Konsernsjef Jeff Gravenhorst leder verdens største rengjøringsselskap ISS Global med hovedkontor i Danmark. Black Rock og oljefondet er store eiere(Foto: ISS Global)
Konsernsjef Jeff Gravenhorst leder verdens største rengjøringsselskap ISS Global med hovedkontor i Danmark. Black Rock og oljefondet er store eiere i selskapet(Foto: ISS Global)

Danske ISS er en av verdens mektigste selskaper på renhold, sikkerhet, eiendom, catering, support og facility management-tjenester. ISS A /S er engasjert i formidling av Facility Services med et selskaps i Norge, som har fått en tohundremillionersavtale med ROM Eiendom. Det amerikanske investeringsselskapet BlackRock eier åtte prosent av ISS Global, og sammen med Norges Bank Investment Management(1,30%), og amerikanske partnere, har den norske-amerikanske «børsgruppen» over ti prosent av aksjene i ISS Global AS. Nordens Nyheter har analysert det danske selskapet. Her er ISS eiere ifølge analyseselskapet 4-traders.com:

Artisan Partners LP 7.67%
Greenlight Capital, Inc. 4.99%
Longview Partners LLP 4.97%
First Eagle Investment Management LLC 3.08%
The Vanguard Group, Inc. 2.03%
Henderson Global Investors Ltd. 1.73%
Norges Bank Investment Management 1.30%
ISS A/S 1.29%
Danske Bank A/S (Invt Mgmt) 1.27%
Standard Life Investments Ltd. 1.02%
ISS A/S (ISS) 1.29%

Største eier er Artisan er storaksjonærer i bl.a. Carlsberg sammen med BlackRock, NBIM og andre amerikanske partnere. Det tilbyr sine tjenester til informasjonsteknologi, industri, offentlig forvaltning, helsetjenester, transport og infrastruktur, detaljhandel og engros, energi og ressurser, hoteller, fritid og underholdning, mat og drikke og farmasøytiske sektorer.
ISS tjenester inkluderer facility management, renhold, sikkerhet, eiendom, catering, og støttetjenester,Selskapet ble stiftet i 1901 og har hovedkontor i Søborg, Danmark med hele 504 816 personer over hele verden.

Datterselskap i Norge

ISS Facility Services AS har inngått en ny forlengelse av avtalen med ROM Eiendom, for å drifte og vedlikeholde ROMs 950 eiendommer og bygninger i Norge. Avtalen har en verdi på 200 millioner kroner årlig og løper trolig over flere år. ROMs eiendomsmasse består av alle togstasjoner i Norge, inkludert Oslo S, samt verksteder og knutepunkter knyttet til jernbanedrift i Norge. Totalt utgjør eiendomsmassen om lag 720 000 kvadratmeter.

– Vi er stolte over at vi har fått fornyet tilliten fra ROM Eiendom, sier konsernsjef i ISS, Hans John Øiestad til Nordens Nyheter. Han legger til at tilliten viser at ISS har levert tjenester på en tilfredsstillende måte, og for ISS er avtalen strategisk viktig, med det solide fotfestet og den kompetansen vi nå har innen transportsektoren og spesielt jernbane i Norge, sier Øiestad videre. ISS inngikk også nylig en driftsavtale med Jernbaneverket.

Overvåker energibruk

Foruten drifts- og vedlikehold, inneholder avtalen Innkjøpsledelse, servicedesk, oppfølging innen lovpålagte internkontroll og ikke minst Energy Management. ISS har tilført kompetanse innen energioptimalisering i form av energiteknikere, samt eget EOS-system for overvåkning og styring av energibruken i eiendommene til ROM. Foruten å ha bidratt til at ROM har redusertsitt energiforbruk med 20 prosent, har ISS jobbet mye med planlegging og gjennomføring av ENØK-tiltak i eiendomsmassen. Avtalen mellom ROM Eiendom og ISS startet opp i 2011 og med den nye avtalen løper den frem til oktober 2018.  Samarbeidet med ROM Eiendom er organisert i en egen landsdekkende organisasjon under ISS Divisjon Eiendom, skriver . konserndirektør Richard Kongsteien, konserndirektør kommunikasjon i en pressemelding.

– Vi er stolte over at vi har fått fornyet tilliten fra ROM Eiendom, sier konsernsjef i ISS Eiendom i Norge, Hans John Øiestad(Foto: NSB)
– Vi er stolte over at vi har fått fornyet tilliten fra ROM Eiendom, sier konsernsjef i ISS Eiendom i Norge, Hans John Øiestad(Foto: NSB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*