Bjørn Erik Reinseth leder i Forskningsparken i Oslo(Fotor CampusTech)

Bjørn Erik Reinseth er av styret i Oslotech ansatt som ny adm. direktør i selskapet etter Karl-Christian Agerup som har ledet selskapet de siste 10 årene. Oslotech forvalter det innovative fellesskapet Forskningsparken hvor 300 virksomheter er lokalisert, av disse er 170 oppstartsselskaper. 

Oslotech forvalter Forskningsparken i Oslo og er betydelig eier i inkubatorene StartupLab AS, Aleap AS og Sharelab AS, alle lokalisert i Forskningsparken. Miljøet huser også flere unike laboratorier og forskningsinstitutter.


– Et av Nordens sterkeste innovasjonsøkonsystemer
Reinseth har lang og bred næringslivs- og ledererfaring fra blant annet Netcom, Sense Communications, Ferd og Foinco, og har tidlig i karrieren også jobbet på CERN.

Styreleder Sverre Munck i Oslotech er svært fornøyd med valget av ny leder for selskapet.
– De siste 10 årene har Forskningsparken opparbeidet seg en sentral rolle i å bidra til fremvekst av nye teknologi- og forskningsbaserte virksomheter og fremstår i dag som et av de sterkeste innovasjonsøkosystemene i Norden. Vi er sikre på et Reinseth kan videreutvikle parken til å skape et enda større fotavtrykk for innovasjon og verdiskaping, sier Munck i forbindelse med ansettelsen.

Avtroppende leder i Oslotech, Karl-Christian Agerup, er også fornøyd med valget: – Bjørn Erik har kombinasjonen av leder- investerings- og gründererfaring som gjør ham meget godt skikket til å bringe Forskningsparken videre til nye mål og resultater, sier Agerup.

Bjørn Erik Reinseth gleder seg til oppgaven
– Å lede Forskningsparken i Oslo er en utfordring jeg gleder meg til og har respekt for. Jeg har stor tro på potensialet og mulighetene for å skape store verdier for det norske samfunnet i fremtiden basert på entreprenørskap, banebrytende teknologi og fremragende forskningsresultater, sier Reinseth.

– Forskningsparken befinner seg midt i dette mulighetsrommet og kan være med på å påvirke suksessen til mange.

For mer informasjon, kontakt:
Styreleder Sverre Munck. 916 86 699, eller
Bjørn Erik Reinseth: 990 22 000.

Bjørn Erik Reinseth har bred næringslivs- og ledererfaring fra blant annet Netcom, Sense Communications og Ferd. 1. oktober tar han over som leder av Forskningsparken (FOTO: Angelique Culvin Riccot. Forskningsparken).

Om Forskningsparken
I mer enn 30 år har Forskningsparken vært møtested mellom akademia og næringslivet, og er i dag et innovativt miljø hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass. Oslotech drifter Forskningsparken og er betydelig eier i inkubatorene StartupLab ASAleap AS og Sharelab AS, alle lokalisert i Forskningsparken.
Samarbeid og delingskultur setter preg på bygget hvor infrastrukturen er spesielt tilrettelagt for de mange oppstarts- og vekstselskapene og inkubatorer. Flere fremgangsrike klynger, nettverk og forskningsmiljøer er lokalisert i parken. De faglige tyngdepunktene er innenfor IKT, mobilitet, mediekunnskap, life science, helse, klima, miljø, energi og nanoteknologi.

Forskningsparken er en av partnerne i Oslo Science City som nettopp ble lansert med statsminsteren tilstede. Oslo Science City er det geografiske området som strekker seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Campus Radiumhospitalet. 30.000 studenter, 7500 forskere, landets beste universitet, universitetssykehus og forskningsinstitutter i verdensklasse skal bli et kraftfelt for innovasjon og nye arbeidsplasser i årene fremover.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*