Benyamin Netanyau er i ferd med å inngå fred med palestinerne(Foto: Gov. Israel)

Bezeq The Israel Telecommunication er delvis eid av store globale fonds. Norges Bank Investment Management er nest største eier i Israels største teleseskap med 3.1% av antallet aksjer, der The Vanguard Group, Inc.(samarbeider med BlackRock) er tredje størst med 2.3% . Men Holdingselskaav aksjenepet B Communications Ltd er størse enkeltaksjonær med 27% av aksjene i i det tidligre statseide telekomselskapet Bezeq. Oljefondets etikkråd med Johan H. Andresen som tidligere leder, nevner ikke Bezeq i sin kritkk, skriver Nordens Nyhete.r

. Norges Bank stenger ifølge E24 ute tre selskaper fra Oljefondet. Rådet knytter selskapene til menneskerettighetsbrudd i Myanmar og ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden. Ingen nevner Israels største teleselskaps betydning under krigføringen mot Gaza. Vi presenterer i denne artikkelen endel mindre selskaper der oljefondet har betydelige minoritetsinteresser. Ifølge oljefondets beholdningsverdier har det norske fondet investert 729 millioner kroner i Bezeq, The israeli Telecommunications Corp. Ltd. Dermed eier NBIM 3,1 % av aksjene som nest største eier. Offentlige selskaper, som oljefondet, eier 27% av Bezeq The Israel Telecommunication.

Insider eierskap i Bezeq

Definisjonen av selskapets innsidere kan være subjektiv og varierer mellom jurisdiksjoner. Dataene våre gjenspeiler individuelle innsidere og fanger i det minste styremedlemmer. Selskapsledelsens svar til styret og sistnevnte skal representere aksjonærenes interesser. Spesielt noen ganger sitter toppledere selv i styret.De fleste anser innsideeierskap som positivt fordi det kan indikere at styret er godt tilpasset andre aksjonærer. Imidlertid er det ved noen anledninger for mye kraft konsentrert i denne gruppen. Nordens Nyheters informasjon tyder på at innsidere fra Bezeq The Israel Telecommunication Corporation Limited eier under 1% av selskapet. Det er et ganske stort selskap, så det ville være mulig for styremedlemmer å eie en meningsfylt interesse i selskapet, uten å eie mye av en proporsjonal interesse.

Leder i NBIM`s etikkråd Johan H. Andresen(Foto: NBIM)

Produsent av uran

BHP Group Ltd, tidligere BHP Billiton Ltd, er et globalt ressursselskap i London og Australia. Selskapet er produsent av forskjellige varer, inkludert jernmalm, metallurgisk kull, kobber og uran. Segmentene inkluderer petroleum, kobber, jernmalm og kull. Petroleum-segmentet er engasjert i leting, utvikling og produksjon av olje og gass. Kobbersegmentet driver gruvedrift av kobber, sølv, bly, sink, molybden, uran og gull. Jernmalmsegmentet driver med utvinning av jernmalm. Kullsegmentet driver med gruvedrift av metallurgisk kull og termisk (energi) kull. Virksomhetene inkluderer Minerals Australia, Minerals Americas, Petroleum og Marketing. Selskapet utvinner og behandler mineraler, olje og gass fra sin produksjonsvirksomhet som hovedsakelig ligger i Australia og Amerika. Selskapet styrer produktdistribusjon gjennom sin globale logistikkjede, inkludert gods- og rørtransport. Oljefondet har investert 26,6 milliarder kroner i selskapet der oljefondet eier 5,58 prosent. BlackRock-partner Vanguard eier 5,92 prosent mens BlackRock eier 3,08 prosdent.

Høy norsk eierandel

Alexandria Real Estate Equities, Inc. er en amerikansk eiendomsinvesteringstillit som investerer i kontorbygg og laboratorier leid ut til leietakere i biovitenskap og teknologi. Selskapet har også en risikokapitalarm, Alexandria Venture Investments, som investerer i biovitenskapelige firmaer. Fondet har bare investert 18 millioner i dette amerikanske teknologiselskapet, der oljefondet eier 8,61 prosent, nær grensene for eierskap på 10 prosent i NBIM.

BBVA-aksjonærer støttet nylig muligheten for å innløse inntil 10 prosent av bankens aksjekapital, tilsvarende 667 millioner aksjer, med 99,6 prosent av stemmene på den ordinære generalforsamlingen (AGM) i Bilbao Spania. Denne dagsordenen tar sikte på å kunne implementere en relevant tilbakekjøp av aksjer, som distribusjonsmiddel til aksjonærene. Oljefondet eier 4.37 prosent i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. Oljefondet har investert 12, 3 milliarder i denne banken. I Bank of Ireland har oljefondet investert 2 milliarder kroner og sitter med 4,99 prosent i Bank of Ireland Group PLC. Vi skal merke oss at oljefondet er nest største eier i Europas største forsikringsselskap AXA S.A. med Thomas Buberl som konsernsjef. Dette er en ukjent , men betydelig eierpost som finansminister Jan Tore Sanner sitter på. Det er på høy tid at norsk presse interesserer seg for de norske investeringene i utenlandske aksjer, skriver Nordens Nyheter.

CEO Mike Henry i BHP Group PLC(Foto: BHP)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*