nå investert 906 millioner kroner i den svenske jagerflyprodusenten Saab AB med Marcus Wallenberg jr. som styreformann.

Med hele Norden i NATO, er et ökt norsk engasjement i våpen og jagerflyprodusenten Saab nå en naturlig videreföring av samarbeidet i Norden. Tyrkia godkjenner svensk medlemskap i NATO, og Ungarn har lovet å ikke bli det siste landet som godkjenner svensk medlemskap i NATO, skriver Nordens Nyheter

Ungarn leier svenske jagerfly

Sør-Afrika bestilte 28 Gripens 3. desember 1999, en ordre som ble leveres mellom 2007 og 2012. Ungarn besluttet 10. september 2001 å leie 14 Gripens fra den svenske staten. Disse leveransene fant sted i 2005. JAS 39 Gripen (som bedtyr Jakt ,Attack Spionasje) er et kampfly som går under navnetMulti Role/Swing Rolle. Multi Rolle betyr at Gripen skal kunne operere i flere roller, avhengig av belastning. Svingrolle betyr at piloten kan bytte mellom jakt, angrep og rekognosering under et pågående oppdrag, dersom maskinen bærer en last med angrepsvåpen. Ungarns leieavtale med Sverige utlöper i 2025.

Gripen vikitg i luftvernet.

Nå bruker også Tsjekkia, Sør-Afrika og Ungarn JAS 39 Gripen som kampfly i sitt respektive luftvern. Tsjekkia signerte avtalen 14. juni 2004. Tsjekkia leier 12 enkeltseter og 2 toseters fly av siste versjon JAS 39 C/D. Sør-Afrika bestilte 28 Gripens 3. desember 1999, som vil bli levert mellom 2007 og 2012. Ungarn besluttet 10. september 2001 å leie 14 Gripens fra den svenske staten. Disse leveransene fant sted i 2005. Thailand bestemte seg i 2007 for å bestille tolv fly, hvorav fire var toseter, for å erstatte sin flåte av utdaterte F-5-er. Brasil har bestilt 36 fly av den oppgraderte varianten Gripen NG. Disse flyene kalles F-39 og leveringen startet i 2019. Jas 39 Gripen var et av de flyene som regjeringen Jens Stoltenberg I vurderte da man til slutt valgte en dyr variant av det amerikanske jagerflyet F-35. Sammen som partnere i NATO bör oljefondet kjöpe seg inn i Wallenbergske Saab med tanke på et felles löft for Norden i NATO. Her har Norge et problem som eneste nordiske land utenfor EU.

Har kontrakt med staten

Saab har signert en kontrakt med det svenske försvarets materielverk (FMV) om støtte- og vedlikeholdstjenester for JAS 39 Gripen C/D jagerflyet. Ordren sikrer fortsatt drift og en kostnadseffektiv løsning på vedlikehold og tilgjengelighet av systemet. Ordren har en verdi på 308 millioner SEK. Ordren inkluderer utvikling, studier og testing vedrørende bakvedlikehold av JAS 39 Gripen C/D, utvikling av et pakkekonsept, og studier av hvordan, fra et vedlikeholdsperspektiv, Gripen C/D og Gripen E effektivt kan sameksistere i flåtene. Ordren inkluderer også flyelektronikk-datamaskiner. Bestillingen er et avrop av en opsjon innenfor rammen av en tidligere avtale med FMV knyttet til å sikre fortsatt drift av og kapasitetsfremmende tiltak for JAS 39 Gripen C/D, en avtale som ble kommunisert 16. desember 2022. I 2023 ble det bestilt to tilleggstjenester til en samlet verdi på cirka 220 millioner SEK. Disse tjenestene inkluderer integrering av måldesignator-poden LDP15 (Laser Guided Pod) på JAS 39 Gripen C/D samt anskaffelse av relaterte støttesystemer og vedlikeholdsutstyr. Arbeidet, som allerede er i gang, utføres hos Saab i Linköping og Arboga.

Saabs aksjonærliste

                     Saab AB Class B (SE0000112385)                                      Saab AB                 

NameEquities%Valuation
 Investor AB (Investment Company)38,586,48028.91 %2 326 M kr
 Wallenberg Investments AB11,835,8758.868 %714 M kr
 Swedbank Robur Fonder AB6,941,0035.201 %418 M kr
 The Vanguard Group, Inc.3,239,2122.427 %195 M kr
 SAAB AB2,777,1442.081 %167 M kr
 Norges Bank Investment Management2,351,6181.762 %142 M kr
 Schroder Investment Management Ltd.2,237,7131.677 %135 M kr
 AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (Invt Mgmt)1,373,0691.029 %83 M kr
 Första AP-fonden924,5080.6927 %56 M kr
 Orbis Investment Management Ltd.898,5940.6733 %54 M kr
Kilde: 4-traders, Saab, Försvarets materialverk, Det svenske Forsvaret. Jagerflyet Jas 39 Gripen er fotografert av Saab. Wallenberg web. Oversettelse fra engelsk og svensk: Erik Heming.

.

Styreleder Marcus Wallenberg fotografert av Saab i Linköping.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*