President Joe Biden tok med seg hemmeligstemplet informasjon om USAs krig i Afghanistan og andre nasjonale sikkerhetsspørsmål da han forlot visepresidentskapet i 2017, men han vil ikke bli anklaget for straffbare forhold, heter det i en amerikansk spesialrådsrapport.

Dokumentene inkluderte et håndskrevet notat til daværende president Barack Obama i 2009 som motarbeidet en planlagt styrkeøkning i Afghanistan og håndskrevne notater knyttet til etterretningsbriefinger og nasjonale sikkerhetsmøter, fant rapporten fra spesialadvokat Robert Hur. Biden fortalte en forfatter som jobbet med memoarene hans under en samtale i februar 2017 i et hjem han leide i Virginia at han «akkurat hadde funnet alle de hemmeligstemplede tingene nede», ifølge rapporten. Hurs rapport sa at samtalen skapte «den beste saken» for siktelser mot Biden. Men Hur identifiserte flere grunner til at han ikke anklaget Biden, inkludert at dokumentene kan ha blitt tatt med hjem til ham mens han var visepresident, da han hadde myndighet til å oppbevare slike dokumenter.

Fant klassifiserte papirer

Bidens juridiske team fant klassifiserte papirer i hans personlige bolig i Wilmington, Delaware. (AP-FOTO) Hur sa at Biden ikke ville ha blitt siktet selv uten en langvarig politikk fra justisdepartementet mot å tiltale en sittende president. Medlemmer av Bidens juridiske team fant de klassifiserte papirene på kontoret til Bidens tenketank i Washington og hans personlige bolig i Wilmington, Delaware. Bidens ledende rival i valget i november, tidligere president Donald Trump, står overfor en 40-tals føderal tiltale for å ha oppbevart svært sensitive nasjonale sikkerhetsdokumenter på feriestedet sitt i Florida etter å ha forlatt vervet i 2021 og hindret amerikanske myndigheters forsøk på å hente dem. Selv om de to tilfellene har likheter, er det også noen bemerkelsesverdige forskjeller. Det hvite hus sa at Bidens advokater fant et lite antall klassifiserte dokumenter og overførte dem etter oppdagelsen.

Fant dokumenter hos Trump

Trump motsto å gjøre det inntil et FBI-søk i 2022 fant rundt 100 hemmeligstemplede dokumenter, noe som førte til å hindre rettslige anklager mot Trump og to ansatte ved feriestedet hans i Mar-a-Lago. Hur, som fungerte i ledende roller i justisdepartementet under Trump-administrasjonen, ble utnevnt i januar 2023 til å føre tilsyn med etterforskningen. Generaladvokat Merrick Garland, som ble nominert av Biden, satte Hur til ansvar for etterforskningen for å gi etterforskningen en grad av uavhengighet fra ledelsen i justisdepartementet. Hurs etterforskere intervjuet Biden i oktober som en del av etterforskningen hans. Det hvite hus har sagt at Biden og teamet hans samarbeidet med etterforskningen. Biden kan ikke møte føderale siktelser som en sittende president under en langvarig politikk for justisdepartementet. Funnene kan utgjøre politisk hodepine for Biden som har forsøkt å tegne en kontrast til Trump i spørsmål om personlig etikk og nasjonal sikkerhet. Hurs rapport, og hans avgjørelse om ikke å reise tiltale, vil sannsynligvis gi næring til anklager om dobbeltmoral fra Trump og hans republikanske allierte.

Trump ble siktet senere

Trump ble siktet etter at påtalemyndigheten sa at han i flere måneder nektet å overlate esker med presidentposter han hadde tatt med til feriestedet Mar-a-Lago og tok skritt for å skjule dokumentene etter at den amerikanske regjeringen krevde at de skulle komme tilbake. Et FBI-søk i august 2022 fant mer enn 100 hemmeligstemplede dokumenter på eiendommen, hevdet påtalemyndigheten. Trump har erklært seg ikke skyldig og anklaget påtalemyndigheten for politiske motiver. En rettssak er berammet i mai, men vil sannsynligvis bli forsinket, skriver Associated Press..

Kilde: Associated Press. Oversettelse og redigering: Erik Heming.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*